Izsludināta kārtējā supervizoru sertifikācija, pieteikšanās līdz līdz 2016.gada 15.novembrim

29.09.2016.

2016.gada 15.septembrī tiek izsludināta pieteikšanās supervizoru sertifikācijai.

Sertifikācijas pretendentam līdz 2016.gada 15.novembrim uz biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijas noteikto elektroniskā pasta adresi lsa.sertifikacija@gmail.com elektroniski jāiesūta dokumenti, kuri norādīti Sertifikācijas nolikumā (publicēts biedrības interneta vietnē www.supervizija.lv

 

Neskaidrību gadījumā biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijai ir tiesības sertifikācijas pretendentam lūgt papildus informāciju.

Maksa par sertifikāciju noteikta 15.00 EUR.

Informāciju par sertifikācijas kārtību variet papildus noskaidrot:

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Ilze Dreifelde tālr.26328834

Sertifikācijas komisijas sekretāre

Betija Putniņa tālr. 26444532