Publikācija par supervizora profesiju, 2019.gada 25.novembris

03.12.2019.
Labklājības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija vērsās pie LSA un lūdza gan informāciju, gan interviju publicēšanai par supervizora profesiju. 

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru Informācijas un karjeras attīstības departamentu, tā ir publicēta portālā http://profesijupasaule.lv/

Saite: profesijupasaule.lv/supervizors