Sertifikācija

2014.gada 10.decembrī biedrības „Latvijas supervizoru apvienība” kopsapulcē tika pieņemts Supervizoru sertifikācijas nolikums. 2018.gada 13.janvārī biedrības „Latvijas supervizoru apvienība” kopsapulcē tika pieņemts Supervizoru resertifikācijas nolikums. 

2021.gada 26.janvārī biedrības kopsapulcē tika pieņemtas izmaiņas Supervizoru sertifikācijas un resertifikācijas nolikumā un tās stājās spēkā 2021.gada 1.maijā. Ar dokumentu varat iepazīties šeit: 

dokumenta Word forma;

dokumenta pdf forma.

Saskaņā ar 13.01.2018 LSA biedru kopsapulces lēmumu maksa par sertifikāciju un maksa par resertifikāciju ir 25 EUR. Samaksa jāveic ar ieskaitījumu LSA kontā.

 

Sertifikācijas komisija:

1. Kārlis Viša (sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs)

2. Maija Zakriževska

3. Kristaps Circenis

4. Aivita Roze

5. Ieva Ozola