RSU 5.Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences paneļdiskusijas par supervīziju konspekts, 25.04.2019

26.04.2019.

2019.gada 25.-26.aprīlī Rīgas Stardiņa universitātē notika 5. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "VESELĪBA UN PERSONĪBAS ATTĪSTĪBA: STARPDISCIPLINĀRĀ PIEEJA". Tās ietvaros dalībniekiem bija iespēja piedalīties paneļdiskusijā "Iespējas un izaicinājumi supervīzijas profesionālās kompetences attīstībai dažādās profesionālajās vidēs".

Diskusiju vadīja RSU maģistra studiju programmas “Supervīzija” vadītāja, supervizore Baiba Pumpiņa. 

Diskusijas konspektu lasiet šeit!

Diskusijas dalībnieki ir sertificēti supervizori:

Evija Apine pārstāv sociālā darba jomu,

Sandra Lāce – uzņēmējdarbības un biznesa jomu,

Kristaps Circenis – veselības aprūpes jomu,

Sandra Hartmane - tieslietu, juridiskās vides (advokātu palīgi, tiesu izpildītāji, mediatori, u.c.) jomu,

Mirdza Paipare – izglītības vidi.