Sirsnīgu Svētku laiku!

28.12.2014.

Šis gads ir bijis ražīgs - mums ir gan savi pirmie sertificētie supervizori, gan mūsu pulks bagātinājies ar vairākiem lieliskiem kolēģiem, gan esam paveikuši vairākas nozīmīgas aktivitātes supervīzijas popularizēšanai un stiprināšanai Latvijā.

Lai jums ikvienam - mūsu klientiem, draugiem un domubiedriem - sirsnīgi un mīļi svētki! 


Tai piparkūku mājelē, kur dzīvo pigoriņi,
Zem baltin baltas glazūras ir paslēpušies viņi.
Tai cepumiņu mājelē, kur viss ir brūns un kraukst,
Silst pigoriņu kājeles – tur nav nemūžam auksti.
Tai piparkūku dārziņā, kur pēperkoki aug,
Ik Ziemassvētku sirsniņā ir paslēpies viens draugs.
Tai piparkūku būdelē, kur pigoriņu svētki,
Ņem sirdi sev, dod sirdi man, lai varam nosvinēt!

                      /D. Dreika, „Pigordziesmiņas”/


LSA valde