Publikācijas

Grāmata "Supervīzija. Latvijas Supervizoru apvienība. Supervizoru pieredzes stāsti" (2023, izdevniecība "Sava grāmata")

Biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" izdota grāmata "Supervīzija. Latvijas Supervizoru apvienība. Supervizoru pieredzes stāsti" (2023, izdevniecība "Sava grāmata"), sastādītāja Ilze Dreifelde. Grāmatai ir 17 līdzautori.

Grāmata ir iegādājama gan papīra, gan e-grāmatas formātā:

Publikācija par supervizora profesiju, 2019.gada 25.novembris

Labklājības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija vērsās pie LSA un lūdza gan informāciju, gan interviju publicēšanai par supervizora profesiju. 

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru Informācijas un karjeras attīstības departamentu, tā ir publicēta portālā http://profesijupasaule.lv/

Saite: profesijupasaule.lv/supervizors

RSU 5.Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences paneļdiskusijas par supervīziju konspekts, 25.04.2019

2019.gada 25.-26.aprīlī Rīgas Stardiņa universitātē notika 5. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "VESELĪBA UN PERSONĪBAS ATTĪSTĪBA: STARPDISCIPLINĀRĀ PIEEJA". Tās ietvaros dalībniekiem bija iespēja piedalīties paneļdiskusijā "Iespējas un izaicinājumi supervīzijas profesionālās kompetences attīstībai dažādās profesionālajās vidēs".

Diskusiju vadīja RSU maģistra studiju programmas “Supervīzija” vadītāja, supervizore Baiba Pumpiņa. 

Diskusijas konspektu lasiet šeit!

Gerian Dijkhuizen publikācija - atskats uz Baltijas supervizoru kvalitātes dienu 2018

2018.gada 17.augusta Baltijas supervizoru kvalitātes dienā viesojās kolēģe no Nīderlandes Gerian Dijkhuizen(Senior supervisor/Teacher of supervisors, member CIC LVSC/delegate for the NL at ANSE). Gerian savas pārdomas atspoguļojusi nelielā rakstā, kuru publicējusi gan LVSC biedru lapā, gan raksta tulkojumu angliski laipni piedāvājusi arī mums.

Lasiet Gerian Dijkhuizen rakstu šeit!

ANSE Jaunumu lapa (ANSE Newsletter) Nr.1

Esiet laipni aicināti lasīt ANSE Jaunumu lapu Nr.1!
 
Mēs, ANSE valde, ticam, ka komunikācija visdažādākajos līmeņos un kanālos, ir mūsu prioritāte. Ceram, ka Jaunumu lapa 2 reizes gadā būs atbalsts visai ANSE saimei būt labāk informētai gan par valdes, gan viens otra aktivitātēm.

Supervīzijas būtības skaidrojums video-konferencē “Supervīzijas nozīme sociālajā darbā” 9.novembrī, 2017

2017.gada 9. novembrī Latvijas Supervizoru apvienība, Labklājības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība aicināja piedalīties video-konferencē par supervīzijas nozīmi sociālajā darbā.

Saite uz video arhīvu: skaties šeit! Ir vērts noskatīties pilnu ierakstu! 

Sākot no ieraksta 24.minūtes, varat noskatīties supervizores, LSA biedres, Evijas Apines stāstījumu par to, kas ir supervīzija (un kas tā nav), kādi ir ieguvumu, kā arī - kādi ir priekšnosacījumi, lai supervīzija būtu kvalitatīva.

Sākot ieraksta no 1h35min varat ieklausīties Ilzes Dreifeldes, LSA valdes priekšsēdētājas, sniegtajā informācijā par LSA būtību, supervizora profesijas aspektiem un nepieciešamo izglītību, kā arī to regulējumu Eiropas līmenī.

Konference notika Latvijas Pašvaldību savienībā, Mazā Pils ielā 1, un tās norise tika translēta tiešsaistē.

ECVision projekta e-grāmata "ECVision. Supervision and Coaching in Europe: Concepts and Competences"

2015.gada 24.-25. septembrī Vīnē notika ECVision noslēguma konference, kurai ir svarīga nozīme supervizora aroda stiprināšanā Eiropā. Konferencē tika apkopota ANSE vēsturē līdz šim nozīmīgākā, apjomīgākā un visaptverošākā projekta, kurš risinājās četru gadu garumā, rezultāti/produkti:

Metožu kopums supervizora kompetenču attīstībai mācību procesā

Aicinām iepazīties ar metodisko materiālu, kas izmantojams supervizoru izglītības procesā. Materiālā ir nosauktas supervizora pamata kompetences un atbilstoši tām ir piemeklētas metodes, kuras var palīdzēt šīs kompetences attīstīt. 

Informatīvi bukleti par supervīziju

Latvijas Supervizoru apvienība ir izdevusi informatīvus bukletus par supervīziju. 

Nīderlandes kolēģes Gerian Dijkhuizen raksts "Active Methods in Supervision"

Šeit jums ir iespēja iepazīties ar Gerian Dijkhuizen (Nīderlande) prezentācijas apkopojumu par dažādu metožu lietošanu supervīzijā. Šī prezentācija notika Tallinā, ANSE Intervīzijas grupas ietvaros.