Profesionālā izaugsme

 Esi supervizors vai supervīzijas students, Tevi interesē semināri, kas domāti tikai LSA biedriem, bet vēl neesi biedrs? Tev ir iespēja pievienoties! Vairāk informācijas: https://www.supervizija.lv/lv/ka-klut-par-biedru/ 

Latvijas Supervizoru apvienības profesionālās izaugsmes nodaļa

Profesionālās izaugsmes nodaļa dibināta 2021.gada 9.martā kā Latvijas Supervizoru apvienības struktūrvienība supervizoru profesionālās izaugsmes atbalstam un izaugsmes pasākumu koordinēšanai.

Galvenā uzmanība nodaļas darbībā vērsta uz dažādu supervizoru tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei nepieciešamo aktivitāšu organizēšanu. Semināri, diskusijas, meistarklases tiešsaistē un, protams, tiklīdz būs iespējams, arī klātienē. 

Kolēģes, kuras iesaistījušās šīs jomas attīstīšanā un īstenošanā, ir sertificētas supervizores: Inga RemerteIndra Markova, Liene Babure-Šabane, Inga PāvulaLīga Zvaigzne


Kontaktinformācija saziņai

E-pasts: lsa.izaugsme@gmail.com
(sazinoties e-pastā lūgums ņemt vērā, ka e-pastu pārbaudām neregulāri - biežāk, organizējot kādu pasākumu, retāk pārējā laikā, bet kopumā ne retāk kā 1x mēnesī).

Resursi izaugsmei  (piekļuve biedriem)

Publikācijas u.c.materiāli

 

Izaugsmes pasākumu materiāli

Aktualitātes

15.05.2023.-21.05.2023. Supervizoru profesijas svētki - svinam kopā! Vārdiem "supervizors" un "supervīzija" ir apaļi 10 gadi kopš iekļaušanas oficiālo latviešu valodā lietojamo terminu kopumā. Profesionālās izaugsmes pasākumi online vidē un klātienē VISIEM esošiem un topošiem supervizoriem/pārraugiem.

!!! Uzklikšķinot konkrēta pasākuma nosaukumam, pieejama papildu informācija! Iekavās norādīts, vai dalība pasākumā pieejama jebkuram interesentam (ikvienam), vai ir kādi dalībnieku ierobežojumi (tikai LSA biedriem vai ar ielūgumiem). 


15.05.2023.-19.05.2023. Supervīzijas par supervīzijām individuāli/grupā, klātienē/tiessaistē.

Svētku laikā supervīzijas par supervīzijām piedāvā pieredzējuši supervizori (ar vairāk kā piecu gadu supervizora praksi): Aivita RozeDaiga CīruleLīga ZvaigzneIlze DreifeldeIndra MarkovaIveta SietiņsoneSandis Ratnieks


21.05.2023. 11.00-16.30 Esam kopā! Dārza svētki klātienē (LSA biedriem) 

Aicina Latvijas Supervizoru apvienība

Šis gads ir īpašs visai supervizoru saimei - aprit tieši 10 gadi, kopš vārdi "supervizors" un "supervīzija" ir kļuvuši par oficiāli lietojamiem terminiem latviešu valodā! Ikdienā mēs visi kā Latvijas Supervizoru apvienības biedri vairāk satiekamies ekrānos, taču šoreiz aicinām uz svētku svinībām KLĀTIENĒ! Esam kopā! 21.05.2023. tiekamies dārza svētkos, mīļi aicināti un ļoti gaidīti visi Latvijas Supervizoru apvienības biedri! 

Klātienes pasākums LSA biedriem. Dalības maksa - ar Latvijas Supervizoru apvienības laipnu atbalstu dalības līdzmaksājums piesakoties līdz 30.04.2023. - 10 EUR, no 01.05.2023.-15.05.2023. -20 EUR. Pasākumu sadarbībā ar LSA valdi organizē LSA PIN, atbildīgais koordinators Liene Babure-Šabane. Pieteikšanās un vairāk informācijas: https://swiy.co/SPS23esamkopa

20.05.2023. 15.30-17.30 Atmiņu vakars. Latvijas supervizoru un supervīzijas aizsākumi un turpinājums (tiešsaistē ikvienam, klātienē ar ielūgumu)

Atmiņās dalīsies īpaši aicināti supervizori - paši pieredzējušākie un cienījamākie kolēģi. Atmiņu vakarā varēsim dzirdēt stāstus no supervizoriem, kuri bijuši klāt gan supervīzijas kā profesijas ienākšanai Latvijā, gan arī aktīvi iestājušies, lai šogad vārdi "supervīzija" un "supervizors" varētu svinēt jau 10.gadadienu, kopš tie ir apstiprināti kā oficiāli latviešu valdodā lietojami termini. Atmiņu vakarā varēsim dzirdēt stāstus no supervizoriem, kuri bijuši klāt supervīzijas virzīšanā konkrētās jomās / iestādēs / profesijās - sociālais darbs, probācijas dienests un ieslodzījumu vietu pārvalde, kapelāni, tieslietas, veselības aprūpe un uzņēmējdarbība.

Pasākums notiks vienlaicīgi klātienē un tiešsaistē online. Dalība bez maksas. Pasākumu organizē LSA PIN, atbildīgais koordinators Inga Remerte. Interesenti pasākumam varēs sekot tiešsaistē LSA koordinētos sociālajos tīklos

20.05.2023. 10.00-12.00 Reflektējošā komanda ētisku dilemmu risināšanā supervīzijā (ikvienam)

Vada Aelita Vagale, sertificēta supervizore, sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe, sertificēta psihoterapijas speciāliste psihodrāmā, sociometrijā un grupu terapijā, sertificēta drāmas terapeite, Mg.psych. Beigusi apmācību Zviedrijas Moreno institūtā Latvijā psihodrāmā, TEP līmenis (Trainer Educator, Practitioner). Ieguvusi supervizora izglītību Vācijas Essenes supervizoru apmācības institūtā. Asistente  RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedrā. Šobrīd vada savu privātpraksi, kuras ietvaros veic gan individuālās konsultācijas, gan vada terapijas grupas un  seminārus. 

Pasākums tiešsaitē online, bez ieraksta. Dalība bez maksas. Pasākumu organizē LSA PIN, atbildīgais koordinators Indra Markova. Pieteikšanās: https://swiy.co/SPS23reflkom

20.05.2023. no 09.00 Mārketinga aktivitātes privātpraksē datu apstrādes perspektīvā (ikvienam)

Vada Indra Markova, sertificēta supervizore, koučs, Audemio.lv vadītāja, Mg.hrm, Mg.iur., Mg.paed. Sertificēta datu aizsardzības speciāliste. Supervizora praksē jau septīto gadu atbalsta vadītājus pieņemt pārdomātus lēmumus, tai skaitā pielietojot sistēmisko pieeju un uzņēmumos un organizācijās Latvijā un starptautiski uzkrāto vadītājas un pasniedzējas pieredzi. Sadarbojas ar konsultatīvo profesiju privātprakses īpašniekiem, kam aktuāli stratēģiski un/vai ar tehnoloģijām saistīti risinājumi kontekstā ar juridisko-datu aizsardzības jomu, sniedzot konsultācijas, veidojot klātienes un online kursus, seminārus u.c. pakalpojumus, lai mērķtiecīgāk attīstītu privātpraksi.

Pasākums ar ierakstu un tiešsaistē. Dalība par maksu 33EUR+PVN (39.93EUR, piesakoties līdz Supervizoru profesijas svētku nedēļas noslēgumam). Pieteikšanās un informācija: ima@audemio.lv, https://swiy.co/MarkDA

19.05.2023. 16.00-19.00 Ķermenis un kustība kā resurss supervīzijā (ikvienam) 

Vada Kristīne Vende-Kotova, sertificēta supervizore, sertificēta mākslas terapeite deju un kustību terapijas specializācijā, Dr Psych, Mg.art. Kopš supervīzijas profesijas apgūšanas profesionālās pilnveides programmā „Supervīzija profesionālajā darbā” Rīgas Stradiņa Universitātē (2015), pieredze supervizēt palīdzošo profesiju pārstāvjus (mākslu terapeitus, supervizorus, karjeras konsultantus); un Simona Orinska, sertificēta supervizore, sertificēta deju un kustību terapeite, Mg. Art., Mg. Sc. Sal. Kopš 2009. gada vada deju un kustību terapijas grupas pieaugušajiem, kā arī strādā individuāli privātpraksē. 

Pasākums klātienē. Dalība par maksu 35EUR. Pieteikšanās un informācija: Simona Orinska, maatelpa@gmail.com, 29394500. Lūgums pieteikties līdz 16. maijam! Norises vieta Miera iela 15, Rīga.

19.05.2023. 11.00-12.00 Pretestība supervīzijā (ikvienam)

Vada Velga Sudraba, psihodinamiskās pieejas supervizore, Dr.med. Supervizora izglītību ieguvusi Viļņas universitātē, ir RSU docente un Latvijas Ārstu biedrības sertificēta un apmācīttiesīga psihoterapeite un narkoloģe, daudzu zinātnisku publikāciju autore, vairāku monogrāfiju līdzautore un zinātniskā redaktore.

Pasākums tiešsaitē online, bez ieraksta. Dalība bez maksas. Pasākumu organizē LSA PIN, atbildīgais koordinators Indra Markova. Pieteikšanās: https://swiy.co/SPS23pretestiba

18.05.2023. 18.00-20.00 Supervīzija par supervīziju: pieredze un nākotnes izaicinājumi (ikvienam) 

Vada Baiba Pumpiņa, sertificēta supervizore, Mg.paed. un Kristaps Circenis, sertificēts supervizors, RN, BAN, Bc.sc.psych, Mg.sc.ed, Dr.med.

Pasākums klātienē. Dalība bez maksas. Kontaktinformācija un pieteikšanās: Baiba.Pumpina@rsu.lv; 29516227. Pieteikšanās līdz 14.05.2023. Pasākumu organizē Rīgas Stradiņa universitāte, norises vieta J.Asara iela 5, Rīga.

17.05.2023. 17.30-20.30 Grāmatas ilustrācijas vizualizācija mākslā (ar ielūgumu)

Vada Ilze Dreifelde, sertificēta supervizore, psiholoģe, mākslas terapeite. Mg.psych., Mg.sc.sal.

Topošās grāmatas par supervizoru pieredzes stāstiem autoru tikšanās. Praktiskā darbnīca - grāmatas ilustrācijas vizualizācija mākslā!

Pasākums klātienē. Dalība bez maksas. Kontaktinformācija: Ilze Dreifelde.

17.05.2023. 14.00-15.30 Improvizācijas metodes supervīziju sesijām (ikvienam) 

Vada Aija Iesalniece, sertificēta supervizore, Pielietojamās improvizācijas trenere. 

Pasākums tiešsaitē online, bez ieraksta. Dalība par maksu 10EUR. Pieteikšanās un informācija: Aija Iesalniece, aija@runasramis.lv, 22445522. 

16.05.2023. 18.00-20.00 Supervizoru ētikas kodekss un ētikas dilemmu diskusija (LSA biedriem)

Vada Eva Bērziņa-Zommere, LSA Ētikas komisijas locekle,  sertificēta supervizore, pieaugušo tālākizglītības progammas - Igaunijas starptautiskā supervīzijas un koučinga institūta (ISCI) programmas absovente.

Interaktīva lekcija par LSA ētikas kodeksu un diskusija par ētikas dilemmām supervizora praksē. Pasākuma laikā tiks sniegta ētikas kodeksa galveno aspektu prezentācija un tiks veidota diskusija par ētikas dilemmām, ņemot vērā dalībnieku aktualitātes un/vai iepriekš sagatavotās ētiskās dilemmas no supervizoru ikdienas. Pasākuma laikā tā dalībnieki varēs stiprināt savas zināšanas par ētikas kodeksu, reflektēt par ētikas jautājumiem un uzlabot prasmes ētikas dilemmu risināšanā.

Pasākums tiešsaitē online, vēlāk pieejams ieraksts. Dalība bez maksas. Pasākumu organizē LSA Ētikas komisija sadarbībā ar LSA PIN, atbildīgais koordinators Indra Markova. Pieteikšanās: https://swiy.co/SPS23etkod

16.05.2023. 10.00-11.30 Studentu pētījumi supervīzijas jomā (ikvienam)

Piedalās Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA", Eiropas Kristīgās akadēmijas un Rīgas Stradiņa universitātes supervīzijas programmu absolventi.

Pasākums tiešsaitē online, vēlāk pieejams ieraksts. Dalība bez maksas. Pasākumu organizē LSA PIN, atbildīgais koordinators Līga Zvaigzne. Pieteikšanās: https://swiy.co/SPS23petijumi

15.05.2023. 12.00-13.00 Ierobežojošo pārliecību definēšana un transformēšana (ikvienam)

Vada Natālija Dieviņa, sertificēta supervizore un koučs, Mg.paed. 15 gadu pieredze uzņēmējdarbības vadībā vietējās un starptautiskajās kompānijās.  Supervizoru apvienības (LSA) un Eiropas Nacionālo supervīzijas organizāciju apvienības biedre. Sertificēta LSA supervizore. Beigusi supervīzijas izglītības programmu Tallinas Universitātē sadarbībā ar Vācu institūtu Der Rote Faden un ieguva RSU Maģistra grādu supervīzijā. Bakalaura grads Vadības zinībās RTU. Supervizora pieredze biznesa organizācijās kopš 2007.gada, vada supervīzijas individuāli, komandās un grupās. Starptautiskas intervīzijas grupas dalībniece 2008. – 2012.

Pasākums tiešsaitē online, bez ieraksta. Dalība par maksu 10EUR. Pieteikšanās un informācija: Natālija Dieviņa, natalija.dievina@gmail.com, +359-89-4244-613 (Bulgārija). 

15.05.2023. 10.00-11.30 Ģeneratīvā koučinga instrumenti supervīzijās (ikvienam)

Vada Edmunds Imbovics, sertificēts supervizors, koučs - mentors, lektors, biznesa treneris. Mg. administr., biznesa psihologs, uzņēmējs. Dalība organizācijās: ECF, ICTA, LSA. Kopš 2011. gada sadarbojas ar klientiem individuāli, grupās, komandās.

Pasākums tiešsaitē online, bez ieraksta. Dalība bez maksas. Pasākumu organizē LSA PIN, atbildīgais koordinators Indra Markova. Pieteikšanās: https://swiy.co/SPS23koucinstr

no 15.05.2023. Mārketings manā privātpraksē. Koleģiālas sarunas (ikvienam)

Sarunājas daudzi profesionāļi - Latvijas Supervizoru apvienības biedri, kurus vieno supervīzija un esoša vai topoša pieredze ar mārketingu savā supervizora/pārrauga un citu profesionālo jomu privātpraksē. Virtuālais sarunu forums tapis Supervizoru profesijas svētku nedēļas projekta ietvaros. Sarunbiedri - Latvijas Supervizoru apvienības biedri; ideja un realizācija: Indra Markova (Audemio).

Īstas, dzīvas un nerediģētas koleģiālas Zoom sarunas 1:1 par personīgo pieredzi ar mārketingu savā supervizora/pārrauga... un profesiju savienošanas kārtībā arī kouča, psihologa, klātienes un online kursu un semināru veidotāja un vadītāja, psihoterapijas speciālista, mākslas terapeita, konsultanta, mentora, astrologa, mārketinga speciālista, horeogrāfa, pedagoga, HR speciālista, fizioterapeita u.c. profesionālo jomu privātpraksē.

Pasākums sev ērtā laikā online platformā. Dalība bez maksas. Pieteikšanās un informācija: ima@audemio.lv, https://swiy.co/SPS23Marksarunas

 

20.04.2023. 18.00-20.30 Seminārs-paneļdiskusija LSA biedriem "Supervizori vakar-šodien-rīt" Zoom platformā.

 

23.03.2022. 18.00-20.00 Seminārs LSA biedriem "Ķermenisko sajūtu intervences supervīzijā" Zoom platformā.  Semināru vada sertificēta supervizore Līga Barone.

 

21.02.2023. 18.00-20.30 Seminārs-paneļdiskusija LSA biedriem "Supervīzija par supervīziju, kovīzija un intervīzija supervizoru profesionālai izaugsmei" Zoom platformā.


12.01.2023. 18.00-20.30 Seminārs LSA biedriem "Prasmīga empātija supervizora profesijāZoom platformā. Semināru vada sertificēta supervizore Indra Majore-Dūšele, Mg.psych, Mg.sc.sal., PhD cand., sertificēta supervizore psiholoģe/mākslas terapeite centrā “Miervidi”, RSU pasniedzēja.

 

08.12.2022. 18.00-20.30 Seminārs-paneļdiskusija LSA biedriem "Supervīzijas uzņēmējdarbībā" Zoom platformā.


22.11.2022. 18.00-20.30 Seminārs LSA biedriem "Supervīzijas tiešsaistē" Zoom platformā. Semināru vada sertificēta supervizore/koučs/Audemio un AudemioTraining vadītāja Indra MarkovaMg.hrm, Mg.iur., Mg.paed.


20.10.2022. 18.00-20.30 Seminārs-paneļdiskusija LSA biedriem "Supervīzijas iepirkumos un projektos" Zoom platformā.

 

22.08.2022.-26.08.2022. ANSE Summer University in Riga, Latvia: Power Dynamics and Human Empowerment in an environment of elevated uncertainty. 

 

24.05.2022. 18.00-20.30 Seminārs LSA biedriem "Supervizora darbs ar profesionālās izdegšanas jautājumiem" Zoom platformā.

Semināru vada sertificēta supervizore Evija Apine, Mg.sc.soc.

Semināra ieraksts pieejams ar biedru piekļuvi (atvērt šeit). 

 

05.05.20222. 18.00-21.00 Seminārs LSA biedriem "Mākslas metodes supervīzijā zaudējumu pieredzes situācijās" Zoom platformā

Semināru (par maksu) vada sertificēta psiholoģe/mākslas terapeite/supervizore, Mg.psych., Mg.sc.sal. Ilze Dreifelde

Vairāk informācijas ar biedru piekļuvi (atvērt šeit).


27.04.2022. 18.00-20.30 Seminārs-paneļdiskusija LSA biedriem "Supervīzija veselības aprūpē" Zoom platformā

Semināra ieraksts pieejams ar biedru piekļuvi (atvērt šeit). 

 

24.03.2022. 17.00-20.00 Seminārs LSA biedriem "Mākslas metodes supervīzijā" Zoom platformā

Semināru vada sertificēta psiholoģe/mākslas terapeite/supervizore, Mg.psych., Mg.sc.sal. Ilze Dreifelde

Semināra ieraksts pieejams ar biedru piekļuvi (atvērt šeit). 

 

10.03.2022. 18.00-20.30 Seminārs LSA biedriem "Krīzes intervence un posttraumatiskais stress supervīzijā"

Semināru vada sertificēts supervizors, doc.Kristaps CircenisRN, BAN, Bc.sc.psych, Mg.sc.ed, Dr.med.

Semināra ieraksts pieejams ar biedru piekļuvi (atvērt šeit). 


09.03.2022. LSA Profesionālās izaugsmes nodaļa (LSA PIN) atzīmē pirmo oficiālās darbības gadu.

Lai arī pirmās aktivitātes supervizoru profesionālās izaugsmes kontekstā notika jau iepriekš, LSA PIN nodaļas darbība oficiāli atbalstīta LSA biedru kopsapulcē 2021.gada 9.martā.

Šajā laikā paveiktais:

1) apkopoti LSA biedru komentāri no aptaujas saistībā ar (re)sertfikācijas u.c.jautājumiem par nepieciešamo profesionālās izaugsmes kontektā;

2) izveidota aptauja un apkopoti rezultāti saistībā ar LSA biedru profesionālās izaugsmes vajadzībām, kas tālāk tiek izmantoti profesionālās izaugsmes pasākumu plānošanā un organizēšanā;

3) apzināti LSA PIN darbības būtiskākie pamatvirzieni - sākotnējais uzsvars ir uz pašu LSA biedru izvirzītajām aktualitātēm un iekšējiem resursiem;

4) izstrādāts, saskaņots ar LSA valdi un 12.01.2022. apstiprināts LSA biedru kopsapulcē LSA PIN darbības nolikums;

5) izveidota un tiek uzturēta LSA PIN mājaslapas sadaļa "Profesionālā izaugsme", kur atrodama informācija tai skaitā par aktuālajiem izaugsmes pasākumiem;

6) iesākts veidot tikai LSA biedriem pieejams video un rakstisko resursu arhīvs, tai skaitā iekļauti arī LSA PIN organizēto iepriekšējo semināru  izdevušos ierakstu apstrādātas versijas;

7) uzsākta un tiek attīstīta LSA PIN organzēto pasākumu dalībnieku apmeklējumu uzskaite un iekšējo izziņu sagatavošana LSA biedru (re)sertifikācijas vajadzībām;

8) realizēti 3 izaugsmes pasākumi (semināri, semināri-diskusijas 22.04.2021., 20.09.2021., 22.02.2022.) atbilstoši biedru izteiktajām izaugsmes vajadzībām.

Šo izaugsmes pasākumu īpašā iezīme - kolēģis kolēģim šaurā (tikai LSA biedru) lokā jeb plašāks ieskats par semināra tēmu no pieredzējušiem sertificētiem supervizoriem un savas jomas ekspertiem, pieredzes apmaiņa, viedokļi un diskusijas par aktuālām tēmām un jautājumiem, kā arī iespēja arī semināra dalībniekiem aktīvi iesaistītes un satikties mazākās darba grupās, iepazīties savstarpēji, sadarboties, atbalstīt vienam otru un noslēgumā jau visiem kopā pārspriest dažus papildus radušos, dziļākus jautājumus un atziņas;

9) 3 izaugsmes pasākumu realizācijā iesaistīti 16 pieredzējuši kolēģi - sertificēti supervizori un eksperti, un 5 LSA PIN komandas dalībnieki;

10) 3 izaugsmes pasākumos kopumā savu interesi reģistrējot dalību, LSA biedri izteikuši 176 reizes, ar katru reizi arī tiešsaistē pievienojoties arvien vairāk LSA biedriem;

11) iestrādes nākamo izaugsmes pasākumu organizēšanā (uz šo dienu apstiprināts 3 pasākumu norises laiks (10.03.2022., 24.03.2002., 27.04.2022.), no tiem 2 ar specifisku specializāciju).


22.02.2022. 18.00-20.30 Seminārs-pneļdiskusija LSA biedriem "Supervīzija sociālajā darbā"

Semināra ieraksts pieejams ar biedru piekļuvi (atvērt šeit).


20.09.2021. 18.00-20.30 Seminārs-paneļdiskusija LSA biedriem "Supervīzija pedagogiem"

Semināra ieraksts pieejams ar biedru piekļuvi (atvērt šeit). 


22.04.2021. 18.00-20.30 Informatīvais seminārs LSA biedriem "Ētika un labā prakse supervīzijā"

Semināra ieraksts pieejams ar biedru piekļuvi (atvērt šeit).