LSA kopsapulce 11.12.2019

03.12.2019.
LSA biedru kopsapulce notiks 11.12.2019. pl. 18.00. Norises vieta: augstskolas RISEBA telpās Meža ielā 3, Pārdaugavā (pagalmā apaļajā ēkā) 3.stāvā, telpa Nr.30. 
 
Mums ir svarīga ziņa!
Kā jau tas izskanējis biedrības FB kontā, ANSE Vasaras universitāte 2021 notiks Latvijā. Kā liecināja mūsu pieredze ANSE vasaras universitātē 2019, Bolzano, Dienvidtirolē, Itālijā, tas ir pasākums, kas prasa nopietnu gatavošanos un tam nepieciešams laiks. Kopumā pieredze bija lieliska, bija daudz interesanti pasākumi - lekcijas un meistarklases, iepazīšanās ar supervizoriem un koučiem no dažādām Eiropas valstīm, kā arī bija pietiekoši daudz brīvais laiks, lai pavadītu to piepildīti. Vairāk par pieredzēto pastāstīsim kopsapulcē un daudz informāciju varat gūt mūsu FB kontā, kā arī ANSE mājaslapā un FB kontā. 
Kopsapulcē bez kārtējiem aktuālajiem jautājumiem, vairāk uzmanība tiks pievērsta jautājumiem, kas saistīta ar plānoto pasākumu. 
 
Kopsapulces darba kārtība:
 
1. Par valdes darbības termiņu, kas saskaņā ar LSA statūtiem ir 3 gadi. Šīs valdes pilnvaru termiņš beidzas 2020.gada 17.jūlijā, bet ANSE vasaras universitāte Latvijā notiks 2021.gada vasarā ( Piedāvātie datumi Vasaras universitātes norisei 17.-21.augusts, 2021). Balsojums par biedrības valdes termiņa pagarinājumu līdz pasākuma noslēgumam 2021.gadā vai līdz nākošās valdes ievēlēšanai, lai sekmīgi varam īstenot izvirzītos mērķus un uzkrāto pieredzi;
 
2. LSA struktūrvienības “ANSE Vasaras universitāte 2021, Rīga” izveide un balsojums. To paredz biedrības statūtu 6.nodaļa par Biedrības struktūrvienību izveidi:

         "6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

          6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina                              Biedrības biedru sapulce."

3. Sertifikācijas komisijas ziņojums. Sertifikātu izsniegšana;

4. Par izmaiņām Resertifikācijas nolikumā. Sertifikācijas komisijas priekšlikums veikt izmaiņas Resertifikācijas nolikuma 5.punktā. 

          4.1.Resertifikācijas nolikuma 5.punkts: Resertificējamais supervizors, ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām,    elektroniski uz sertifikācijas komisijas norādīto e-pastu, nosūta „sertifikācijas komisijai” iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus par iepriekšējo sertificējamo periodu.

          4.2. Izteikt šādi resertifikācijas nolikuma 5.punkts: LSA sertifikācijas komisija izsludina resertifikācijas izvērtēšanu 2x gadā, izsludinot sertifikācijas datumus tā, lai resertifikācijas process būtu saskaņots ar sertifikātu beigu termiņu. Resertificējamie LSA biedri var iesniegt vismaz trīs mēnešus pirms sertifikāta beigu termiņa beigām vai saskaņā ar LSA sertifikācijas komisijas noteikto iesniegšanas termiņu. Resertificējamais supervizors, iesniedz dokumentus elektroniski uz sertifikācijas komisijas norādīto e-pastu, nosūta „sertifikācijas komisijai” iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus par iepriekšējo sertificējamo periodu.

5. LSA Ētikas kodeksa izstrāde.

6. ANSE zglītības standarts un supervizora izglītības programmas Latvijā. Diskusija par izglītības kvalitātes un prakses sabalansēšanu ar izglītības procesu

7. Pieredzes dalīšanās par ANSE Bolzano 2019.

 

Uz tikšanos!

Biedrības LSA valde.