Pētījums “Supervizoru vērtības, mērķi un iezīmes dažādās profesionālajās vidēs”

29.01.2015.

Labdien, jau praktizējošie supervizori, un visi tie kolēģi, kuri apgūst supervīzijas prasmes!

Aicinām Jūs piedalīties pētījumā, kurš tiek veikts RSU studiju programmas “Supervīzija” maģistra darba “Supervizoru vērtības, mērķi un iezīmes dažādās profesionālajās vidēs” ietvaros. Šis ir pilotpētījums, kura mērķis ir noskaidrot, vai un kāda ir supervizoru vērtību, mērķu un iezīmju saistība ar profesionālo vidi, iegūto pamata un tālāko izglītību un profesionālo pieredzi pamatprofesijā un supervizora darbā.  (Maģistra darba vadītāja: Dr.psych., sert. supervizore Kristīne Mārtinsone).

Ar pētījuma datiem labprāt un ar prieku dalīsimies ar visiem atsaucīgajiem kolēģiem, kas būs piedalījušies aptaujas aizpildīšanā!

Jau iepriekš liels Jums paldies par atsaucību un dalību pētījuma aptaujā!

Lai piedalītos aptaujā, lūdzu atveriet zemāk norādīto saiti un sekojiet norādēm anketas aizpildīšanai: www.visidati.lv/aptauja/1021415074/  

 

Labprāt atbildēšu uz visiem Jūsu jautājumiem gan elektroniski, gan telefoniski.

Ar cieņu,

Sandra Hartmane

RSU maģistrante studiju programmā “Supervīzija”

s.hartmane@gmail.com

+371 29284543