Divu jaunu izdevumu prezentācija 23.aprīlī pl. 9.00 ZOOM platformā

17.04.2021.

Ielūdzam Jūs uz divu jaunu izdevumu: “Pašpalīdzības un pašvadības iespēju arsenāls krīzes un transformāciju laikā: metodes ikvienam” (sast. K. Mārtinsone) un “Supervīzija izglītības vidē” (sast. B. Pumpiņa) prezentāciju šī gada 23.aprīlī pl.9.00 ZOOM tiešsaistes platformā.


Grāmatu prezentācija notiks 7. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences "Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja" ietvaros.

 

Šodien, transformāciju laikā, ir būtiski mainījusies katra cilvēka ikdiena. Nenoteiktība, nepieciešamība pielāgoties biežajām pārmaiņām, izmaiņas privātās dzīves un darba balansā ietekmē katru no mums. Lai saglabātu personīgās un profesionālās / mācību dzīves balansu, ikdienas rutīnā ir jāiekļauj dažādas atbalsta metodes pašpalīdzībai un pašvadībai. Īpaši svarīgi tas ir palīdzošo un izglītojošo profesiju pārstāvjiem, kuri atbalsta citus. Viena no profesionāļu grupām, kas ir šajā laikā piedzīvo izaicinājumus ir pedagogi. Viņu labizjūta ietekmē kvalitatīvu mācību procesu, attiecību veidošanos ar skolēnu, viņa vecākiem un sabiedrību kopumā. Supervīzija kā atbalsts profesionāļiem ir viens no ļoti nozīmīgiem resursiem stresa un izdegšanas mazināšanai, profesionālās pilnveides un kapacitātes vairošanai.

Abi izdevumi ir veidoti RSU Veselības un psiholoģijas pedagoģijas katedras kolēģēm sadarbojoties ne vien ar citu RSU struktūrvienību pārstāvjiem, bet arī ar valsts pārvaldes un citu institūciju speciālistiem.

Ceram, ka izdevumos apkopotās teorētiskās atziņas un praktiskie risinājumi sniegs iedvesmu, vairos katra labizjūtu gan personīgajā, gan profesionālajā dzīvē!