Supervīzijas būtības skaidrojums video-konferencē “Supervīzijas nozīme sociālajā darbā” 9.novembrī, 2017

26.11.2017.

2017.gada 9. novembrī Latvijas Supervizoru apvienība, Labklājības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība aicināja piedalīties video-konferencē par supervīzijas nozīmi sociālajā darbā.

Saite uz video arhīvu: skaties šeit! Ir vērts noskatīties pilnu ierakstu! 

Sākot no ieraksta 24.minūtes, varat noskatīties supervizores, LSA biedres, Evijas Apines stāstījumu par to, kas ir supervīzija (un kas tā nav), kādi ir ieguvumu, kā arī - kādi ir priekšnosacījumi, lai supervīzija būtu kvalitatīva.

Sākot ieraksta no 1h35min varat ieklausīties Ilzes Dreifeldes, LSA valdes priekšsēdētājas, sniegtajā informācijā par LSA būtību, supervizora profesijas aspektiem un nepieciešamo izglītību, kā arī to regulējumu Eiropas līmenī.

Konference notika Latvijas Pašvaldību savienībā, Mazā Pils ielā 1, un tās norise tika translēta tiešsaistē.