RISEBA izdota grāmata "Supervīzija Latvijā. Izpētē pamatota attīstības pieeja"

27.07.2020.
Klajā ir nākusi lieliska grāmata, monogrāfija "Supervīzija Latvijā. Izpētē pamatota attīstības pieeja". Tās izdevējs ir Starptautiskā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA. Monogrāfijas zinātniskā redaktore dr. Maija Zakriževska-Belogrudova. 
Grāmata turpina jau iesākto tradīcīju apkopot un izdot informāciju par supervīzijas jomā  Latvijā paveikto gan pētnieciskajā, gan praktiskajā aspektā.  Tādēļ tā būs labs papildinājums ikviena supervizora profesionālālajai bibliotēkai Latvijā. 
 
Grāmatā apkopotie pētījumi aptver plašu profesionālo tēmu spektru un ir par supervizējamo vajadzībām un emocijām, supervizora un supervīzijas studentu profesionālo kompetenci, par supervīzijas kā pakalpojuma atpazīstamību dažādās vidēs, par supervīzijas nozīmi pārmaiņu procesā organizācijās, empātijas veicināšanā, darbinieku iesaistes veicināšanā, kā arī darba stresa un izdegšanas pārvarēšanā. 
Saturs ir izklāstīts divās daļās:
I daļa. Supervīzijas pētniecības un prakses vispārīgie jautājumi;
II daļa. Supervīzija dažādās profesionālās darbības jomās: pētniecības rezultāti. 
Monogrāfijas saturu veido 20 raksti, apvienojot 21 ar supervīziju saistīto autoru, kuri pārstāv dažādas profesionālās darbības vides un zinātnes un daudzi no tiem ir  Latvijas supervizoru apvienības biedri. 
Grāmata ir vērtējama kā pietiekams ieguldījums starpdisciplinārās pieejas supervīzijas pētniecības attīstībai, parādot pieaugošu interesi par supervizora profesiju un profesionālo darbību.