Supervizoru saraksts, kontakti un sertifikāti

BIEDRĪBAS „LATVIJAS SUPERVIZORU APVIENĪBA” SUPERVIZORU UN IZSNIEGTO SUPERVIZORU SERTIFIKĀTU REĢISTRS

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Biedra statuss Sertifikāta Nr. Sertifikāts derīgs no Sertifikāts derīgs līdz Telefons E-pasts
1 Aelita Beitika biedrs S 0055 08.12.16 09.12.21 29429275 aelitabeitika@inbox.lv
2 Aelita Vagale biedrs 0007 28.04.14 27.04.19 26112238 aelita.vagale@gmail.com
3 Agnese Kapče asociētais biedrs - - - 28878512 agnese.kapce@inbox.lv
4 Aiga Abožina biedrs - - - 29497712 aiga.abozina@gmail.com
5 Aija Krastiņa biedrs - - - 29412380 aija.krastina@riga.lv
6 Aivita Roze biedrs 0003 28.04.14 27.04.19 26562561 aivita.roze@gmail.com
7 Anda Upmale biedrs 0012 28.04.14 27.04.19 29109191 Anda.Upmale@rsu.lv
8 Anita Kampe asociētais biedrs - - - 29220939 anita.kampe@db.lv
9 Anita Ozoliņa biedrs S 0062 05.03.18 04.03.23 29393014 ozolina.valmiera@gmail.com
10 Anita Pīlēna biedrs S 0036 15.01.16 16.01.21 29575036 anita.pilena@inbox.lv  
11 Anna Ševčenkova biedrs S 0073 16.12.18 15.12.23 26345204 anna.sevcenkova@gmail.com
12 Anna Šteina  biedrs 0024 16.05.15 15.05.20 29171558 steina007@inbox.lv 
13 Arita Featherstone biedrs 0019 16.05.15 15.05.20 29481126 arita@featherstone.lv
14 Baiba Pumpiņa biedrs S 0067 05.03.18 04.03.23 29516227 baibapumpina@inbox.lv
15 Baiba Purvlīce biedrs 0027 16.05.15 15.05.20 26525217 baiba.purvlice@gmail.com
16 Benita Griškeviča biedrs S 0057 08.12.16 09.12.21 29204920 benita@psihodinamika.lv
17 Betija Līduma biedrs 0018 28.04.14 27.04.19 26444532 betija.liduma@gmail.com
18 Dace Blažēviča biedrs - - - 29244182 dace.blazevica@krize.lv
19 Dace Dolace biedrs S 0068 05.03.18 04.03.23 29407580 daugava15@inbox.lv
20 Dace Purēna biedrs - - - 29168218 dace.purena@gmail.com
21 Daiga Cīrule biedrs S 0069 05.03.18 04.03.23 29421246 daiga.cirule@gmail.com
22 Daiga Vanaga biedrs S 0070 05.03.18 04.03.23 25449122 daiga.vanaga@gmail.com
23 Daiga Vintere biedrs - - - 26539632 vintere.daiga@gmail.com
24 Daina Vanaga biedrs S 0071 05.03.18 04.03.23 29180653 daina.vanaga@inbox.lv
25 Dana Kalniņa-Zaķe asociētais biedrs - - - 29714515 dana.kalnina@gmail.com
26 Diāna Indzere biedrs 0026 16.05.15 15.05.20 29334902 diana.indzere@inbox.lv
27 Dzintra Zariņa biedrs S 0050 15.01.16 16.01.21 23776087 dzintrazarina@hotmail.com
28 Edgars Abrams biedrs - - - 28341555 edgars.abrams@gmail.com
29 Edīte Krevica biedrs S 0045 15.01.16 16.01.21 26209880 edite.krevica@inbox.lv
30 Elīna Pelčere biedrs - - - 22122567 elina@traininglab.lv
31 Evija Apine  biedrs 0001 28.04.14 27.04.19 29641554 apine.evija@gmail.com
32 Evija van der Bēka biedrs S 0063 05.03.18 04.03.23 29222127 van_evija@hotmail.com
33 Gatis Līdums biedrs S 0054 26.04.16 27.04.21 29472524 gatis.lidums@gmail.com
34 Ginta Ratniece biedrs 0020 16.05.15 15.05.20 29149292 ginta.ratniece@apollo.lv
35 Guna Krēgere-Medne biedrs - - - 29110236 guna.kregere@inbox.lv
36 Gunta Jakovela biedrs S 0044 15.01.16 16.01.21 29494735 jakovela@gmail.com
37 Gunta Vītola biedrs S 0074 16.12.18 15.12.23 29104356 vitola.gunta@gmail.com
38 Ieva Antonsone biedrs S 0046 15.01.16 16.01.21 29403885 ieva.antonsone@gmail.com
39 Ieva Bite biedrs - - - 29113010 ieva.bite@lu.lv
40 Ieva Priedniece biedrs - - - 29435308 ieva.priedniece@gmail.com
41 Ieva Ozola biedrs 0009 28.04.14 27.04.19 26822040 ievas.ozolas@gmail.com
42 Ieva Rasa biedrs 0025 16.05.15 15.05.20 29664447  ievarasa@inbox.lv
43 Ilona Talente biedrs S 0060 13.12.17 12.12.22 27016380 ilona.talente@gmail.com
44 Ilze Dreifelde biedrs 0002 28.04.14 27.04.19 26328834 i.dreifelde@inbox.lv
45 Ilze Nagle biedrs S 0072 05.03.18 04.03.23 29245215 naglex3@inbox.lv
46 Ilze Norman biedrs - - - 460733963300 ilze@bredband.net
47 Indra Majore-Dūšele biedrs 0011 28.04.14 27.04.19 29577764 indra.majore.d@gmail.com
48 Indra Markova biedrs S 0075 16.12.18 15.12.23 29485245 indra.markova@gmail.com
49 Inese Paiča biedrs S 0042 15.01.16 16.01.21 26482287 inesepaica@gmail.com
50 Inese Putniece asociētais biedrs S 0061 13.12.17 12.12.22 29296838 inese.putniece@psihoterapija.lv
51 Inese Stankus-Viša  biedrs 0005 28.04.14 27.04.19 26821682 inese.stankusvisa@gmail.com
52 Ineta Heinsberga biedrs S 0033 15.01.16 16.01.21 29442320 ineta.heinsberga@inbox.lv  
53 Ineta Pavlova asociētais biedrs - - - 26122232 pavlovaineta@gmail.com
54 Inga Kartupele biedrs S 0039 15.01.16 16.01.21 29460221  inga@ingasprakse.lv 
55 Inga Pāvula biedrs 0021 16.05.15 15.05.20 29462883 inga.ingap@gmail.com
56 Inga Rancāne biedrs - - - 26402062 inga@cza.lv
57 Inga Zviedre-Udalova asociētais biedrs - - - 29986690 inga-2@inbox.lv
58 Ingrīda Buiķe asociētais biedrs - - - 29219899 ingrida.buike@gmail.com
59 Inita Stūre-Stūriņa asociētais biedrs - - - 29142026 inita.sture@gmail.com
60 Inta Poudžiunas biedrs S 0030 15.01.16 16.01.21 29126962 intapo@inbox.lv
61 Iveta Berķe biedrs S 0056 08.12.16 09.12.21 29415311 iberke@inbox.lv  
62 Iveta Jermolajeva biedrs S 0047 15.01.16 16.01.21 28858141 iveta.jermolajeva@gmail.com
63 Iveta Ļaudaka biedrs S 0076 16.12.18 15.12.23 28889187 iveta.laudaka@inbox.lv
64 Iveta Sietiņsone biedrs S 0049 15.01.16 16.01.21 29163975 Iveta.Sietinsone@gmail.com 
65 Ivita Puķīte biedrs S 0034 15.01.16 16.01.21 29432459 ivita.pukite@inbox.lv  
66 Jekaterina Jeremejeva biedrs 0015 28.04.14 27.04.19 29570915 j.jeremejeva@inbox.lv
67 Jeļena Ļevina atbalstītājbiedrs - - - 26804475 jelena.levina@rsu.lv
68 Jeļena Skripka biedrs S 0051 15.01.16 16.01.21 29807586 jelena.skripka@gmail.com
69 Kārlis Viša biedrs 0013 28.04.14 27.04.19 29658213 karlis.visa@gmail.com
70 Kristaps Circenis biedrs S 0032 15.01.16 16.01.21  29120357  Kristaps.Circenis@rsu.lv 
71 Kristiāna Klince asociētais biedrs - - - 24429848 kristiana.klince@gmail.com
72 Kristīne Maže biedrs S 0077 16.12.18 15.12.23 22828943 kristinemazis@gmail.com
73 Kristīne Mārtinsone biedrs 0016 28.04.14 27.04.19 29256229 k.martinsone@gmail.com
74 Kristīne Vende-Kotova biedrs S 0040 15.01.16 16.01.21 29468894 kristine.vende@gmail.com
75 Laura Miķelsone biedrs S 0078 16.12.18 15.12.23 29282817 mikelsonelaura@hotmail.com
76 Liene Bleidele biedrs - - - 28338599 l.bleidele@gmail.com
77 Līga Āboltiņa biedrs 0028 16.05.15 15.05.20 29717000 aboltina_liga@inbox.lv
78 Līga Sprūde biedrs S0079 16.12.18 15.12.23 29776402 liga.sprude@inbox.lv
79 Līga Vaivade-Kalnmeiere biedrs S 0058 08.12.16 09.12.21 26665165 liga@psihologaprakse.lv
80 Līga Zvaigzne  biedrs S 0037 15.01.16 16.01.21 26428910  liga_zvaigzne@inbox.lv 
81 Maija Staudža biedrs - - - 26203974 maijastaudza@gmail.com
82 Maija Zakriževska biedrs 0014 28.04.14 27.04.19 29438435 m.zakrizevska@inbox.lv
83 Marika Grūsle biedrs S 0064 05.03.18 04.03.23 29467724 marikagrusle@inbox.lv
84 Marsella Sitenkova biedrs 0010 28.04.14 27.04.19 29690013 marsella@inbox.lv
85 Mārīte Grīviņa-Krauze biedrs S 0038 15.01.16 16.01.21 26523044 maritegrivina@hotmail.com
86 Mirdza Paipare biedrs 0008 28.04.14 27.04.19 29799951 mirdzapaipare@gmail.com
87 Natālija Dieviņa biedrs 0017 28.04.14 27.04.19 29423311 natalija@ambertraining.lv
88 Nikola Dzina biedrs 0023 16.05.15 15.05.20 29133616 nikoladzina@gmail.com
89 Olga Blauzde biedrs - - - 29557033 olga.blauzde@gmail.com
90 Rasma Ziediņa biedrs - - - 22305507 rasmaziedina@inbox.lv
91 Rita Goldmane  biedrs S 0035 15.01.16 16.01.21 29657347 rita.goldmane@inbox.lv 
92 Sandis Ratnieks biedrs S 0065 05.03.18 04.03.23 26595086 sandis.ratnieks@gmail.com
93 Sandra Barsineviča  biedrs S 0052 15.01.16 16.01.21 28374480 sandra29@inbox.lv 
94 Sandra Bondare biedrs S 0080 16.12.18 15.12.23 26465087 bondare.sandra@gmail.com
95 Sandra Hartmane biedrs 0022 16.05.15 15.05.20 29284543  s.hartmane@gmail.com
96 Sandra Lāce biedrs 0004 28.04.14 27.04.19 29428428 sandra.lace@innerwings.lv
97 Sandra Mihailova biedrs 0006 28.04.14 27.04.19 29144606 Sandra.j@inbox.lv
98 Sandra Rudzīte biedrs S 0081 16.12.18 15.12.23 26371333 sandra.rudzite27@gmail.com
99 Sanita Boša biedrs S 0082 16.12.18 15.12.23 20218184 sanita.bosa@gmail.com
100 Simona Orinska biedrs S 0048 15.01.16 16.01.21 29394500 simona.orinska@gmail.com
101 Sniedze Sainsa biedrs S 0059 13.12.17 12.12.22 29442276 sniedzesainsa@gmail.com
102 Svetlana Ļahova biedrs - - - 29262406 gaisma.svetlana@gmail.com
103 Vija Aleidzāne  biedrs S 0031 15.01.16 16.01.21 26498069 vija.aleidzane@gmail.com 
104 Vija Muižniece biedrs S 0029 15.01.16 16.01.21 29103386 vija.muizniece@luxdata.lv  
105 Vineta Šplīta biedrs S 0066 05.03.18 04.03.23 26445252 vineta_splita@inbox.lv
106 Zanda Lauva biedrs S 0041 15.01.16 16.01.21 26357358 zanda.lauva@gmail.com  
107 Zane Kronberga biedrs S 0043 15.01.16 16.01.21 29104918 zanesil@inbox.lv