Aktualitātes

Grāmata "Supervīzija. Latvijas Supervizoru apvienība. Supervizoru pieredzes stāsti" (2023, izdevniecība "Sava grāmata")

2023.gada 8.novembrī notika biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" izdptās grāmatas "Supervīzija. Latvijas Supervizoru apvienība. Supervizoru pieredzes stāsti" (2023, izdevniecība "Sava grāmata") atvēršanas svētki.

Tās saturs aptver bagātīgu informāciju par supervīzijas ienākšanu un attīstības ceļu Latvijā dažādu jomu profesionālajās vidēs.

Grāmatas sastādītāja Ilze Dreifelde. Grāmatas tapšanā piedalījušies 16 LSA biedri, supervizori un 1 autors, kas bijis cieši saistīts ar supervīzijas attīstību Latvijā.   

Grāmata "Supervīzija. Latvijas Supervizoru apvienība. Supervizoru pieredzes stāsti" (2023, izdevniecība "Sava grāmata")

Biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" izdota grāmata "Supervīzija. Latvijas Supervizoru apvienība. Supervizoru pieredzes stāsti" (2023, izdevniecība "Sava grāmata"), sastādītāja Ilze Dreifelde. Grāmatai ir 17 līdzautori.

Grāmata ir iegādājama gan papīra, gan e-grāmatas formātā:

Apsveicam jauno valdes sastāvu

2023.gada 24.janvārī LSA biedru kopsapulcē ievēlējām apvienības jauno valdes sastāvu. 30.janvārī valdes locekļi no sava vidus ievēlēja LSA valdes priekšsēdētāju Rūtu Bumbieri.

Valdes sastāvu skatieties šeit.

Lai mums visiem kopā ražīgs laiks supervīzijas pieredzes veidošanā Latvijā!

Iepazīstieties ar Ētikas kodeksu un Ētikas komisijas nolikumu

Sadaļā Ētikas kodekss ir ievietoti divi dokumenti, kurus jāpārzina ikvienam supervizoram:

  • precizēts Ētikas kodekss 
  • Ētikas komisijas nolikums

Atvēliet laiku, lai iepazītos ar tiem!

24.05.2022. 18.00-20.30 Seminārs LSA biedriem "Supervizora darbs ar profesionālās izdegšanas jautājumiem"

Pavasara darba cēliena noslēgumā aicinām Latvijas Supervizoru apvienības biedrus uz sertificētas supervizores Evijas Apines vadītu semināru "Supervizora darbs ar profesionālās izdegšanas jautājumiem". 

27.04.2022. 18.00-20.30 Seminārs-paneļdiskusija LSA biedriem "Supervīzija veselības aprūpē"

Aicinām Latvijas Supervizoru apvienības biedrus uz semināru-diskusiju par supervīzijām veselības aprūpē.

09.03.2022. LSA Profesionālās izaugsmes nodaļa (LSA PIN) atzīmē pirmo oficiālās darbības gadu.

Atzīmējot savu pirmo oficiālās darbības gadadienu, Latvijas Supervizoru apvienības Profesionālās izaugsmes nodaļas komanda atskatās uz paveikto.

LSA biedru atbalsts profesionāļiem šeit, Latvijā, kuri strādā ar bēgļiem un cietušajiem

Apkopojot Latvijas Supervizoru apvienības atbalsta iespējas, esam izveidojuši šo aptauju, lai apzinātu mūsu - LSA biedru - iespējas un gatavību iesaistīties.

Atvērta reģistrācija LSA biedriem diviem semināriem martā

Aicinām Latvijas Supervizoru apvienības biedrus uz diviem semināriem martā, kas palīdzēs labāk izprast notiekošo krīzes situācijās un veiksmīgāk atrast piemērotas metodes un tehnikas supervīzijas sesijās, radot drošu supervīzijas vidi gan klientiem, gan sev.

22.02.2022. 18.00-20.30 Seminārs LSA biedriem "Supervīzija sociālajā darbā"

Aicinām Latvijas Supervizoru apvienības biedrus uz semināru-diskusiju par supervīzijām sociālajā darbā.

LSA biedru kopsapulce 12.01.2022 pl.18.30

Biedrības LSA ārkārtas biedru kopsapulce notiks šā gada 12.janvārī plkst.18.30, tiešsaistē, Zoom platformā.

Saite kopsapulcei:
 
Darba kārtība:

1. Biedru balsojumi:

1.1. Ētikas komisijas nolikums;

1.2. Ētikas kodaksa balsojums;

1.3. Profesionālās izaugsmes nodaļas nolikums.

2. Vēlēšanas:

2.1. Sertifikācijas komisijas vēlēšanas (kandidātu saraksts nosūtīts biedriem e-pastā);

2.2. Ētikas komisijas kandidātu vēlēšanas (kandidātu saraksts nosūtīts biedriem e-pastā).

Supervīzijas pakalpojuma sniegšana Covid-19 izplatības ierobežošanas laikā 21.10.-15.11.2021

Saskaņā ar 2021. gada 20.oktobra grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". https://likumi.lv/ta/id/326729 un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". https://likumi.lv/ta/id/326513, aicinām supervizorus īstenot attālināti visas individuālās, grupas, komandas un organizāciju supervīzijas dažādās profesionālajās vidēs. 

Zinām, ka tieši šajā neparastajā laikā supervizoru darbs kļūst arvien nozīmīgāks un nepieciešamāks cilvēkiem, kuri turpina strādāt gan attālināti, gan klātienē nodrošināt dažādas svarīgas mūsu dzīves funkcijas.  Supervizori palīdz, atbalsta, izglīto, iedrošina, tolerē un līdzīgi kā daudzi šodien, nesavtīgi izmanto arī savus resursus kopējās situācijas līdzsvarošanā. 
Tādēļ aicinām būt iejūtīgiem, saprotošiem un izturīgiem, atbalstīt gan citus, gan atrast laiku, rūpēties arī par savu spēku atjaunošanu un līdzsvarošanu. 
(Klikšķini uz šīs ziņas vai spied "Lasīt vairāk", lai redzētu infografiku.)
 
Esam stipri un veseli! 
LSA valde

Supervīzijas dienas 25.-29.oktobrī ar noslēguma konferenci 29.oktobrī, 2021

Gaidot ar nepacietību Jūsu dalību VI Supervīzijas konferencē “Radi nākotni šodien: Profesionālis 2025”, vēlējāmies informēt, ka tas ir noslēdzošais pasākums ikgadējām Supervīzijas dienām, kuru laikā no 25. līdz 29. oktobrim supervizori un citi speciālisti interesentiem piedāvās bezmaksas supervīzijas sesijas, sniegs meistarklases un piedāvās nodarbības.

  • Meistarklasēs un vebināros (25.-28.10.) - zināšanu esence īsformātā. Gan supervizori, gan citi interesenti varēs asināt savas prasmes un kompetences, iegūt jaunas zināšanas un metodes. Pieteikties šeit: https://ieej.lv/SV-meistarklases2021
  • Bezmaksas vai daļējas maksas supervīzijas sesijas Supervīzijas dienu ietvaros sniegs 29 supervizori - lielisks brīdis pieteikties visiem profesionāļiem, kas līdz šim to bija atlikuši! (Pieteikšanās individuāli sazinoties, kontakti Supervīzijas dienu programmā, skaties zemāk!)

Ja Jūsu uzņēmumā vai draugu/ paziņu lokā tas ir aktuāli - droši dalieties ar programmu, kurā ir aktīvās pieteikšanās saites. 

Skatieties šeit Supervīzijas dienu pilno PROGRAMMU ar pieteikšanās formām un kontaktinformāciju. Tur arī Supervīzijas konferences programma.  

 
Ar cieņu
"Supervīzijas konference 2021" organizatoru komanda
RISEBA | Vadības psiholoģija un supervīzija
Seko Supervīzijas dienām Facebook!
 

ANSE vasaras tiešsaistes konference 19.-20. augusts (ANSE Summer Online Special)

Labas ziņas no ANSE!

Ņemot vērā lielo interesi par iespēju piedalīties ANSE vasaras tiešsaistes konferences lekcijās (nepiedaloties praktiskajās darbnīcās), ir nolemts piedāvāt šādu iespēju, samaksājot dalības maksu € 20,00 apmērā.

Supervīzijas pedagogiem, IZM projekts 2021.gada maijs - decembris

Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi visu izglītojamo, īpaši pusaudžu, un attiecīgi pedagogu darbību. Sniedzot atbalstu izglītojamajiem, strādājot klātienē vai nodrošinot mācību procesa norisi attālināti ārkārtējās situācijas laikā, attiecīgi pielāgojot mācību līdzekļus un sagatavojot jaunus mācību materiālus, risinot dažādas izglītojamo problēmas un uzturot komunikācijas saikni ar izglītojamo vecākiem, ir ievērojami paaugstinājies pedagogu stresa līmenis un izdegšanas riski, kas kopumā atstāj negatīvu ietekmi uz pedagogu un pastarpināti arī izglītojamo fizisko un garīgo veselību, psihoemocionālo labklājību. Minētais kopumā negatīvi ietekmē Latvijas sabiedrību, jo katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs ir tieši vai netieši saistīts ar izglītību. Tādējādi aktualizējas jautājums par pedagogu psihoemocionālo atbalstu.

Lai Covid-19 pandēmijas seku mazināšanas pasākumu atbalsta ietvaros sniegtu Latvijas pedagogiem iespējami mērķtiecīgāku atbalstu, kas ir pietiekami individualizēts, īpaši pielāgots pedagogu mērķauditorijas vajadzībām (ievērojot dažādu izglītības veidu un pakāpju specifiku), ļaujot apspriest un reflektēt par profesionālām un personiskām problēmām, saņemt kompetenta speciālista viedokli, ir nepieciešamas pedagogu supervīzijas, kuru ietvaros ne tikai izvērtēs konkrētas situācijas, bet ar kompetenta supervizora palīdzību tiks meklēts jauns skatījums un resursi turpmākajam pedagogu produktīvam un kvalitatīvam darbam.

Divu jaunu izdevumu prezentācija 23.aprīlī pl. 9.00 ZOOM platformā

Ielūdzam Jūs uz divu jaunu izdevumu: “Pašpalīdzības un pašvadības iespēju arsenāls krīzes un transformāciju laikā: metodes ikvienam” (sast. K. Mārtinsone) un “Supervīzija izglītības vidē” (sast. B. Pumpiņa) prezentāciju šī gada 23.aprīlī pl.9.00 ZOOM tiešsaistes platformā.


Grāmatu prezentācija notiks 7. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences "Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja" ietvaros.

Seminārs LSA biedriem "Ētika un labā prakse supervīzijā" 22.04.2021.

Informatīvais seminārs LSA biedriem "Ētika un labā prakse supervīzijā" notiks 22.04.2021. no plkst.18:00 līdz 20:30, tiešsaistē.

Seminārs tiks ierakstīts Latvijas Supervizoru apvienības (LSA) biedru profesionālās izaugsmes pilnveidošanas nolūkā. Iespēja noskatīties ierakstu būs pieejama LSA biedru slēgtajā sadaļā.

Pievienojies 22.04.2021. plkst.18! Zoom piekļuves saiti atradīsi, ieejot biedru sadaļā izmantojot šo saiti: http://www.supervizija.lv/aktualie-pasakumi


Latvijas Supervizoru apvienība
Profesionālās izaugsmes nodaļa
E.: lsa.izaugsme@gmail.com
 

ANSE Vasaras universitāte pārcelta uz 2022.gada augustu

Cienījamie kolēģi, interesenti, visi, kuri, tāpat kā mēs cerējām uz satikšanos Summer university, Rīgā. Covid-19 pandēmijas ietekmē, organizācijas komiteja ir nolēmusi pārcelt šī gada ANSE vasaras universitāti Rīgā, Latvijā, uz 2022. gada 22. – 26.augustu.

ANSE vasaras universitātes 2022 tēma joprojām būs tā pati: Varas dinamika un cilvēka spējas paaugstinātas nenoteiktības apstākļos. Mēs atkal atvērsim informāciju 2021. gada beigās. Lūdzu, sekojiet ANSE sociālajiem medijiem, lai iegūtu vairāk informācijas par norises vietu un pasākuma programmu Rīgā.

Tikmēr, lai nodrošinātu iespēju tikties arī šogad, ANSE valde 2021. gada 19. un 20. augustā rīko īsāku, 2 dienu vasaras (tiešsaistes) īpašo piedāvājumu. Rezervējiet šos datumus un sekojiet jaunumiem!

Plašāka informācija par vasaras (tiešsaistes) īpašo piedāvājumu trešdien, 21. aprīlī, vietnē ANSE.eu/news un mūsu sociālajos medijos.

ANSE valde.

LSA kopsapulce tiešsaistē 26.01.2021.

Jau rīt 26.janvārī pl. 18.00 notiks LSA biedru kopsapulce. Tā notiks tiešsaistē. Zoom saites links nosūtīts katram biedram e-pastā. Kopsapulcē nepieciešami vairāki biedru balsojumi. Balsojums notiks ar doodle linku. Lai to nodrošinātu, valde ir pieņemusi lēmumu, ka biedri balso tikai ar savu klātbūtni. Kopējais biedru skaits šobrīd ir 155 (6 asociētie biedri un 1 atbalstītājbiedrs). Kopsapulces balsojumam nepieciešamais kvorums ir 74. Ja balsojums nebūs iespējams, kopsapulce tiks sasaukta pēc divām nedēļām - 9.februārī, plkst. 18.00. Tā arī notiktu tiešsaistē. 
Liels paldies visiem, kuri atsūtīja savus komentārus un ieteikumus Sertifikācijas nolikuma projektam. Jāsaka, to nebija daudz. Paldies par gramatikas un stilistikas norādēm, paldies par būtiskiem ieteikumiem labojumiem. Esam tos ielabojuši tekstā, tomēr ir vairāki jautājumi, kam ir nepieciešams vēl arī kopsapulces balsojums. Nolikuma projekts ir pievienotajā failā. 
Sūtam precizēto kopsapulces darba kārtību.
1. Kopsavilkums par valdes gada darbu - Ilze
2. Atskaite par finansēm - Ieva;
3. ANSE Summer university, 2021 process un plānošana - Arita
4. ECVision grāmatas tulkojums
5. LSA Tālākizglītības nodaļas un komisijas izveide.
6. Sertifikācijas nolikuma prezentācija. Balsojums.
7. Sertifikācijas komisijas vēlēšanas (4 gadu termiņš). Balsojums.
8. Citi jautājumi un aktualitātes.
 
 
LSA valde

LSA valdes apsveikuma uzruna Ziemassvētkos un 2020./2021.gadu mijā

Sūtām visiem labas veselības, drošības un miera vēlējumus! 

Uzrunu lasiet šeit!

LSA valde.

LSA valdes ieteikums saskaņā ar ārkārtas situācijas ieviešanu valstī no šī gada 9.novembra līdz 6.decembrim

Biedrības “Latvijas supervizoru apvienība” valde saskaņā ar ārkārtas situācijas ieviešanu valstī no šī gada 9.novembra līdz 6.decembrim, supervizoriem iesaka nodrošināt  supervīzijas attālināti, izmantojot tiešsaistes platformas. 
LSA akceptē MK un SPKC noteikumus un vadlīnijas, kas nosaka mūsu rîcību pandēmijas un ārkārtas situācijas laikā. 
Supervīzija, kā disciplīna, ir iekļaujošas un drošas vides veidošanas prakse, ar mērķi nodrošināt profesionāļa tālākattīstību. Attālinātas supervīzijas īstenošana ir iespējama gan individuāli, gan grupā, un supervizora atbildība ir no jauna vienoties ar supervīzijas pasūtītāju un individuālās supervīzijas vai supervīzijas grupas dalībniekiem par attālinātas supervīzijas norises kārtību. Tas attiecas gan uz laiku, tehnoloģiju lietošanu, tiešsaistes platformu izvēli, utml. 
Lai mums visiem laba veselība!
 

Supervīzijas dienas un konference "Pārmaiņu laika izaicinājumi: Supervīzijas spējas un iespējas", 2.-5.11.2020

Ir notikušas kārtējās Supervīzijas dienas no 2.-5.novembrim ar noslēguma konferenci "Pārmaiņu laika izaicinājumi: Supervīzijas spējas un iespējas. Pieredze. Prakse. Pētījumi." 5.novembrī no 10.30 - 15.30

Konference notika tiešsaistē.

Supervīzijas dienu programmu skaties ŠEIT!

Konferences programmu skaties  ŠEIT!

Izsludināta kārtējā supervizoru sertifikācija un resertifikācija, pieteikšanās līdz 15.10.2020

Kā plānots 2020.gadā tiek izsludināta 2. sertifikācija.

Dokumentu iesniegšanas datums 15.10.2020. Sertifikācijas komisija lēmumu pieņem līdz 15.11.2020., LSA valde izskatīs līdz 01.12.2020.

Sertifikācijas pretendentam līdz 2020.gada 15.oktobrim uz biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijas noteikto elektroniskā pasta adresi lsa.sertifikacija@gmail.com, elektroniski, jāiesūta dokumenti, kuri norādīti Sertifikācijas nolikumā vai Resertifikācijas nolikumā (publicēts biedrības interneta vietnē www.supervizija.lv).

2021.gada, 1.sertifikācijas dokumentu iesniegšanas datums, plānots, 01.02.2021. Sertifikāta izsniegšana līdz 15.04.2021.

informācija par supervizora profesiju Nacionālajā enciklopēdijā

Ar prieku ziņojam, ka informācija par supervizora profesiju ir publicēta Nacionālajā enciklopēdijā šķirklī Supervīzija. 
 
Liels paldies šķirkļa autorēm profesorei Kristīnei Mārtinsonei un profesorei Maijai Zakriževskai-Belogrudovai. 
 
Šķirkļa prezentācija notiks "Supervīzijas dienas 2020" pasākumā šā gada 5.novembrī tiešsaistē.

RISEBA izdota grāmata "Supervīzija Latvijā. Izpētē pamatota attīstības pieeja"

Klajā ir nākusi lieliska grāmata, monogrāfija "Supervīzija Latvijā. Izpētē pamatota attīstības pieeja". Tās izdevējs ir Starptautiskā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA. Monogrāfijas zinātniskā redaktore dr. Maija Zakriževska-Belogrudova. 
Grāmata turpina jau iesākto tradīcīju apkopot un izdot informāciju par supervīzijas jomā  Latvijā paveikto gan pētnieciskajā, gan praktiskajā aspektā.  Tādēļ tā būs labs papildinājums ikviena supervizora profesionālālajai bibliotēkai Latvijā. 
 
Grāmatā apkopotie pētījumi aptver plašu profesionālo tēmu spektru un ir par supervizējamo vajadzībām un emocijām, supervizora un supervīzijas studentu profesionālo kompetenci, par supervīzijas kā pakalpojuma atpazīstamību dažādās vidēs, par supervīzijas nozīmi pārmaiņu procesā organizācijās, empātijas veicināšanā, darbinieku iesaistes veicināšanā, kā arī darba stresa un izdegšanas pārvarēšanā. 

Kā palīdzēt palīdzētājiem? Supervīzijas turpinās.

Ar atbalstu, cerībām un iedrošinājumu mēs, Labklājības ministrijas ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” komanda, Sociālo darbinieku biedrības valde, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valde un Latvijas Supervizoru apvienības valde, vēršamies pie jums šajā sarežģītajā un neskaidrajā situācijā, kas saistīta ar COVID -19 izraisīto globālo veselības krīzi un ar to saistītajām ekonomiskajām sekām.

LASIET VAIRĀK: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91769-ka-palidzet-palidzetajam

Informācija saistībā ar Covid-19 izplatību un izsludināto ārkārtas situāciju valstī

Ņemot vērā, ka Latvijas valdība ir pieņēmusi lēmumu valstī izsludināt ārkārtas stāvokli līdz 2020. gada 14. aprīlim, aicinām apsvērt iespēju, līdz ārkārtas stāvokļa beigām, izmantot online (tiešsaistes) formātu supervīziju nodrošināšanai, un, protams, rīkoties atbilstoši Valdības rīkojumam. 

Valdības rīkojums paredz:
 - pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs;
 - bērnudārzu apmeklēt tikai bērniem, kuru ģimene nav apmeklējusi “Covid-19” skartās valstis un nav bijuši kontaktā saslimušajiem vai viņu kontakpersonām;
 - pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu;
 - aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem;
 - ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes institūcijās un ieslodzījuma vietās ierobežot trešo personu apmeklējumus;
- personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no “Covid-19” skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi. 
Papildu informāciju par to, kas ir karantīna, lūdzam skatīt šajā infografikā

Izsludināta kārtējā supervizoru sertifikācija un resertifikācija, pieteikšanās līdz 1.04.2020

Labdien, kolēģi.

06.01.2020. tiek izsludināta 2020.gada supervizoru sertifikācijas pietikšanās datumi.

1. sertifikācijas datums 01.04.2020.:

Sertifikācijas pretendentam līdz 2020.gada 01.aprīlim uz biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijas noteikto elektroniskā pasta adresi lsa.sertifikacija@gmail.com, elektroniski, jāiesūta dokumenti, kuri norādīti Sertifikācijas nolikumā vai Resertifikācijas nolikumā (publicēts biedrības interneta vietnē www.supervizija.lv). Sertifikācijas komisija lēmumu pieņems līdz 01.05.2020., LSA Valde lēmu apstiprinās vai noraidīs līdz 15.05.2020..

2. sertifikācijas datumus plānots 01.09.2020., dokumentu iesniegšanas datums 01.10.2020. Sertifikācijas komisija lēmumu pieņem līdz 30.10.2020.

_____

Neskaidrību gadījumā biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijai ir tiesības sertifikācijas pretendentam lūgt papildus informāciju.
Maksa par sertifikāciju noteikta 25.00 EUR.

LSA valdes uzruna un apsveikums Ziemassvētkos

Labdien, kolēģi! 

Gada noslēgums un tuvojošos svētku laiks rosina uz pārdomām atskatīties uz šajā gadā notikušo, paveikto, arī iecerēto. Arī tikko notikusī biedrības Latvijas supervizoru apvienība (LSA) kopsapulce liek apkopot atziņas, virzienus un resursus. Visu dažos teikumos pateikt nav iespējams, tādēļ mūsu mājas    lapas www.supervizija.lv Biedru sadaļā, interesentiem būs pieejama arī kopsapulces prezentācija un arī norises   protokols.

Vispirms, vēlamies izteikt pateicību biedrības biedriem par uzticēšanos un atbalstu mūsu komandai, kā arī par  doto iespēju turpināt jau iesāktos darbus, kā arī turpināt pakāpeniski virzīties uz “ANSE Vasaras universitātes  2021”, lielo supervīzijas un supervizoru notikumu Latvijā.

LSA kopsapulce 11.12.2019

LSA biedru kopsapulce notiks 11.12.2019. pl. 18.00. Norises vieta: augstskolas RISEBA telpās Meža ielā 3, Pārdaugavā (pagalmā apaļajā ēkā) 3.stāvā, telpa Nr.30. 
 
Mums ir svarīga ziņa!
Kā jau tas izskanējis biedrības FB kontā, ANSE Vasaras universitāte 2021 notiks Latvijā. Kā liecināja mūsu pieredze ANSE vasaras universitātē 2019, Bolzano, Dienvidtirolē, Itālijā, tas ir pasākums, kas prasa nopietnu gatavošanos un tam nepieciešams laiks. Kopumā pieredze bija lieliska, bija daudz interesanti pasākumi - lekcijas un meistarklases, iepazīšanās ar supervizoriem un koučiem no dažādām Eiropas valstīm, kā arī bija pietiekoši daudz brīvais laiks, lai pavadītu to piepildīti. Vairāk par pieredzēto pastāstīsim kopsapulcē un daudz informāciju varat gūt mūsu FB kontā, kā arī ANSE mājaslapā un FB kontā. 
Kopsapulcē bez kārtējiem aktuālajiem jautājumiem, vairāk uzmanība tiks pievērsta jautājumiem, kas saistīta ar plānoto pasākumu. 
 
Kopsapulces darba kārtība:

Publikācija par supervizora profesiju, 2019.gada 25.novembris

Labklājības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija vērsās pie LSA un lūdza gan informāciju, gan interviju publicēšanai par supervizora profesiju. 

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru Informācijas un karjeras attīstības departamentu, tā ir publicēta portālā http://profesijupasaule.lv/

Saite: profesijupasaule.lv/supervizors

Apstiprināts supervizora profesijas standarts

Sveiciens visai supervizoru saimei!

Ir apstiprināts un saskaņots Supervizora profesijas standarts. Valdes vārdā vislielākā pateicība ikvienam, kas bija iesaistīts darba procesā!

Jaunākais apstiprinātais profesijas standarts atrodams VISC mājaslapā, sadaļā “profesiju standarti”, profesijas standartu hronoloģijā meklējot pie standartiem, kas apstiprināti no 2017. gada.

Šeit saite uz Standartu: https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-109.pdf

 
 

LSA seminārs par personas datu aizsardzību un diskusija par ētikas kodeksa izveidi 5.10.2019

Šā gada 5.oktobrī biedrība Latvijas supervizoru apvienība (LSA) organizē semināru “Fiziskas personas datu aizsardzība, dokumentu glabāšana un aprite supervizora praksē” un diskusiju par Latvijas supervizoru ētikas kodeksa izveides aktualitātēm. 

Seminārs/diskusija notiks 5.oktobrī plkst.10.00 augstskolas RISEBA (Rīgas Biznesa, tehnoloģiju un mākslas augstskola) telpās Meža ielā 3, Rīgā, Pārdaugavā, apaļās ēkas (kas atrodas pagalmā), 31.telpā (3.stāvs). 

Gaidīsim ziņu par jūsu dalību seminārā/diskusijā līdz 3.oktobrim biedrības e-pastā: supervizoru.apvieniba@gmail.com

Supervīzijas dienas 4.-6.11.2019

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" 1. un 2. kursa “Vadības psiholoģija un supervīzija” maģistrantūras studenti aicina supervizorus atbalstīt “Supervīzijas dienas”, kas šogad norisināsies laika periodā no 04.11.2019 līdz 06.11.2019.

“Supervīzijas dienās” ( 04.11-06.11) supervizori aicināti dalīties ar esošo pieredzi, novadīt sesijas, seminārus, lekcijas, nodarbības, workshop u.c. aktivitātes. Laset vairāk info šeit! Pielikums Nr.1 Jautājumu gadījumā lūdzu rakstiet uz e-pastu sigita.dombrovska@gmail.com vai zvaniet uz tālr. nr. +371 26374646

07.11.2019. notiks supervīzijas konference “CILVĒKS NĀKOTNES OZRGANIZĀCIJĀ”. Konferences norises vieta: Durbes ielā 4, plkst. 11.00 - 16.30, kur tiek aicināti supervizori un uzņēmēji, kuri vēlas dalīties ar savu pieredzi un nākotnes skatījumu supervīzijas kā pakalpojuma attīstībā.

Izsludināta kārtējā supervizoru Sertifikācija, pieteikšanās līdz 1.11.2019

Labdien, kolēģi.

2019.gada 01.oktobrī tiek izsludināta pieteikšanās supervizoru sertifikācijai.

Sertifikācijas pretendentam līdz 2017.gada 01.novembrim uz biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijas noteikto elektroniskā pasta adresi lsa.sertifikacija@gmail.com elektroniski jāiesūta dokumenti, kuri norādīti Sertifikācijas nolikumā (publicēts biedrības interneta vietnē www.supervizija.lv). Sertifikācijas komisija lēmumu pieņems līdz 01.12.2019.

Neskaidrību gadījumā biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijai ir tiesības sertifikācijas pretendentam lūgt papildus informāciju.
Maksa par sertifikāciju noteikta 25.00 EUR.

Nākamo sertifikāciju ir paredzēts izsludināt 01.03.2020., dokumentu iesniegšanas datums 01.04.2020. Sertifikācijas komisija lēmumu pieņem līdz 01.05.2020.Resertificējamiem biedriem resertifikācijas dokumenti jāiesniedz 3 mēneši līdz sertifikāta beigu datumam.

Informāciju par sertifikācijas kārtību variet papildus noskaidrot:

Sertifikācijas komisijas vadītājs

Kārlis Viša tālr. 29658213

ANSE elektroniskais žurnāls Nr.3

2019.gada jūlijā ir publicēts ANSE elektroniskā žurnāla 3.numurs. To varat lejuplādēt ANSE web lapā, jaunumu sadaļā:

 
Lai sekotu līdzi ANSE jaunumiem, pierakstieties regulārai jaunumu e-pasta saņemšanai ANSE lapā www.anse.eu (lapas pašā apakšā atradīsiet Email subscription).

RSU 5.Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences paneļdiskusijas par supervīziju konspekts, 25.04.2019

2019.gada 25.-26.aprīlī Rīgas Stardiņa universitātē notika 5. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "VESELĪBA UN PERSONĪBAS ATTĪSTĪBA: STARPDISCIPLINĀRĀ PIEEJA". Tās ietvaros dalībniekiem bija iespēja piedalīties paneļdiskusijā "Iespējas un izaicinājumi supervīzijas profesionālās kompetences attīstībai dažādās profesionālajās vidēs".

Diskusiju vadīja RSU maģistra studiju programmas “Supervīzija” vadītāja, supervizore Baiba Pumpiņa. 

Diskusijas konspektu lasiet šeit!

ANSE elektroniskais žurnāls Nr.2

2019.gada februārī ir publicēts ANSE elektroniskā žurnāla 2.numurs. To varat lejuplādēt ANSE web lapā, jaunumu sadaļā:

 
Lai sekotu līdzi ANSE jaunumiem, pierakstieties regulārai jaunumu e-pasta saņemšanai ANSE lapā www.anse.eu (lapas pašā apakšā atradīsiet Email subscription).
 

ANSE Vasaras universitātes 2019 informācija un aicinājums pieteikt Darbnīcu tēmas

 
Ir izsludināta 2019.gada ANSE Vasaras universitātes informācija un aicinājums līdz 28.februārim pieteikt savu Darbnīcu tēmas.
Vairāk informācijas atradīsiet Italian Association for Supervision and Coaching (BSC) lapā
 
 
Par Darbnīcu pieteikšanu lasiet vairāk šeit!
 

LSA Biedru kopsapulce 2019.gada 29.janvārī

Labdien, kolēģi!

Sācies jaunais 2019.gads un kā parasti, gada sākumā notiek LSA biedru sapulce.
Pamatojoties uz iepriekš Doodle izsudināto balsojumu, kopsapulce notiks 2019.gada 29.janvārī plkst. 17.30 MTIC Anniņmuižas bulvārī 26a. Telpu vēl precizēsim.
Sūtām biedru sapulces darba kārtību. Kolēģi, ja ir vēl kādi jautājumi, kurus vēlaties, lai tie tiktu iekļauti sapulces darba kārtībā, lūdzu, dariet zināmu.

Izsludināta kārtējā supervizoru Sertifikācija un Resertifikācija, pieteikšanās līdz 15.02.2019

Labdien, LSA biedri - kolēģi!

2019.gada 04.janvārī tiek izsludināta pieteikšanās supervizoru sertifikāciju un resertifikāciju.

Sertifikācijas un resertifikācijas pretendentam līdz 2019.gada 15.februārim uz biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijas elektroniskā pasta adresi lsa.sertifikacija@gmail.com elektroniski jāiesūta dokumenti, kuri norādīti Sertifikācijas vai Resertifikācijas nolikumā (publicēts biedrības interneta vietnē www.supervizija.lv).

Sertificēšanai iesniegtie dokumenti tiks izskatīti līdz 15.03.2019. un pretendentiem sniegta atbilde 14 dienu laikā.

Neskaidrību gadījumā biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijai ir tiesības sertifikācijas pretendentam lūgt papildus informāciju.
Maksa par sertifikāciju un resertifikāciju noteikta 25.00 EUR.

Šogad, pirmo reizi uzsāksim arī resertifikācijas procesu. Lūgums plānot savlaicīgi resertifikāciju, jo virknei sertificēto supervizoru sertifikāta derīguma termiņš tuvojas beigām. 

Informāciju par sertifikācijas kārtību variet papildus noskaidrot: lsa.sertifikacija@gmail.com

Sertifikācijas komisijas vadītājs

Kārlis Viša tālr. 29658213

LSA lapā publicēta informācija par Vispārīgo datu aizsardzības regulu

LSA interneta vietnes sadaļā Apvienība ir izveidota apakšsadaļa VDA regula (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Aicinām biedrus ar to iepazīties!

Gerian Dijkhuizen publikācija - atskats uz Baltijas supervizoru kvalitātes dienu 2018

2018.gada 17.augusta Baltijas supervizoru kvalitātes dienā viesojās kolēģe no Nīderlandes Gerian Dijkhuizen(Senior supervisor/Teacher of supervisors, member CIC LVSC/delegate for the NL at ANSE). Gerian savas pārdomas atspoguļojusi nelielā rakstā, kuru publicējusi gan LVSC biedru lapā, gan raksta tulkojumu angliski laipni piedāvājusi arī mums.

Lasiet Gerian Dijkhuizen rakstu šeit!

Supervīzijas konference ‘’Nākotnes organizācija" 2018.gada 1.novembrī

Aicinām apmeklēt konferenci ‘’NĀKOTNES ORGANIZĀCIJA. Supervīzija kā organizācijas ilgtspējīgas attīstības un izaugsmes instruments”, kas notiks  2018. gada 1. novembrī, RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā

Konferences programmu skatīt šeit!

Esam jau vairāk kā 100 biedru!

Oktobrī sveicām Latvijas supervizoru apvienības 100.biedru!

 

 

Izsludināta kārtējā supervizoru Sertifikācija un Resertifikācija, pieteikšanās līdz 1.11.2018

Labdien, LSA biedri - kolēģi!

2018.gada 01.oktobrī tiek izsludināta pieteikšanās supervizoru sertifikāciju un resertifikāciju.

Sertifikācijas un resertifikācijas pretendentam līdz 2018.gada 01.novembrim uz biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijas elektroniskā pasta adresi lsa.sertifikacija@gmail.com elektroniski jāiesūta dokumenti, kuri norādīti Sertifikācijas vai Resertifikācijas nolikumā (publicēts biedrības interneta vietnē www.supervizija.lv).

Sertificēšanai iesniegtie dokumenti tik izskatīti līdz 30.11.2018. un pretendētiem sniegta atbilde 14 dienu laikā.

Atskats uz Baltijas supervizoru kvalitātes dienu 17.augustā

Šā gada 17.augustā – biedrība “Latvijas supervizoru apvienība” rīkoja Baltijas supervīzijas kvalitātes dienu 2018, kurā bija iespēja satikties Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Austrijas un Holandes supervizoriem. Pasākuma ietvaros bija iespējams apmeklēt visdažādākās aktivitātes. Ar interesi klausījāmies lekciju, piedalījāmies moderētajās diskusijās un darbojāmies kolēģu meistarklasēs.

Ar prieku veidojam nelielu atskatu pasākuma norisēs, lai dalītos ar kopīgajām atziņām gan par galveno dienas tēmu – kvalitāti supervīzijā, gan arī ar atziņām par kopīgi pavadīto laiku.

ANSE Jaunumu lapa (ANSE Newsletter) Nr.1

Esiet laipni aicināti lasīt ANSE Jaunumu lapu Nr.1!
 
Mēs, ANSE valde, ticam, ka komunikācija visdažādākajos līmeņos un kanālos, ir mūsu prioritāte. Ceram, ka Jaunumu lapa 2 reizes gadā būs atbalsts visai ANSE saimei būt labāk informētai gan par valdes, gan viens otra aktivitātēm.

ANSE Conference for Supervision/Coaching Education Providers, Frankfurt (Germany) December 8-9, 2018

ANSE together with DGSv plan Education Conference for institutes  and universities who carry out supervsiion/coaching education programs. The main goals of conference are: to discuss education concepts, curricula’s, methods, situation in market - successes and difficulties, and what is the understanding of quality. 

Conference will take place on December 8-9, 2018, Frankfurt am Main (Germany).

Please read detailed information here!

Supervīzijas pakalpojuma nodrošināšana projektā "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"

2018.gada 17.februārī spēkā ir stājušies grozījumi 2015.gada 14.aprīļa MK noteikumos Nr.193 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi”.