Notikumi

LSA kopsapulce 26.01.2021. Ieplāno datumu!

Tuvojas gada noslēgums. Ļoti īpaša gada noslēgums. Kā ikgadu, vēlētos arī visus satikt, jo ierasti, mūsu kopsapulces notika decembrī. Šoreiz biedru kopsapulce tiek plānota 2021.gada 26.janvārī plkst. 18.00kuru plānojam attālināti Zoom platformāSaiti izsūtīsim epastos. 

Lūdzu rezervējiet datumu!. Tajā vēlamies sniegt apkopojumu par 2020. gadu, informēt par diviem mūsu šīgada galvenajiem darbiem - Sertifikācijas nolikuma projektu un ANSE vasaras universitāti. Kā jau iepriekš ziņojām, turpinām organizēt ANSE Summer University, 2021, Riga, pasākumu, kas plānots 2021.gadā no 16. - 20. augustam. Šis unikālais pasākums, kas notiek vienu reizi divos gados kādā no Eiropas valstīm, nākošgad notiks pie mums. Plašāk visu izstāstīsim kopsapulcē. Janvārī visi saņemsiet jaunā Sertifikācijas nolikuma projektu, lai sniegtu savus komentārus un ieteikumus, kurus attiecīgi apkoposim, lai kopsapulces laikā varam balsot. 
 
LSA valde

LSA valdes apsveikuma uzruna Ziemassvētkos un 2020./2021.gadu mijā

Sūtām visiem labas veselības, drošības un miera vēlējumus! 

Uzrunu lasiet šeit!

LSA valde.

LSA valdes ieteikums saskaņā ar ārkārtas situācijas ieviešanu valstī no šī gada 9.novembra līdz 6.decembrim

Biedrības “Latvijas supervizoru apvienība” valde saskaņā ar ārkārtas situācijas ieviešanu valstī no šī gada 9.novembra līdz 6.decembrim, supervizoriem iesaka nodrošināt  supervīzijas attālināti, izmantojot tiešsaistes platformas. 
LSA akceptē MK un SPKC noteikumus un vadlīnijas, kas nosaka mūsu rîcību pandēmijas un ārkārtas situācijas laikā. 
Supervīzija, kā disciplīna, ir iekļaujošas un drošas vides veidošanas prakse, ar mērķi nodrošināt profesionāļa tālākattīstību. Attālinātas supervīzijas īstenošana ir iespējama gan individuāli, gan grupā, un supervizora atbildība ir no jauna vienoties ar supervīzijas pasūtītāju un individuālās supervīzijas vai supervīzijas grupas dalībniekiem par attālinātas supervīzijas norises kārtību. Tas attiecas gan uz laiku, tehnoloģiju lietošanu, tiešsaistes platformu izvēli, utml. 
Lai mums visiem laba veselība!
 

Supervīzijas dienas un konference "Pārmaiņu laika izaicinājumi: Supervīzijas spējas un iespējas", 2.-5.11.2020

Ir notikušas kārtējās Supervīzijas dienas no 2.-5.novembrim ar noslēguma konferenci "Pārmaiņu laika izaicinājumi: Supervīzijas spējas un iespējas. Pieredze. Prakse. Pētījumi." 5.novembrī no 10.30 - 15.30

Konference notika tiešsaistē.

Supervīzijas dienu programmu skaties ŠEIT!

Konferences programmu skaties  ŠEIT!

Izsludināta kārtējā supervizoru sertifikācija un resertifikācija, pieteikšanās līdz 15.10.2020

Kā plānots 2020.gadā tiek izsludināta 2. sertifikācija.

Dokumentu iesniegšanas datums 15.10.2020. Sertifikācijas komisija lēmumu pieņem līdz 15.11.2020., LSA valde izskatīs līdz 01.12.2020.

Sertifikācijas pretendentam līdz 2020.gada 15.oktobrim uz biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijas noteikto elektroniskā pasta adresi lsa.sertifikacija@gmail.com, elektroniski, jāiesūta dokumenti, kuri norādīti Sertifikācijas nolikumā vai Resertifikācijas nolikumā (publicēts biedrības interneta vietnē www.supervizija.lv).

2021.gada, 1.sertifikācijas dokumentu iesniegšanas datums, plānots, 01.02.2021. Sertifikāta izsniegšana līdz 15.04.2021.

informācija par supervizora profesiju Nacionālajā enciklopēdijā

Ar prieku ziņojam, ka informācija par supervizora profesiju ir publicēta Nacionālajā enciklopēdijā šķirklī Supervīzija. 
 
Liels paldies šķirkļa autorēm profesorei Kristīnei Mārtinsonei un profesorei Maijai Zakriževskai-Belogrudovai. 
 
Šķirkļa prezentācija notiks "Supervīzijas dienas 2020" pasākumā šā gada 5.novembrī tiešsaistē.

RISEBA izdota grāmata "Supervīzija Latvijā. Izpētē pamatota attīstības pieeja"

Klajā ir nākusi lieliska grāmata, monogrāfija "Supervīzija Latvijā. Izpētē pamatota attīstības pieeja". Tās izdevējs ir Starptautiskā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA. Monogrāfijas zinātniskā redaktore dr. Maija Zakriževska-Belogrudova. 
Grāmata turpina jau iesākto tradīcīju apkopot un izdot informāciju par supervīzijas jomā  Latvijā paveikto gan pētnieciskajā, gan praktiskajā aspektā.  Tādēļ tā būs labs papildinājums ikviena supervizora profesionālālajai bibliotēkai Latvijā. 
 
Grāmatā apkopotie pētījumi aptver plašu profesionālo tēmu spektru un ir par supervizējamo vajadzībām un emocijām, supervizora un supervīzijas studentu profesionālo kompetenci, par supervīzijas kā pakalpojuma atpazīstamību dažādās vidēs, par supervīzijas nozīmi pārmaiņu procesā organizācijās, empātijas veicināšanā, darbinieku iesaistes veicināšanā, kā arī darba stresa un izdegšanas pārvarēšanā. 

Kā palīdzēt palīdzētājiem? Supervīzijas turpinās.

Ar atbalstu, cerībām un iedrošinājumu mēs, Labklājības ministrijas ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” komanda, Sociālo darbinieku biedrības valde, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valde un Latvijas Supervizoru apvienības valde, vēršamies pie jums šajā sarežģītajā un neskaidrajā situācijā, kas saistīta ar COVID -19 izraisīto globālo veselības krīzi un ar to saistītajām ekonomiskajām sekām.

LASIET VAIRĀK: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91769-ka-palidzet-palidzetajam

Informācija saistībā ar Covid-19 izplatību un izsludināto ārkārtas situāciju valstī

Ņemot vērā, ka Latvijas valdība ir pieņēmusi lēmumu valstī izsludināt ārkārtas stāvokli līdz 2020. gada 14. aprīlim, aicinām apsvērt iespēju, līdz ārkārtas stāvokļa beigām, izmantot online (tiešsaistes) formātu supervīziju nodrošināšanai, un, protams, rīkoties atbilstoši Valdības rīkojumam. 

Valdības rīkojums paredz:
 - pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs;
 - bērnudārzu apmeklēt tikai bērniem, kuru ģimene nav apmeklējusi “Covid-19” skartās valstis un nav bijuši kontaktā saslimušajiem vai viņu kontakpersonām;
 - pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu;
 - aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem;
 - ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes institūcijās un ieslodzījuma vietās ierobežot trešo personu apmeklējumus;
- personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no “Covid-19” skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi. 
Papildu informāciju par to, kas ir karantīna, lūdzam skatīt šajā infografikā

Izsludināta kārtējā supervizoru sertifikācija un resertifikācija, pieteikšanās līdz 1.04.2020

Labdien, kolēģi.

06.01.2020. tiek izsludināta 2020.gada supervizoru sertifikācijas pietikšanās datumi.

1. sertifikācijas datums 01.04.2020.:

Sertifikācijas pretendentam līdz 2020.gada 01.aprīlim uz biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijas noteikto elektroniskā pasta adresi lsa.sertifikacija@gmail.com, elektroniski, jāiesūta dokumenti, kuri norādīti Sertifikācijas nolikumā vai Resertifikācijas nolikumā (publicēts biedrības interneta vietnē www.supervizija.lv). Sertifikācijas komisija lēmumu pieņems līdz 01.05.2020., LSA Valde lēmu apstiprinās vai noraidīs līdz 15.05.2020..

2. sertifikācijas datumus plānots 01.09.2020., dokumentu iesniegšanas datums 01.10.2020. Sertifikācijas komisija lēmumu pieņem līdz 30.10.2020.

_____

Neskaidrību gadījumā biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijai ir tiesības sertifikācijas pretendentam lūgt papildus informāciju.
Maksa par sertifikāciju noteikta 25.00 EUR.