Profesionālā izaugsme

Aktualitātes

20.09.2021. 18.00-20.30 Seminārs LSA biedriem "Supervīzija pedagogiem"

Vairāk informācijas un reģistrēšanas saite ar biedru piekļuvi (atvērt šeit). 

Citi jautājumi un atbildes par semināra organizēšanu nosūtīti e-pastā.

22.04.2021. 18.00-20.30 Informatīvais seminārs LSA biedriem "Ētika un labā prakse supervīzijā".

Vairāk informācijas pasākuma aprakstā (skaties šeit) Zoom saite piekļuvei, atverot biedru sadaļu.  

Resursi (piekļuve biedriem)

Publikācijas u.c.materiāli

Izaugsmes pasākumu materiāli

 

Latvijas Supervizoru apvienības profesionālās izaugsmes nodaļa

Profesionālās izaugsmes nodaļa dibināta 2021.gada 9.martā kā Latvijas Supervizoru apvienības struktūrvienība supervizoru profesionālās izaugsmes atbalstam un izaugsmes pasākumu koordinēšanai.

Galvenā uzmanība nodaļas darbībā vērsta uz dažādu supervizoru tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei nepieciešamo aktivitāšu organizēšanu. Semināri, diskusijas, meistarklases tiešsaistē un, protams, tiklīdz būs iespējams, arī klātienē. 

Kolēģes, kuras iesaistījušās šīs jomas attīstīšanā un īstenošanā, ir sertificētas supervizores Inga Remerte, Indra Markova, Liene Babure-Šabane, Inga Pāvula un Līga Zvaigzne. 

Kontaktinformācija saziņai

E-pasts: lsa.izaugsme@gmail.com