LSA kopsapulce tiešsaistē 26.01.2021.

14.01.2021.
Jau rīt 26.janvārī pl. 18.00 notiks LSA biedru kopsapulce. Tā notiks tiešsaistē. Zoom saites links nosūtīts katram biedram e-pastā. Kopsapulcē nepieciešami vairāki biedru balsojumi. Balsojums notiks ar doodle linku. Lai to nodrošinātu, valde ir pieņemusi lēmumu, ka biedri balso tikai ar savu klātbūtni. Kopējais biedru skaits šobrīd ir 155 (6 asociētie biedri un 1 atbalstītājbiedrs). Kopsapulces balsojumam nepieciešamais kvorums ir 74. Ja balsojums nebūs iespējams, kopsapulce tiks sasaukta pēc divām nedēļām - 9.februārī, plkst. 18.00. Tā arī notiktu tiešsaistē. 
Liels paldies visiem, kuri atsūtīja savus komentārus un ieteikumus Sertifikācijas nolikuma projektam. Jāsaka, to nebija daudz. Paldies par gramatikas un stilistikas norādēm, paldies par būtiskiem ieteikumiem labojumiem. Esam tos ielabojuši tekstā, tomēr ir vairāki jautājumi, kam ir nepieciešams vēl arī kopsapulces balsojums. Nolikuma projekts ir pievienotajā failā. 
Sūtam precizēto kopsapulces darba kārtību.
1. Kopsavilkums par valdes gada darbu - Ilze
2. Atskaite par finansēm - Ieva;
3. ANSE Summer university, 2021 process un plānošana - Arita
4. ECVision grāmatas tulkojums
5. LSA Tālākizglītības nodaļas un komisijas izveide.
6. Sertifikācijas nolikuma prezentācija. Balsojums.
7. Sertifikācijas komisijas vēlēšanas (4 gadu termiņš). Balsojums.
8. Citi jautājumi un aktualitātes.
 
 
LSA valde