Kontakti

Valdes  priekšsēdētāja Ilze Dreifelde,

mob.: 26328834

E-pasts: supervizoru.apvieniba@gmail.com

 

Rekvizīti:

Biedrība „Latvijas Supervizoru apvienība”

Reģ. Nr. 40008103171

SEB Banka

SWIFT kods: UNLALV2X

IBAN Konts: LV41UNLA0050008639515

Adrese: Valtaiķu iela 2-5, Rīga, LV 1029