Mierīgu un sirsnīgu Svētku laiku!

19.12.2013.

Latvijas supervizoru apvienības valde sveic savus biedrus, klientus, draugus un domu biedrus Ziemassvētkos!

Lai Jūsu mājās valda svētku noskaņa, lai ir pietiekami laika kopā būšanai ar saviem mīļajiem, lai ir vērtīgi brīži sev un atpūtai!

Jau Ziemassvētki. Caur tumsu garo
Kāpj saule augstāk debess lokā, 
Un eglē sveces deg kā Saules lokā. 
Ir. Ziemassvētki. Gaisma dvēselē staro...
Kad pusnakts stunda zvaigznēs pārvērš pārslas
Un namu dzegās smaidošs kļuvis sniegs, 
Kāds sirdī iemet klēpi baltu zvaigžņu
Un tas ir Jaunais gads, 
Un tas ir svētku prieks! 
/S. Kaldupe/

Uz tikšanos 2014.gada kopīgos darbos!

LSA valde