Aizritējusi konference "Supervīzija kā profesionālās meistarības pilnveide"

26.10.2013.

25.oktobrī uz konferenci "Supervīzija kā profesionālās meistarības pilnveide" pulcējās gan supervīzori, gan supervīzijas pakalpojuma lietotāji, gan arī interesenti, kam supervīzija vēl ir salīdzinoši svešs process. 

Nozīmīga ir ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe, www.anse.eu ) valdes locekļu viesošanās konferencē ar īsu ieskatu ANSE skatījumā uz supervīziju un tās attīstības tendencēm Eiropā.

Ražīga darba diena, kuras laikā konferences dalībniekus sveica Latvijas supervizoru apvienības valdes locekļi ar īsām uzrunām, kas veidoja izpratni par supervīzijas būtību. Gan prezentācijās dienas gaitā, gan neformālās sarunās savā pieredzē dalījās cilvēki, kas supervīziju jau izmantojušas sevis vai savas organizācijas attīstībai. Dalībnieku vidū bija gan izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi, gan psihologi un psihoterapeiti, gan organizāciju vadītāji, projektu vadītāji, personāla vadītāji, gan sociālie darbinieki, utml. Ikvienam bija iespēja piedalīties darbnīcās, izbaudīt un iepazīt supervīziju "no iekšpuses", piedzīvot pašam savas sajūtas un gūt savas atziņas supervīzijā.

Supervizori savas profesionālās darbības pilnveidei pulcējās ANSE valdes locekļu vadītājā darbnīcā, kur rosināja diskusijas un atziņas par sava aroda aktualitātēm. 

Konferences īpašais aspekts bija: harmoniska sadarbība starp supervīzoriem un mūsu klientiem. Tā bija vide, kurā viens otru bagātinājām ar atziņām. Vide, kurā uz supervīziju vienlaikus skatījāmies gan klienta, gan supervizora acīm.