Izsludināta kārtējā supervizoru sertifikācija, pieteikšanās līdz 16.11.2017

17.09.2017.

2017.gada 16.septembrī tiek izsludināta pieteikšanās supervizoru sertifikācijai.

Sertifikācijas pretendentam līdz 2017.gada 16.novembrim uz biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" (LSA) Sertifikācijas komisijas noteikto elektroniskā pasta adresi lsa.sertifikacija@gmail.com elektroniski jāiesūta dokumenti, kuri norādīti Sertifikācijas nolikumā (publicēts biedrības interneta vietnē http://www.supervizija.lv/lv/sertifikacija/) 

 

Neskaidrību gadījumā biedrības LSA Sertifikācijas komisijai ir tiesības sertifikācijas pretendentam lūgt papildus informāciju.

Maksa par sertifikāciju noteikta 15.00 EUR, kura līdz ar dokumentu iesniegšanu ir jāsamaksā LSA kontā:

Biedrība „Latvijas Supervizoru apvienība”

Reģistrācijas Nr. 40008103171

SEB Banka

SWIFT kods: UNLALV2X,

Konts: LV41UNLA0050008639515

 

Gaidām pieteikumus, un neskaidrības gadījumā var sazināties arī telefoniski.

 

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs

Kārlis Viša tālr. 29658213

Sertifikācijas komisijas sekretāre

Betija Putniņa tālr. 26444532