Nīderlandes kolēģes Gerian Dijkhuizen raksts "Active Methods in Supervision"

11.07.2013.

Šeit jums ir iespēja iepazīties ar Gerian Dijkhuizen (Nīderlande) prezentācijas apkopojumu par dažādu metožu lietošanu supervīzijā. Šī prezentācija notika Tallinā, ANSE Intervīzijas grupas ietvaros.

 

Citējot atsauce uz autori obligāta.

Lasiet rakstu "Active Methods in Supervision" angļu valodā.