Metožu kopums supervizora kompetenču attīstībai mācību procesā

25.04.2015.

Aicinām iepazīties ar metodisko materiālu, kas izmantojams supervizoru izglītības procesā. Materiālā ir nosauktas supervizora pamata kompetences un atbilstoši tām ir piemeklētas metodes, kuras var palīdzēt šīs kompetences attīstīt. 

Metodes aprakstā ir norādīts sekojošais:

  • teorētiskais pamats,
  • mērķis,
  • kādas kompetences attīsta,
  • nepieciešamie materiāli,
  • laiks,
  • grupas lielums,
  • sagatavošanās,
  • instrukcijas,
  • aktivitāšu jeb soļu apraksts,
  • jautājumi refleksijai.

Metodiskais materiāls izstrādāts Nordplus Adult programmas projekta "Supervision training program and toolkit", NPAD-2013/10014 ietvaros. 

Latvijas Supervizoru apvienību projektā pārstāvēja LSA valdes priekšsēdētāja Inese Stankus - Viša, valdes locekle Evija Apine un biedre Kristīne Mārtinsone.