09.03.2022. LSA Profesionālās izaugsmes nodaļa (LSA PIN) atzīmē pirmo oficiālās darbības gadu.

09.03.2022.

Atzīmējot savu pirmo oficiālās darbības gadadienu, Latvijas Supervizoru apvienības Profesionālās izaugsmes nodaļas komanda atskatās uz paveikto.

Lai arī pirmās aktivitātes supervizoru profesionālās izaugsmes kontekstā notika jau iepriekš, LSA PIN nodaļas darbība oficiāli atbalstīta LSA biedru kopsapulcē 2021.gada 9.martā.

Šajā laikā paveiktais:

1) apkopoti LSA biedru komentāri no aptaujas saistībā ar (re)sertfikācijas u.c.jautājumiem par nepieciešamo profesionālās izaugsmes kontektā;

2) izveidota aptauja un apkopoti rezultāti saistībā ar LSA biedru profesionālās izaugsmes vajadzībām, kas tālāk tiek izmantoti profesionālās izaugsmes pasākumu plānošanā un organizēšanā;

3) apzināti LSA PIN darbības būtiskākie pamatvirzieni - sākotnējais uzsvars ir uz pašu LSA biedru izvirzītajām aktualitēm un iekšējiem resursiem;

4) izstrādāts, saskaņots ar LSA valdi un 12.01.2022. apstiprināts LSA biedru kopsapulcē LSA PIN darbības nolikums;

5) izveidota un tiek uzturēta LSA PIN mājaslapas sadaļa "Profesionālā izaugsme", kur atrodama informācija tai skaitā par aktuālajiem supervzioru profesionālās izaugsmes pasākumiem;

6) iesākts veidot tikai LSA biedriem pieejams video un rakstisko resursu arhīvs, tai skaitā iekļauti arī LSA PIN organizēto iepriekšējo semināru  izdevušos ierakstu apstrādātas versijas;

7) uzsākta un tiek attīstīta LSA PIN organzēto pasākumu dalībnieku apmeklējumu uzskaite un iekšējo izziņu sagatavošana LSA biedru (re)sertifikācijas vajadzībām;

8) realizēti 3 izaugsmes pasākumi (semināri, semināri-diskusijas 22.04.2021., 20.09.2021., 22.02.2022.) atbilstoši biedru izteiktajām izaugsmes vajadzībām.

Šo izaugsmes pasākumu īpašā iezīme - kolēģis kolēģim šaurā (tikai LSA biedru) lokā jeb plašāks ieskats par semināra tēmu no pieredzējušiem sertificētiem supervizoriem un savas jomas ekspertiem, pieredzes apmaiņa, viedokļi un diskusijas par aktuālām tēmām un jautājumiem, kā arī iespēja arī semināra dalībniekiem aktīvi iesaistītes un satikties mazākās darba grupās, iepazīties savstarpēji, sadarboties, atbalstīt vienam otru un noslēgumā jau visiem kopā pārspriest dažus papildus radušos, dziļākus jautājumus un atziņas;

9) 3 izaugsmes pasākumu realizācijā iesaistīti 16 pieredzējuši kolēģi - sertificēti supervizori un eksperti, un 5 LSA PIN komandas dalībnieki;

10) 3 izaugsmes pasākumos kopumā savu interesi reģistrējot dalību, LSA biedri izteikuši 176 reizes, ar katru reizi arī tiešsaistē pievienojoties arvien vairāk LSA biedriem;

11) iestrādes nākamo izaugsmes pasākumu organizēšanā (uz šo dienu apstiprināts 3 pasākumu norises laiks (10.03.2022., 24.03.2002., 27.04.2022.), no tiem 2 ar specifisku specializāciju).