Profesijas standarts

Profesijas standarts (PS) nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas prasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences.

Vairāk par Profesijas standartu lasiet Valsts izglītības satura centra lapā www.visc.gov.lv

Supervizora profesijas standartu skatieties šeit!