Pakalpojumi

Informatīvi, izglītojoši un praktiski semināri par supervīziju

Semināri paredzēti organizāciju vadītājiem, personāla vadības speciālistiem, kā arī organizāciju darbiniekiem (komandām).

Ieguvums: izpratne par supervīzijas pielietojumu, supervīzijas veidiem, norisi un organizēšanas nosacījumiem.

Mācību seminārs koleģiālās supervīzijas (kovīzijas) metožu apguvei

Seminārs paredzēts organizācijas komandai, kura vēlas izmantot savstarpēju atbalstu un pieredzes apmaiņu profesionālās un personīgās efektivitātes paaugstināšanai un sarežģītu darba situāciju risināšanai. Kovīzija ir supervīzijas veids, kas palīdz komandai mērķtiecīgi, produktīvi un sistemātiski meklēt risinājumus un pilnveidoties.

Ieguvums: komanda apguvusi koleģiālās supervīzijas procesu un metodes, kas dod iespēju turpmāk vadīt kovīzijas pašiem, nepiesaistot supervizoru.

Individuālās, grupas, komandas un organizācijas supervīzijas

Mūsu supervizori ir gatavi palīdzēt organizāciju vadītājiem, darbiniekiem un komandām sarežģītu darba situāciju risināšanā, personīgajā un profesionālajā pilnveidē un attīstībā, lai sekmētu organizācijas darba efektivitāti un pakalpojumu kvalitāti.