Izsludināta kārtējā supervizoru sertifikācija

15.02.2017.

2017.gada 15.februārī tiek izsludināta pieteikšanās kārtējai supervizoru sertifikācijai.

 

Sertifikācijas pretendentam līdz 2017.gada 15.aprīlim uz biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijas noteikto elektroniskā pasta adresi lsa.sertifikacija@gmail.com elektroniski jāiesūta dokumenti, kuri norādīti Sertifikācijas nolikumā (publicēts biedrības interneta vietnē www.supervizija.lv

Neskaidrību gadījumā biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijai ir tiesības sertifikācijas pretendentam lūgt papildus informāciju.
Maksa par sertifikāciju noteikta 15.00 EUR.

Informāciju par sertifikācijas kārtību variet papildus noskaidrot:

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Ilze Dreifelde tālr.26328834

Sertifikācijas komisijas sekretāre

Betija Putniņa tālr. 26444532