Apstiprināts supervizora profesijas standarts

23.10.2019.

Sveiciens visai supervizoru saimei!

Ir apstiprināts un saskaņots Supervizora profesijas standarts. Valdes vārdā vislielākā pateicība ikvienam, kas bija iesaistīts darba procesā!

Jaunākais apstiprinātais profesijas standarts atrodams VISC mājaslapā, sadaļā “profesiju standarti”, profesijas standartu hronoloģijā meklējot pie standartiem, kas apstiprināti no 2017. gada.

Šeit saite uz Standartu: https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-109.pdf