Izsludināta kārtējā supervizoru sertifikācija

01.02.2015.

Labdien, kolēģi.

Paziņojam, ka 2014.gada 10.decembrī biedrības „Latvijas supervizoru apvienība” kopsapulcē tika pieņemts Supervizoru sertifikācijas nolikums.

2015.gada 29.janvārī tiek izsludināta pieteikšanās supervizoru sertifikācijai.

Sertifikācijas pretendentam līdz 2015.gada 28. martam uz biedrības „Latvijas supervizoru apvienība” Sertifikācijas komisijas noteikto elektroniskā pasta adresi lsa.sertifikacija@gmail.com elektroniski jāiesūta dokumenti, kuri norādīti Sertifikācijas nolikumā.

Neskaidrību gadījumā biedrības „Latvijas supervizoru apvienība” Sertifikācijas komisijai ir tiesības sertifikācijas pretendentam lūgt papildus informāciju.

Ja vēlmi sertificēties izsaka persona, kura nav biedrības „Latvijas supervizoru apvienība” biedrs, tad līdz 2015.gada 14.martam biedrības valdei ir jāiesniedz iesniegums un dokumenti par iestāšanos biedrībā. Pēc lēmuma par uzņemšanu biedrībā personai ir tiesības līdz 2015.gada 28.martam iesniegt dokumentus un pretendēt uz sertifikāciju.

 

Informāciju par sertifikācijas kārtību variet papildus noskaidrot:

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Ilze Dreifelde tālr.26328834

Sertifikācijas komisijas sekretāre

Betija Putniņa tālr. 26444532