Supervizori

Lai aplūkotu supervizora vizītkarti, lūdzu klikšķiniet uz izvēlētā speciālista!


Biedrības „Latvijas Supervizoru apvienība” (LSA) biedru, supervizoru un izsniegto supervizoru sertifikātu reģistrs


Pilnu biedrības „Latvijas Supervizoru apvienība” (LSA) biedru, supervizoru un izsniegto supervizoru sertifikātu reģistru atvērt šeit.


Supervizoru atbalsta vienība

 

Sarakstu ar LSA biedriem, kuri pieteikušies sniegt atbalstu profesionāļiem, brīvprātīgajiem un citiem speciālistiem, kuri strādā šeit, Latvijā, atbalstot Ukrainas cilvēkus - bēgļus un cietušos, kā arī sniegt supervīzijas par supervīzijām saistībā ar šo atbalstu, atvērt šeit.