Publikācijas

Gerian Dijkhuizen publikācija - atskats uz Baltijas supervizoru kvalitātes dienu 2018

2018.gada 17.augusta Baltijas supervizoru kvalitātes dienā viesojās kolēģe no Nīderlandes Gerian Dijkhuizen(Senior supervisor/Teacher of supervisors, member CIC LVSC/delegate for the NL at ANSE). Gerian savas pārdomas atspoguļojusi nelielā rakstā, kuru publicējusi gan LVSC biedru lapā, gan raksta tulkojumu angliski laipni piedāvājusi arī mums.

Lasiet Gerian Dijkhuizen rakstu šeit!

ANSE Jaunumu lapa (ANSE Newsletter) Nr.1

Esiet laipni aicināti lasīt ANSE Jaunumu lapu Nr.1!
 
Mēs, ANSE valde, ticam, ka komunikācija visdažādākajos līmeņos un kanālos, ir mūsu prioritāte. Ceram, ka Jaunumu lapa 2 reizes gadā būs atbalsts visai ANSE saimei būt labāk informētai gan par valdes, gan viens otra aktivitātēm.

Supervīzijas būtības skaidrojums video-konferencē “Supervīzijas nozīme sociālajā darbā” 9.novembrī, 2017

2017.gada 9. novembrī Latvijas Supervizoru apvienība, Labklājības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība aicināja piedalīties video-konferencē par supervīzijas nozīmi sociālajā darbā.

Saite uz video arhīvu: skaties šeit! Ir vērts noskatīties pilnu ierakstu! 

Sākot no ieraksta 24.minūtes, varat noskatīties supervizores, LSA biedres, Evijas Apines stāstījumu par to, kas ir supervīzija (un kas tā nav), kādi ir ieguvumu, kā arī - kādi ir priekšnosacījumi, lai supervīzija būtu kvalitatīva.

Sākot ieraksta no 1h35min varat ieklausīties Ilzes Dreifeldes, LSA valdes priekšsēdētājas, sniegtajā informācijā par LSA būtību, supervizora profesijas aspektiem un nepieciešamo izglītību, kā arī to regulējumu Eiropas līmenī.

Konference notika Latvijas Pašvaldību savienībā, Mazā Pils ielā 1, un tās norise tika translēta tiešsaistē.

ECVision projekta e-grāmata "ECVision. Supervision and Coaching in Europe: Concepts and Competences"

2015.gada 24.-25. septembrī Vīnē notika ECVision noslēguma konference, kurai ir svarīga nozīme supervizora aroda stiprināšanā Eiropā. Konferencē tika apkopota ANSE vēsturē līdz šim nozīmīgākā, apjomīgākā un visaptverošākā projekta, kurš risinājās četru gadu garumā, rezultāti/produkti:

Metožu kopums supervizora kompetenču attīstībai mācību procesā

Aicinām iepazīties ar metodisko materiālu, kas izmantojams supervizoru izglītības procesā. Materiālā ir nosauktas supervizora pamata kompetences un atbilstoši tām ir piemeklētas metodes, kuras var palīdzēt šīs kompetences attīstīt. 

Informatīvi bukleti par supervīziju

Latvijas Supervizoru apvienība ir izdevusi informatīvus bukletus par supervīziju. 

Nīderlandes kolēģes Gerian Dijkhuizen raksts "Active Methods in Supervision"

Šeit jums ir iespēja iepazīties ar Gerian Dijkhuizen (Nīderlande) prezentācijas apkopojumu par dažādu metožu lietošanu supervīzijā. Šī prezentācija notika Tallinā, ANSE Intervīzijas grupas ietvaros.

Nīderlandes kolēģes Gerian Dijkhuizen raksts "Let`s Act"

Drāmas terapeite, supervizore Gerian Dijkhuizen (Nīderlande) ir sagatavojusi publikāciju e-avīzei portālā www.tvc.nl  Magazine Tijdschrift voor Coaching. Mums ir iespēja lasīt šo publikāciju angļu valodā.

Nīderlandes kolēģu Gerian Dijkhuizen un Marc Willemsen raksts "Decline or accept?"

Drāmas terapeites Gerian Dijkhuizen un Marc Willemsen (Nīderlande) ir laipni uzticējušas mums savu publikāciju par sociālo mēdiju ietekmi uz pusaudžu grupu terapiju. Autores dalās savos novērojumos un pārdomās par to, kādi šeit ir draudi un iespējas.

Supervīzija šodien

Supervīzija mūsdienās pakāpeniski kļūst par neatņemamu vai pat obligātu profesionālās darbības sastāvdaļu, sevišķi jomās, kurās uzmanības centrā atrodas cilvēks, it īpaši veselības vai sociālo pakalpojumu vidē. Latvijas Supervizoru apvienības biedri latviešu un angļu valodā par supervīziju un saistītajiem jautājumiem ir sagatavojuši daudzas publikācijas, referātus konferencēs, kuros uzsvērta supervīzijas nozīme profesionālajā darbībā.