Kontakti

Valdes  priekšsēdētāja Rūta Bumbiere,

mob.: 28366304

E-pasts: supervizoru.apvieniba@gmail.com

 

Rekvizīti:

Biedrība „Latvijas Supervizoru apvienība”

Reģ. Nr. 40008103171

SEB Banka

SWIFT kods: UNLALV2X

IBAN Konts: LV41UNLA0050008639515

Adrese: Viktorijas iela 26, Ozolnieki, Jelgavas novads, LV-3018