Supervizoru saraksts, kontakti un sertifikāti

BIEDRĪBAS „LATVIJAS SUPERVIZORU APVIENĪBA” SUPERVIZORU UN IZSNIEGTO SUPERVIZORU SERTIFIKĀTU REĢISTRS

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Biedra statuss Sertifikāta Nr.
(S - pirmreizēja sertificēšana;
R - resertificēšana)
Pirmreizējā izsniegšana  Derīgs no Derīgs līdz Telefons E-pasts
1 Aelita Beitika biedrs S 0055   08.12.16 09.12.21 29429275 aelitabeitika@inbox.lv
2 Aelita Vagale biedrs R 0001 28.04.14 28.04.19 28.04.24 26112238 aelita.vagale@gmail.com
3 Agnese Kapče biedrs -   - - 28878512 agnese.kapce@inbox.lv
4 Aiga Abožina biedrs -   - - 29497712 aiga.abozina@gmail.com
5 Aija Krastiņa biedrs -   - - 29412380 aija.krastina@riga.lv
6 Aivita Roze biedrs R 0002 28.04.14 28.04.19 28.04.24 26562561 aivita.roze@gmail.com
7 Anda Gaitniece-Putāne asociētais biedrs -   - - 26556408 agp@lu.lv
8 Anda Upmale-Puķīte biedrs R 0018  28.04.14 28.04.19 28.04.24 29109191 Anda.Upmale@rsu.lv
9 Anita Kampe asociētais biedrs -   - - 29220939 anita.kampe@db.lv
10 Anita Ozoliņa biedrs S 0062   05.03.18 04.03.23 29393014 ozolina.valmiera@gmail.com
11 Anita Pīlēna biedrs S 0036   15.01.16 16.01.21 29575036 anita.pilena@inbox.lv  
12 Anna Ševčenkova biedrs S 0073   16.12.18 15.12.23 26345204 anna.sevcenkova@gmail.com
13 Anna Šteina  biedrs 0024   16.05.15 15.05.20 29171558 steina007@inbox.lv 
14 Arita Featherstone biedrs R 0003 28.04.14 28.04.19 28.04.24 29481126 arita@featherstone.lv
15 Baiba Pumpiņa biedrs S 0067   05.03.18 04.03.23 29516227 baibapumpina@inbox.lv
16 Baiba Purvlīce biedrs 0027   16.05.15 15.05.20 26525217 baiba.purvlice@gmail.com
17 Benita Griškeviča biedrs S 0057   08.12.16 09.12.21 29204920 benita@psihodinamika.lv
18 Betija Līduma biedrs R 0004 28.04.14 28.04.19 28.04.24 26444532 betija.liduma@gmail.com
19 Dace Blažēviča biedrs -   - - 29244182 dace.blazevica@krize.lv
20 Dace Dolace biedrs S 0068   05.03.18 04.03.23 29407580 daugava15@inbox.lv
21 Dace Purēna biedrs -   - - 29168218 dace.purena@gmail.com
22 Daiga Cīrule biedrs S 0069   05.03.18 04.03.23 29421246 daiga.ciirule@gmail.com
23 Daiga Vanaga biedrs S 0070   05.03.18 04.03.23 25449122 daiga.vanaga@gmail.com
24 Daiga Vintere biedrs S 0085   01.04.19 01.04.24. 26539632 daiga@myhr.lv
25 Daina Vanaga biedrs S 0071   05.03.18 04.03.23 29180653 daina.vanaga@inbox.lv
26 Dana Kalniņa-Zaķe asociētais biedrs -   - - 29714515 dana.kalnina@gmail.com
27 Diāna Indzere biedrs 0026   16.05.15 15.05.20 29334902 diana.indzere@inbox.lv
28 Dzintra Zariņa biedrs S 0050   15.01.16 16.01.21 23776087 dzintrazarina@hotmail.com
29 Edgars Abrams biedrs -   - - 28341555 edgars.abrams@gmail.com
30 Edīte Krevica biedrs S 0045   15.01.16 16.01.21 26209880 edite.krevica@inbox.lv
31 Elīna Pelčere biedrs -   - - 22122567 elina@traininglab.lv
32 Evija Apine  biedrs R 0005 28.04.14 28.04.19 28.04.24 29641554 apine.evija@gmail.com
33 Evija van der Bēka biedrs S 0063   05.03.18 04.03.23 29222127 van_evija@hotmail.com
34 Gatis Līdums biedrs S 0054   26.04.16 27.04.21 29472524 gatis.lidums@gmail.com
35 Ginta Ratniece biedrs 0020   16.05.15 15.05.20 29149292 ginta.ratniece@apollo.lv
36 Guna Krēgere-Medne biedrs -   - - 29110236 guna.kregere@inbox.lv
37 Gunta Jakovela biedrs S 0044   15.01.16 16.01.21 29494735 jakovela@gmail.com
38 Gunta Vītola biedrs S 0074   16.12.18 15.12.23 29104356 vitola.gunta@gmail.com
39 Ieva Antonsone biedrs S 0046   15.01.16 16.01.21 29403885 ieva.antonsone@gmail.com
40 Ieva Bite biedrs -   - - 29113010 ieva.bite@lu.lv
41 Ieva Priedniece biedrs -   - - 29435308 ieva.priedniece@gmail.com
42 Ieva Ozola biedrs R 0006 28.04.14 28.04.19 28.04.24 26822040 ievas.ozolas@gmail.com
43 Ieva Rasa biedrs 0025   16.05.15 15.05.20 29664447  ievarasa@inbox.lv
44 Ilona Talente biedrs S 0060   13.12.17 12.12.22 27016380 ilona.talente@gmail.com
45 Ilze Dreifelde biedrs R 0007 28.04.14 28.04.19 28.04.24 26328834 ilze.dreifelde@gmail.com
46 Ilze Nagle biedrs S 0072   05.03.18 04.03.23 29245215 naglex3@inbox.lv
47 Ilze Norman biedrs -   - - 460733963300 ilze@bredband.net
48 Indra Majore-Dūšele biedrs R 0008 28.04.14 28.04.19 28.04.24 29577764 indra.majore.d@gmail.com
49 Indra Markova biedrs S 0075   16.12.18 15.12.23 29485245 indra.markova@gmail.com
50 Inese Paiča biedrs S 0042   15.01.16 16.01.21 26482287 inesepaica@gmail.com
51 Inese Putniece asociētais biedrs S 0061   13.12.17 12.12.22 29296838 inese.putniece@psihoterapija.lv
52 Inese Stankus-Viša  biedrs R 0009 28.04.14 28.04.19 28.04.24 26821682 inese.stankusvisa@gmail.com
53 Ineta Heinsberga biedrs S 0033   15.01.16 16.01.21 29442320 ineta.heinsberga@inbox.lv  
54 Ineta Pavlova asociētais biedrs -   - - 26122232 pavlovaineta@gmail.com
55 Inga Jurševska biedrs -   - - 29284884 inga.cesis@gmail.com
56 Inga Kartupele biedrs S 0039   15.01.16 16.01.21 29460221  inga@ingasprakse.lv 
57 Inga Pāvula biedrs 0021   16.05.15 15.05.20 29462883 inga.ingap@gmail.com
58 Inga Rancāne biedrs S 0086   01.04.19 01.04.24. 26402062 inga@cza.lv
59 Inga Zviedre-Udalova asociētais biedrs -   - - 29986690 inga-2@inbox.lv
60 Ingrīda Buiķe asociētais biedrs -   - - 29219899 ingrida.buike@gmail.com
61 Inita Stūre-Stūriņa asociētais biedrs -   - - 29142026 inita.sture@gmail.com
62 Inta Poudžiunas biedrs S 0030   15.01.16 16.01.21 29126962 intapo@inbox.lv
63 Iveta Berķe biedrs S 0056   08.12.16 09.12.21 29415311 iberke@inbox.lv  
64 Iveta Jermolajeva biedrs S 0047   15.01.16 16.01.21 28858141 iveta.jermolajeva@gmail.com
65 Iveta Ļaudaka biedrs S 0076   16.12.18 15.12.23 28889187 iveta.laudaka@inbox.lv
66 Iveta Sietiņsone biedrs S 0049   15.01.16 16.01.21 29163975 Iveta.Sietinsone@gmail.com 
67 Ivita Puķīte biedrs S 0034   15.01.16 16.01.21 29432459 ivita.pukite@inbox.lv  
68 Jekaterina Jeremejeva biedrs R 0017  28.04.14 28.04.19 28.04.24 29570915 j.jeremejeva@inbox.lv
69 Jeļena Ļevina atbalstītājbiedrs -   - - 26804475 jelena.levina@rsu.lv
70 Jeļena Skripka biedrs S 0051   15.01.16 16.01.21 29807586 jelena.skripka@gmail.com
71 Kārlis Viša biedrs R 0010 28.04.14 28.04.19 28.04.24 29658213 karlis.visa@gmail.com
72 Kristaps Circenis biedrs S 0032   15.01.16 16.01.21  29120357  Kristaps.Circenis@rsu.lv 
73 Kristiāna Klince asociētais biedrs -   - - 24429848 kristiana.klince@gmail.com
74 Kristīne Maže biedrs S 0077   16.12.18 15.12.23 22828943 kristinemazis@gmail.com
75 Kristīne Mārtinsone biedrs R 0011 28.04.14 28.04.19 28.04.24 29256229 k.martinsone@gmail.com
76 Kristīne Vende-Kotova biedrs S 0040   15.01.16 16.01.21 29468894 kristine.vende@gmail.com
77 Laura Miķelsone biedrs S 0078   16.12.18 15.12.23 29282817 mikelsonelaura@hotmail.com
78 Liene Bleidele biedrs S 0084   01.04.19 01.04.24. 28338599 l.bleidele@gmail.com
79 Līga Āboltiņa biedrs 0028   16.05.15 15.05.20 29717000 aboltina_liga@inbox.lv
80 Līga Sprūde biedrs S0079   16.12.18 15.12.23 29776402 liga.sprude@inbox.lv
81 Līga Vaivade-Kalnmeiere biedrs S 0058   08.12.16 09.12.21 26665165 liga@psihologaprakse.lv
82 Līga Zvaigzne  biedrs S 0037   15.01.16 16.01.21 26428910  liga_zvaigzne@inbox.lv 
83 Maija Staudža biedrs -   - - 26203974 maijastaudza@gmail.com
84 Maija Zakriževska-Belogrudova biedrs R 0012 28.04.14 28.04.19 28.04.24 29438435 m.zakrizevska@inbox.lv
85 Marika Grūsle biedrs S 0064   05.03.18 04.03.23 29467724 marikagrusle@inbox.lv
86 Marsella Sitenkova biedrs R 0013 28.04.14 28.04.19 28.04.24 29690013 marsella@inbox.lv
87 Mārīte Grīviņa-Krauze biedrs S 0038   15.01.16 16.01.21 26523044 maritegrivina@hotmail.com
88 Mirdza Paipare biedrs R 0014 28.04.14 28.04.19 28.04.24 29799951 mirdzapaipare@gmail.com
89 Natālija Dieviņa biedrs 0017   28.04.14 27.04.19 29423311 natalija@ambertraining.lv
90 Nikola Dzina biedrs 0023   16.05.15 15.05.20 29133616 nikoladzina@gmail.com
91 Olga Blauzde biedrs -   - - 29557033 olga.blauzde@gmail.com
92 Rasma Ziediņa biedrs -   - - 22305507 rasmaziedina@inbox.lv
93 Rita Goldmane  biedrs S 0035   15.01.16 16.01.21 29657347 rita.goldmane@inbox.lv 
94 Sandis Ratnieks biedrs S 0065   05.03.18 04.03.23 26595086 sandis.ratnieks@gmail.com
95 Sandra Barsineviča  biedrs S 0052   15.01.16 16.01.21 28374480 sandra29@inbox.lv 
96 Sandra Bondare biedrs S 0080   16.12.18 15.12.23 26465087 bondare.sandra@gmail.com
97 Sandra Hartmane biedrs 0022   16.05.15 15.05.20 29284543  s.hartmane@gmail.com
98 Sandra Lāce biedrs R 0015 28.04.14 28.04.19 28.04.24 29428428 sandra.lace@innerwings.lv
99 Sandra Mihailova biedrs R 0016 28.04.14 28.04.19 28.04.24 29144606 Sandra.j@inbox.lv
100 Sandra Rudzīte biedrs S 0081   16.12.18 15.12.23 26371333 sandra.rudzite27@gmail.com
101 Sanita Boša biedrs S 0082   16.12.18 15.12.23 20218184 sanita.bosa@gmail.com
102 Simona Orinska biedrs S 0048   15.01.16 16.01.21 29394500 simona.orinska@gmail.com
103 Sniedze Sainsa biedrs S 0059   13.12.17 12.12.22 29442276 sniedzesainsa@gmail.com
104 Svetlana Ļahova biedrs S 0083   01.04.19 01.04.24. 29262406 gaisma.svetlana@gmail.com
105 Vija Aleidzāne  biedrs S 0031   15.01.16 16.01.21 26498069 vija.aleidzane@gmail.com 
106 Vija Muižniece biedrs S 0029   15.01.16 16.01.21 29103386 vija.muizniece@luxdata.lv  
107 Vineta Šplīta biedrs S 0066   05.03.18 04.03.23 26445252 vineta_splita@inbox.lv
108 Zanda Lauva biedrs S 0041   15.01.16 16.01.21 26357358 zanda.lauva@gmail.com  
109 Zane Kronberga biedrs S 0043   15.01.16 16.01.21 29104918 zanesil@inbox.lv