Atsauksmes

"Supervīzija dod iespēju gadījumu apskatīt no malas, analizēt un izprast konkrētās situācijas sekas un cēloņus, izprast resursus - savus un klienta. Supervīzijas procesa laikā izglītojoties, neapzinoties "uzaudzē bruņas", kas pasargā sevi un citus no negatīvām emocijām.

Ja tā tēlaini runāt - supervīzija ir kā svaigs gaiss, kas palīdz atžirgt organismam (domām) no "piesmakušas" (stresainas)  darba ikdienas!"

Maija, Sociālā dienesta sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem

 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````


"Šī bija mana pirmā iespēja piedalīties supervīzijā un šā procesa laikā es saņēmu daudz vairāk, nekā biju cerējusi. Pēc individuālajām nodarbībām es ieguvu skaidrāku un dziļāku sapratni par savu darbu, kā nedomāt par grūtībām, bet par to, kādas var būt iespējas lai tās risinātu. Supervīzija mani iedrošināja izvērtēt un analizēt savu rīcību un emocijas, izprast savas profesionālās darbības mērķus un uzdevumus, es atguvu pašapziņu un spēkus turpināt savu darbu.

Bieži sociālajiem darbiniekiem ir bailes risināt sociālos gadījumus, bailes kļūdīties un izteikt savu viedokli, bet mūsu supervīzijas laikā neviens no mums nebija tikai pasīvs klausītājs. Mēs visi mācījāmies izrunāties, izteikt savas domas, aktīvi dalīties savā pieredzē, kopīgi risināt problēmas, kas radušās darbā. Tas mums visiem deva lielisku iespēju citam no cita mācīties. Attīstīja skaidrāku sapratni par darbu ko darām, ticību saviem spēkiem un mudināja rast motivāciju strādāt vēl labāk. Šī mums visiem bija lieliska iespēja analizēt savu darbu un veicināt savu profesionālo izaugsmi. Mēs taču visi zinām, ka sociālais darbs ir ļoti smags, stresains un tas  bieži mūs noved pie profesionālās izdegšanas. Šādos gadījumos zūd motivācija darbam, mums vienkārši nolaižas rokas un tas ir galvenais iemesls, kas traucē klientiem sniegt kvalitatīvu sociālos pakalpojumus.

Draugi - tie ir eņģeļi, kuri tad, kad tev ir ļoti grūti, palīdz piecelties un atgādina, ka vajag lidot.

 Supervizors, supervīzijas procesa laikā, ir kā labais eņģelis, kurš atgādina, ka vajag lidot. Tādēļ man gribas savā un savu kolēģu vārdā izteikt lielu paldies par iespēju piedalīties supervīzijas nodarbībās."

 

VSAC „Kurzeme” filiāle „Liepāja”

sociālais rehabilitētājs Rasma Škubure.
2012. gada13. marts.

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

"Ar supervīziju saskāros pirmo reizi.  Supervīzija mācīja apzināties savas iespējas un resursus, pārdomāt gan veiksmes, gan neveiksmes savā darba laukā, salīdzināt metodes, meklēt risinājumus problēmām un grūtībām darbā, kā arī paskatīties uz savu ik dienas darbu it kā no malas. Pats vērtīgākais, manuprāt, bija iespēja tikties ar darba kolēģiem arī no citām institūcijām un saņemt no viņiem emocionālo atbalstu."

VSAC „Kurzeme” Pusceļa māja

sociālais rehabilitētājs Inta Grickus.
2012. gada 8. marts.

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

"Individuālajās supervīzijās esmu uzlabojusi prasmi rast kompromisu strādājot komandā. Strādāt saskaņoti un koordinēti, lai sasniegtu vēlamo rezultātu sociālās aprūpes darbā gan ar aprūpētājiem, gan ar klientiem ar īpašām vajadzībām. Supervīzijas rezultātā ir cēlusies mana pašapziņa, attīstījusies prasme saskatīt savā profesionālajā darbā  pieļautās kļūdas un spēja paraudzīties uz sevi no malas. Esmu pateicīga par gūto pieredzi supervīzijās, kas man palīdz celt profesionālo līmeni sociālā aprūpes darbā."

VSAC „Kurzeme” filiāle „Dundaga”

sociālā aprūpētāja Rudīte Krafta.
2012. gada 27. marts.

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

"Pirms supervīzijas vēlams jau iepriekš sagatavoties, - pārdomāt risināmo problēmu vai situāciju, izvirzīt atziņas, kuras pārspriest dialogā ar supervizoru, lai sev paredzēto laiku izmantotu pēc iespējas efektīvāk.

Supervīzija ne vienmēr sniedza tūlītēju gaidīto piepildījumu, atrisinājumu vai atviegloja situāciju, process bija arī „ārdošs”,- kad nākas pārskatīt savu darbību, pārdomāt personiskās īpašības, analizēt, pieņemt lēmumus. Tas nebija viegli, taču ieguvums ir skaidri apzināts mērķis, pēc kura tiekties. Sajūtas pēc pusotras stundas aktīvas sadarbības pielīdzināmas fiziskai slodzei sporta zālē.

Uzskatu, ka supervīzija ir vajadzīga visiem klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesā iesaistītajiem, ne tikai dažiem speciālistiem izlases veidā, jo, strādājot kolektīvā, profesionāla virzība uz attīstību ir vienlīdz svarīga visiem komandas locekļiem.

Paldies, ka mana pirmā supervīzijas pieredze kā tāda ir veidojusi pozitīvu iespaidu un pilnveidojusi manu profesionālo darbību!"

Ar cieņu, VSAC Kurzeme filiāle „Iļģi”,

sociālā darbiniece Agnese Reijere

02.04.2012.

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

"Gan individuālās, gan grupu supervīzijas ļāva man paskatīties uz sevis no malas – kā uz darbinieku - ko spēju mainīt gan sevī, gan savā darba vidē, paanalizēt savas profesionālās prasmes un papildināt zināšanas. Supervīzijas procesa rezultātā ieguvēja esmu neapšaubāmi! Supervizors man palīdzēja ieskatīties sociālā darbinieka būtībā, mudināju uz pārmaiņām, kuras man nepieciešamas darbā profesionālajā jomā. Pēc supervīzijām katru reizi bija ko pārdomāt un ieguvu jaunas atklāsmes, ko paņemt priekš sevis. Supervīzijas man palīdzēja celt savu profesionalitāti un mainīt savu personību."

VSAC „Kurzeme” filiāles „Liepāja”

sociālā darbiniece Gunta Štāla

10.04.2012.

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````