Supervīzijas dienas 4.-6.11.2019

25.09.2019.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" 1. un 2. kursa “Vadības psiholoģija un supervīzija” maģistrantūras studenti aicina supervizorus atbalstīt “Supervīzijas dienas”, kas šogad norisināsies laika periodā no 04.11.2019 līdz 06.11.2019.

“Supervīzijas dienās” ( 04.11-06.11) supervizori aicināti dalīties ar esošo pieredzi, novadīt sesijas, seminārus, lekcijas, nodarbības, workshop u.c. aktivitātes. Laset vairāk info šeit! Pielikums Nr.1 Jautājumu gadījumā lūdzu rakstiet uz e-pastu sigita.dombrovska@gmail.com vai zvaniet uz tālr. nr. +371 26374646

07.11.2019. notiks supervīzijas konference “CILVĒKS NĀKOTNES OZRGANIZĀCIJĀ”. Konferences norises vieta: Durbes ielā 4, plkst. 11.00 - 16.30, kur tiek aicināti supervizori un uzņēmēji, kuri vēlas dalīties ar savu pieredzi un nākotnes skatījumu supervīzijas kā pakalpojuma attīstībā.


Konferences un tās meistarklašu nolūks ir radīt izpratni par to, kā veidot abpusēji vērtīgu sadarbību starp cilvēku un organizāciju.

Konferencē dzirdēsiet savas jomas ekspertus, kas runās par šādām tēmām:
- Cilvēka un organizācijas vajadzības un izaicinājumi
- Prasme komunicēt un sasniegt vēlamo rezultātu
- Atvērtība pārmaiņām, domāšanas, attieksmes maiņa
- Efektīvs darbs – kā strādāt gudrāk nevis vairāk
- Cilvēki, darbs un emocijas

Konferences programma atrodama šeit: 
https://ej.uz/3etw

Pieteikšanās šeit: 
https://ej.uz/j7x1

Dalības maksa: 45€ līdz 15. oktobrim 60€ pēc 15. oktobra. 

Gaidīsim Jūs konferencē, lai brīvā un radošā gaisotnē pārrunātu cilvēku un organizāciju attīstībai būtiskus jautājumus!
 
Ar cieņu,
Konferences organizatoru komanda

Kontaktpersona: 
Elizabete Kvelde 
+371 24508323