LSA valdes ieteikums saskaņā ar ārkārtas situācijas ieviešanu valstī no šī gada 9.novembra līdz 6.decembrim

08.11.2020.
Biedrības “Latvijas supervizoru apvienība” valde saskaņā ar ārkārtas situācijas ieviešanu valstī no šī gada 9.novembra līdz 6.decembrim, supervizoriem iesaka nodrošināt  supervīzijas attālināti, izmantojot tiešsaistes platformas. 
LSA akceptē MK un SPKC noteikumus un vadlīnijas, kas nosaka mūsu rîcību pandēmijas un ārkārtas situācijas laikā. 
Supervīzija, kā disciplīna, ir iekļaujošas un drošas vides veidošanas prakse, ar mērķi nodrošināt profesionāļa tālākattīstību. Attālinātas supervīzijas īstenošana ir iespējama gan individuāli, gan grupā, un supervizora atbildība ir no jauna vienoties ar supervīzijas pasūtītāju un individuālās supervīzijas vai supervīzijas grupas dalībniekiem par attālinātas supervīzijas norises kārtību. Tas attiecas gan uz laiku, tehnoloģiju lietošanu, tiešsaistes platformu izvēli, utml. 
Lai mums visiem laba veselība!