Iepazīstieties ar Ētikas kodeksu un Ētikas komisijas nolikumu

25.10.2022.

Sadaļā Ētikas kodekss ir ievietoti divi dokumenti, kurus jāpārzina ikvienam supervizoram:

  • precizēts Ētikas kodekss 
  • Ētikas komisijas nolikums

Atvēliet laiku, lai iepazītos ar tiem!