Izsludināta kārtējā supervizoru sertifikācija, pieteikšanās līdz 19.01.2018

01.01.2018.

2018.gada 01.janvārī tiek izsludināta pieteikšanās supervizoru sertifikācijai.

Sertifikācijas pretendentam līdz 2018.gada 19.janvārim uz biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijas elektroniskā pasta adresi lsa.sertifikacija@gmail.com elektroniski jāiesūta dokumenti, kuri norādīti Sertifikācijas nolikumā (publicēts biedrības interneta vietnē www.supervizija.lv

Šogad, 1.serifikāciju, izsludinām paātrināti, jo LR Labklājības ministrija (LR LM), lūdza mūsu atbalstu supervizoru izglītības un kvalitātes noteikšanai projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" Nr.9.2.1.1/15/I/001 ietvaros (turp. Projekts). Mūsu sertifikāta piešķiršanas nosacījumi atbilst ANSE kvalitātes prasībām. LR LM plāno, ka projektā varēs piedalīties supervizori, kuri ir saņēmuši sertifikātu biedrībā „Latvijas supervizora apvienība”. Protams, ka mums vajadzēs saņemt atļauju no LSA biedriem, kuri vēlas, lai viņu dati tiek izmantoti šī projekta ietvaros.

Sertificēšanai iesniegtie dokumenti tik izskatīti līdz 16.02.2018. un pretendētiem sniegta  atbilde.

Neskaidrību gadījumā biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" Sertifikācijas komisijai ir tiesības sertifikācijas pretendentam lūgt papildus informāciju.
Maksa par sertifikāciju noteikta 15.00 EUR.

Informāciju par sertifikācijas kārtību variet papildus noskaidrot: lsa.sertifikacija@gmail.com

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs

Kārlis Viša tālr. 29658213