Notikumi

ANSE vasaras tiešsaistes konference 19.-20. augusts (ANSE Summer Online Special)

Labas ziņas no ANSE!

Ņemot vērā lielo interesi par iespēju piedalīties ANSE vasaras tiešsaistes konferences lekcijās (nepiedaloties praktiskajās darbnīcās), ir nolemts piedāvāt šādu iespēju, samaksājot dalības maksu € 20,00 apmērā.

Supervīzijas pedagogiem, IZM projekts 2021.gada maijs - decembris

Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi visu izglītojamo, īpaši pusaudžu, un attiecīgi pedagogu darbību. Sniedzot atbalstu izglītojamajiem, strādājot klātienē vai nodrošinot mācību procesa norisi attālināti ārkārtējās situācijas laikā, attiecīgi pielāgojot mācību līdzekļus un sagatavojot jaunus mācību materiālus, risinot dažādas izglītojamo problēmas un uzturot komunikācijas saikni ar izglītojamo vecākiem, ir ievērojami paaugstinājies pedagogu stresa līmenis un izdegšanas riski, kas kopumā atstāj negatīvu ietekmi uz pedagogu un pastarpināti arī izglītojamo fizisko un garīgo veselību, psihoemocionālo labklājību. Minētais kopumā negatīvi ietekmē Latvijas sabiedrību, jo katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs ir tieši vai netieši saistīts ar izglītību. Tādējādi aktualizējas jautājums par pedagogu psihoemocionālo atbalstu.

Lai Covid-19 pandēmijas seku mazināšanas pasākumu atbalsta ietvaros sniegtu Latvijas pedagogiem iespējami mērķtiecīgāku atbalstu, kas ir pietiekami individualizēts, īpaši pielāgots pedagogu mērķauditorijas vajadzībām (ievērojot dažādu izglītības veidu un pakāpju specifiku), ļaujot apspriest un reflektēt par profesionālām un personiskām problēmām, saņemt kompetenta speciālista viedokli, ir nepieciešamas pedagogu supervīzijas, kuru ietvaros ne tikai izvērtēs konkrētas situācijas, bet ar kompetenta supervizora palīdzību tiks meklēts jauns skatījums un resursi turpmākajam pedagogu produktīvam un kvalitatīvam darbam.

Divu jaunu izdevumu prezentācija 23.aprīlī pl. 9.00 ZOOM platformā

Ielūdzam Jūs uz divu jaunu izdevumu: “Pašpalīdzības un pašvadības iespēju arsenāls krīzes un transformāciju laikā: metodes ikvienam” (sast. K. Mārtinsone) un “Supervīzija izglītības vidē” (sast. B. Pumpiņa) prezentāciju šī gada 23.aprīlī pl.9.00 ZOOM tiešsaistes platformā.


Grāmatu prezentācija notiks 7. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences "Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja" ietvaros.

Seminārs LSA biedriem "Ētika un labā prakse supervīzijā" 22.04.2021.

Informatīvais seminārs LSA biedriem "Ētika un labā prakse supervīzijā" notiks 22.04.2021. no plkst.18:00 līdz 20:30, tiešsaistē.

Seminārs tiks ierakstīts Latvijas Supervizoru apvienības (LSA) biedru profesionālās izaugsmes pilnveidošanas nolūkā. Iespēja noskatīties ierakstu būs pieejama LSA biedru slēgtajā sadaļā.

Pievienojies 22.04.2021. plkst.18! Zoom piekļuves saiti atradīsi, ieejot biedru sadaļā izmantojot šo saiti: http://www.supervizija.lv/aktualie-pasakumi


Latvijas Supervizoru apvienība
Profesionālās izaugsmes nodaļa
E.: lsa.izaugsme@gmail.com
 

ANSE Vasaras universitāte pārcelta uz 2022.gada augustu

Cienījamie kolēģi, interesenti, visi, kuri, tāpat kā mēs cerējām uz satikšanos Summer university, Rīgā. Covid-19 pandēmijas ietekmē, organizācijas komiteja ir nolēmusi pārcelt šī gada ANSE vasaras universitāti Rīgā, Latvijā, uz 2022. gada 22. – 26.augustu.

ANSE vasaras universitātes 2022 tēma joprojām būs tā pati: Varas dinamika un cilvēka spējas paaugstinātas nenoteiktības apstākļos. Mēs atkal atvērsim informāciju 2021. gada beigās. Lūdzu, sekojiet ANSE sociālajiem medijiem, lai iegūtu vairāk informācijas par norises vietu un pasākuma programmu Rīgā.

Tikmēr, lai nodrošinātu iespēju tikties arī šogad, ANSE valde 2021. gada 19. un 20. augustā rīko īsāku, 2 dienu vasaras (tiešsaistes) īpašo piedāvājumu. Rezervējiet šos datumus un sekojiet jaunumiem!

Plašāka informācija par vasaras (tiešsaistes) īpašo piedāvājumu trešdien, 21. aprīlī, vietnē ANSE.eu/news un mūsu sociālajos medijos.

ANSE valde.

LSA kopsapulce tiešsaistē 26.01.2021.

Jau rīt 26.janvārī pl. 18.00 notiks LSA biedru kopsapulce. Tā notiks tiešsaistē. Zoom saites links nosūtīts katram biedram e-pastā. Kopsapulcē nepieciešami vairāki biedru balsojumi. Balsojums notiks ar doodle linku. Lai to nodrošinātu, valde ir pieņemusi lēmumu, ka biedri balso tikai ar savu klātbūtni. Kopējais biedru skaits šobrīd ir 155 (6 asociētie biedri un 1 atbalstītājbiedrs). Kopsapulces balsojumam nepieciešamais kvorums ir 74. Ja balsojums nebūs iespējams, kopsapulce tiks sasaukta pēc divām nedēļām - 9.februārī, plkst. 18.00. Tā arī notiktu tiešsaistē. 
Liels paldies visiem, kuri atsūtīja savus komentārus un ieteikumus Sertifikācijas nolikuma projektam. Jāsaka, to nebija daudz. Paldies par gramatikas un stilistikas norādēm, paldies par būtiskiem ieteikumiem labojumiem. Esam tos ielabojuši tekstā, tomēr ir vairāki jautājumi, kam ir nepieciešams vēl arī kopsapulces balsojums. Nolikuma projekts ir pievienotajā failā. 
Sūtam precizēto kopsapulces darba kārtību.
1. Kopsavilkums par valdes gada darbu - Ilze
2. Atskaite par finansēm - Ieva;
3. ANSE Summer university, 2021 process un plānošana - Arita
4. ECVision grāmatas tulkojums
5. LSA Tālākizglītības nodaļas un komisijas izveide.
6. Sertifikācijas nolikuma prezentācija. Balsojums.
7. Sertifikācijas komisijas vēlēšanas (4 gadu termiņš). Balsojums.
8. Citi jautājumi un aktualitātes.
 
 
LSA valde

LSA valdes apsveikuma uzruna Ziemassvētkos un 2020./2021.gadu mijā

Sūtām visiem labas veselības, drošības un miera vēlējumus! 

Uzrunu lasiet šeit!

LSA valde.

LSA valdes ieteikums saskaņā ar ārkārtas situācijas ieviešanu valstī no šī gada 9.novembra līdz 6.decembrim

Biedrības “Latvijas supervizoru apvienība” valde saskaņā ar ārkārtas situācijas ieviešanu valstī no šī gada 9.novembra līdz 6.decembrim, supervizoriem iesaka nodrošināt  supervīzijas attālināti, izmantojot tiešsaistes platformas. 
LSA akceptē MK un SPKC noteikumus un vadlīnijas, kas nosaka mūsu rîcību pandēmijas un ārkārtas situācijas laikā. 
Supervīzija, kā disciplīna, ir iekļaujošas un drošas vides veidošanas prakse, ar mērķi nodrošināt profesionāļa tālākattīstību. Attālinātas supervīzijas īstenošana ir iespējama gan individuāli, gan grupā, un supervizora atbildība ir no jauna vienoties ar supervīzijas pasūtītāju un individuālās supervīzijas vai supervīzijas grupas dalībniekiem par attālinātas supervīzijas norises kārtību. Tas attiecas gan uz laiku, tehnoloģiju lietošanu, tiešsaistes platformu izvēli, utml. 
Lai mums visiem laba veselība!
 

Supervīzijas dienas un konference "Pārmaiņu laika izaicinājumi: Supervīzijas spējas un iespējas", 2.-5.11.2020

Ir notikušas kārtējās Supervīzijas dienas no 2.-5.novembrim ar noslēguma konferenci "Pārmaiņu laika izaicinājumi: Supervīzijas spējas un iespējas. Pieredze. Prakse. Pētījumi." 5.novembrī no 10.30 - 15.30

Konference notika tiešsaistē.

Supervīzijas dienu programmu skaties ŠEIT!

Konferences programmu skaties  ŠEIT!

Izsludināta kārtējā supervizoru sertifikācija un resertifikācija, pieteikšanās līdz 15.10.2020

Kā plānots 2020.gadā tiek izsludināta 2. sertifikācija.

Dokumentu iesniegšanas datums 15.10.2020. Sertifikācijas komisija lēmumu pieņem līdz 15.11.2020., LSA valde izskatīs līdz 01.12.2020.

Sertifikācijas pretendentam līdz 2020.gada 15.oktobrim uz biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijas noteikto elektroniskā pasta adresi lsa.sertifikacija@gmail.com, elektroniski, jāiesūta dokumenti, kuri norādīti Sertifikācijas nolikumā vai Resertifikācijas nolikumā (publicēts biedrības interneta vietnē www.supervizija.lv).

2021.gada, 1.sertifikācijas dokumentu iesniegšanas datums, plānots, 01.02.2021. Sertifikāta izsniegšana līdz 15.04.2021.