Par biedru naudas samaksu 2018.gadam

06.02.2018.

Ir pienācis laiks veikt biedru naudas maksājumu par 2018.gadu.

LSA biedru kopsapulcē 15.06.2017 notika balsojums par biedru naudas palielināšanu,  kas savukārt saistīta ar ANSE biedru naudas paaugstināšanos. Tika nolemts, ka biedru nauda, sākot ar 2018.gada 1.janvāri, tiek noteikta EUR 26.00! Kopsapulces protokolu varat lasīt, ieejot Biedru sadaļā.

Paldies visiem, kas jau veikuši korektu 2018. gada biedru naudas maksājumu! Ja ir veikta nepilnīga samaksa, lūdzam nodrošināt pilnu biedra naudas ieskaitījumu. Veicot pārskaitījumu, lūdzam norādīt, par kuru laika periodu ir maksājums un par kuru personu, īpaši gadījumos, ja maksājumu veic trešās personas (piem., organizācija).
 
Ja ir kādas neskaidrības par jau veiktajām samaksām vai arī rēķina nepieciešamības gadījumā, sūtiet savus rekvizītus uz supervizoru.apvieniba@gmail.com  vai  ieva.antonsone@gmail.com, vai zvaniet 29403885.

Biedrības rekvizīti:

Biedrība "Latvijas Supervizoru apvienība"
Reģistrācijas Nr. 40008103171
Juridiskā adrese: Valtaiķu iela 2-5, Rīga, LV 1029 
SEB Banka
SWIFT kods: UNLALV2X,
Konts: LV41UNLA0050008639515

 
Ieva Antonsone
Supervizoru apvienības valdes locekle,
atbildīgā par LSA finansēm