informācija par supervizora profesiju Nacionālajā enciklopēdijā

21.09.2020.
Ar prieku ziņojam, ka informācija par supervizora profesiju ir publicēta Nacionālajā enciklopēdijā šķirklī Supervīzija. 
 
Liels paldies šķirkļa autorēm profesorei Kristīnei Mārtinsonei un profesorei Maijai Zakriževskai-Belogrudovai. 
 
Šķirkļa prezentācija notiks "Supervīzijas dienas 2020" pasākumā šā gada 5.novembrī tiešsaistē.