Notikumi

Grāmata "Supervīzija. Latvijas Supervizoru apvienība. Supervizoru pieredzes stāsti" (2023, izdevniecība "Sava grāmata")

2023.gada 8.novembrī notika biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" izdptās grāmatas "Supervīzija. Latvijas Supervizoru apvienība. Supervizoru pieredzes stāsti" (2023, izdevniecība "Sava grāmata") atvēršanas svētki.

Tās saturs aptver bagātīgu informāciju par supervīzijas ienākšanu un attīstības ceļu Latvijā dažādu jomu profesionālajās vidēs.

Grāmatas sastādītāja Ilze Dreifelde. Grāmatas tapšanā piedalījušies 16 LSA biedri, supervizori un 1 autors, kas bijis cieši saistīts ar supervīzijas attīstību Latvijā.   

Apsveicam jauno valdes sastāvu

2023.gada 24.janvārī LSA biedru kopsapulcē ievēlējām apvienības jauno valdes sastāvu. 30.janvārī valdes locekļi no sava vidus ievēlēja LSA valdes priekšsēdētāju Rūtu Bumbieri.

Valdes sastāvu skatieties šeit.

Lai mums visiem kopā ražīgs laiks supervīzijas pieredzes veidošanā Latvijā!

Iepazīstieties ar Ētikas kodeksu un Ētikas komisijas nolikumu

Sadaļā Ētikas kodekss ir ievietoti divi dokumenti, kurus jāpārzina ikvienam supervizoram:

  • precizēts Ētikas kodekss 
  • Ētikas komisijas nolikums

Atvēliet laiku, lai iepazītos ar tiem!

24.05.2022. 18.00-20.30 Seminārs LSA biedriem "Supervizora darbs ar profesionālās izdegšanas jautājumiem"

Pavasara darba cēliena noslēgumā aicinām Latvijas Supervizoru apvienības biedrus uz sertificētas supervizores Evijas Apines vadītu semināru "Supervizora darbs ar profesionālās izdegšanas jautājumiem". 

27.04.2022. 18.00-20.30 Seminārs-paneļdiskusija LSA biedriem "Supervīzija veselības aprūpē"

Aicinām Latvijas Supervizoru apvienības biedrus uz semināru-diskusiju par supervīzijām veselības aprūpē.

09.03.2022. LSA Profesionālās izaugsmes nodaļa (LSA PIN) atzīmē pirmo oficiālās darbības gadu.

Atzīmējot savu pirmo oficiālās darbības gadadienu, Latvijas Supervizoru apvienības Profesionālās izaugsmes nodaļas komanda atskatās uz paveikto.

LSA biedru atbalsts profesionāļiem šeit, Latvijā, kuri strādā ar bēgļiem un cietušajiem

Apkopojot Latvijas Supervizoru apvienības atbalsta iespējas, esam izveidojuši šo aptauju, lai apzinātu mūsu - LSA biedru - iespējas un gatavību iesaistīties.

Atvērta reģistrācija LSA biedriem diviem semināriem martā

Aicinām Latvijas Supervizoru apvienības biedrus uz diviem semināriem martā, kas palīdzēs labāk izprast notiekošo krīzes situācijās un veiksmīgāk atrast piemērotas metodes un tehnikas supervīzijas sesijās, radot drošu supervīzijas vidi gan klientiem, gan sev.

22.02.2022. 18.00-20.30 Seminārs LSA biedriem "Supervīzija sociālajā darbā"

Aicinām Latvijas Supervizoru apvienības biedrus uz semināru-diskusiju par supervīzijām sociālajā darbā.

LSA biedru kopsapulce 12.01.2022 pl.18.30

Biedrības LSA ārkārtas biedru kopsapulce notiks šā gada 12.janvārī plkst.18.30, tiešsaistē, Zoom platformā.

Saite kopsapulcei:
 
Darba kārtība:

1. Biedru balsojumi:

1.1. Ētikas komisijas nolikums;

1.2. Ētikas kodaksa balsojums;

1.3. Profesionālās izaugsmes nodaļas nolikums.

2. Vēlēšanas:

2.1. Sertifikācijas komisijas vēlēšanas (kandidātu saraksts nosūtīts biedriem e-pastā);

2.2. Ētikas komisijas kandidātu vēlēšanas (kandidātu saraksts nosūtīts biedriem e-pastā).