LSA valdes uzruna un apsveikums Ziemassvētkos

17.12.2019.

Labdien, kolēģi! 

Gada noslēgums un tuvojošos svētku laiks rosina uz pārdomām atskatīties uz šajā gadā notikušo, paveikto, arī iecerēto. Arī tikko notikusī biedrības Latvijas supervizoru apvienība (LSA) kopsapulce liek apkopot atziņas, virzienus un resursus. Visu dažos teikumos pateikt nav iespējams, tādēļ mūsu mājas    lapas www.supervizija.lv Biedru sadaļā, interesentiem būs pieejama arī kopsapulces prezentācija un arī norises   protokols.

Vispirms, vēlamies izteikt pateicību biedrības biedriem par uzticēšanos un atbalstu mūsu komandai, kā arī par  doto iespēju turpināt jau iesāktos darbus, kā arī turpināt pakāpeniski virzīties uz “ANSE Vasaras universitātes  2021”, lielo supervīzijas un supervizoru notikumu Latvijā.

 

Tāpat vēlamies teikt lielu paldies visiem, kuri spēj atlicināt savu brīvo laiku, lai sniegtu lielāku vai mazāku ieguldījumu apvienības darbībā. Esam sabiedriska organizācija un visi esam savās nozarēs aizņemti un pieprasīti, tādēļ jo īpaši augstu vērtējam un pateicamies visiem, kas aktīvi iesaistās un darbojas Sertifikācijas un Ētikas komisijās, visiem, kas piedalījās jaunā Supervizoru profesijas standarta izstrādē, ikvienam, kurš jelkādā veidā sniedz savu ieguldījumu kopējā labuma veidošanā.

LSA ir biedru organizācija, kurā jau 13 gadus apvienojas supervizori, kuri supervīzijās veido attiecības vai citiem vārdiem sakot - tiltus starp supervizējamajiem, starp kolēģiem, gan vienas profesijas ietvaros, gan starpprofesionāli, tiltus arī starp dažādām organizācijām. Šo gadu laikā LSA ir pakāpeniski palielinājusies, apvienojoties visdažādāko profesionālo nozaru pārstāvjiem, kuru pamatspecialitāte ir psiholoģija, sociālais darbs, mākslas terapija, psihoterapija, personāla vadība, uzņēmējdarbība, tieslietas, privātais sektors, u.c. 2019.gada decembrī biedrībā ir apvienojušies 123 biedri, no kuriem 12 ir asociētie biedri, 1 atbalstītājbiedrs, ir sertificēti 95 supervizori. Interesi par supervīziju savās profesionālajās nozarēs izsaka arvien vairāk interesentu. 

Ar lepnumu varam teikt, ka LSA ir dinamiska organizācija, kurā apvienojušies savas nozares izcilākie speciālisti. Tā ir uz attīstību orientēta pašregulēta un pašfinansēta organizācija, kurā apvienojušies speciālisti demonstrē lieliskas starpnozaru sadarbības prasmes, spēj pašorganizēties, kopā ar saviem klientiem atrast gan ļoti pietuvinātu redzējumu konkrētajai situācijai, gan arī, izmantojot helikoptera vai nu jau drona metaforu, veikt sistēmisku pārlūku pār savu darba vietu, organizāciju, tās sistēmu kopveselumā.

Kad dzirdam lielos nākotnes izaicinājumus darba videi, organizācijām un to saistību ar datiem, to apstrādi, mākslīgo intelektu un robotizāciju, mēs kā supervizori, varam būt droši, ka šī profesija tikai attīstīsies, jo lai kā virzītos aizsāktā cilvēku aizstāšana ar robotiem un mākslīgo intelektu, tomēr cilvēki turpinās darboties, strādāt, virzīties uz saviem mērķiem, sasniegt tos, veidot attiecības. Un, protams, kā jau dzīvas būtnes, cilvēki turpinās arī just.

Šī gada augustā apmeklējot lielo supervizoru forumu “ANSE vasaras universitāte 2019”, Bolzano, Itālijā, Dienvidtirolē, uzmanību piesaistīja tēma par varas un mīlestības attiecību samēru organizācijās. Wolfgang Loos aizskāra tēmu par mīlestības un varas attiecībām starp cilvēkiem darbā un organizācijās. Viņš akcentēja, ka viena no lielajām vēstures problēmām ir tā, ka šie divi jēdzieni – vara un mīlestība vienmēr ir kontrastējuši kā polāri pretnostatījumi – ja ir mīlestība, tad nav varas un spēks, bet ja ir spēks un vara, tad mīlestība tiek noniecināta. Tomēr mums jāsaprot, ka vara un spēks bez mīlestības ir cinisms un vardarbība, bet mīlestība bez varas un spēka ir sentimentāla un attīstību apstādinoša.

Tādēļ viens no supervizoru uzdevumiem ne tikai nākotnes, bet jau šodienas organizācijās ir būt par tiem speciālistiem, kas savā veidā kā alķīmiķi pamana, transformē, sintezē un līdzsvaro šo trauslo varas/spēka un mīlestības attiecību samēru konkrētajās attiecībās, organizācijās vai pat sistēmās.

Lai mums visiem jaunajā 2020.gadā laba veselība, daudz enerģijas, lai izdodas iecerētie nodomi vai vismaz to “iekustināšana”, lai prieks un pārticība jums un jūsu ģimenēm!

 

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu tuvojošos 2020.gadu!!!

 

LSA valde