Supervizoru profesijas svētki

Supervizoru profesijas svētku organizatoru komanda

Indra Markova, Liene Babure-Šabane, Inga Remerte, Inga Pāvula, Līga Zvaigzne

Jautājumi&atbildes. Ieteikumi, piezīmes un cita informācija

Ir ieteikumi, piezīmes vai cita noderīga informācija? Ir kas neskaidrs? Sazināmies - klikšķini uz saites, raksti mums un drīzumā gaidi atbildi!

Jautājumu&ieteikumu forma

Jautājumi ar atbildēm (publiskoti) 

Supervizoru profesijas svētki 2023

Supervizoru profesijas svētki - svinam kopā!

SUPERVĪZIJAS PAR SUPERVĪZIJĀM

PASĀKUMU PIEDĀVĀJUMS

PASĀKUMU KALENDĀRS

KAD? Laikā no 15.05.2023.-21.05.2023. norisinās Supervizoru profesijas svētki - svinam kopā!

KAM? Svētki domāti VISIEM esošiem un topošiem supervizoriem/pārraugiem. Vienlaikus atsevišķi pasākumi var būt specifiskāki, vairāk par to katra pasākumā aprakstā un piezīmēs!

KAS? Šo svētku ietvaros piedāvājam profesionālās izaugsmes pasākumus un supervīzijas par supervīziju sesijas online vidē un klātienē.

KĀDĒĻ svinības? Jo vārdiem "supervizors" un "supervīzija" ir apaļi 10 gadi kopš iekļaušanas oficiālo latviešu valodā lietojamo terminu kopumā. 


Piedalies svētku nedēļas veidošanā!

Vēlies piedalīties svētku veidošanā, bet vēl nepaguvi pieteikties? Nekas nav nokavēts! Izvēlies atbilstošo, klikšķini uz saites un aizpildi prasīto!

Piedāvā savu pasākumu

Piedāvā supervīzijas par supervīzijām

Pieteikties informācijas saņemšanai par Supervizoru profesijas svētkiem

SUPERVĪZIJAS PAR SUPERVĪZIJĀM

Izvēlies sev piemērotu supervīzijas vietu (klātienē vai tiešsaistē), formu (individuāli vai grupā), dienu un laiku, un satiecies ar pieredzējušu supervizoru (praktiskā supervizora darba pieredze vairāk par 5 gadiem) supervīzijā par supervīziju!

Supervīzijas par supervīziju. Piedāvājums.

Klikšķini uz saites, iepazīsties ar kolēģu piedāvāto Supervizoru profesijas svētku nedēļas (SPS23) laikā un piesakies uz supervīziju par supervīziju pie:

Aivita Roze, resertificēta supervizore, Mg.Sv. Supervizora pieredze vairāk kā 16 gadus, konsultēšanas jomā vairāk kā 24 gadi.

SPS23 laikā piedāvā individuālās supervīzijas par supervīzijām tiešsaistē

Daiga Cīrule, resertificēta supervizore. Bāzes izglītība un ilggadēja darba pieredze pedagoģijā, sociālajā darbā. Šobrīd apgūst psiholoģiju Transpersonālās izglītības institūtā. Aktīvi supervizē kopš 2008.gada februāra dažādu jomu speciālistus, pamatā – sociālā darba, NVO, pedagoģijas u.c. Otro gadu pilna laika supervizore.

SPS23 laikā piedāvā grupas supervīziju par supervīziju klātienē Jelgavā.

Līga Zvaigzne, resertificēta supervizore (prakse kopš 2015.gada). Mg.soc. (sociālais darbs), 20 gadu pieredze sociālā darba jomā. 

SPS23 laikā piedāvā individuālās supervīzijas par supervīzijām tiešsaistē vai klātienē Liepājā. 

Ilze Dreifelde, resertificēta supervizore, Mg.sc.sal, Mg.Psych, PhD pretendente, sertificēta psiholoģe, mākslas terapeite (ar specializāciju vizuāli plastiskajā mākslas terapijā), supervizora prakse kopš 2009.gada.

SPS23 laikā piedāvā individuālās supervīzijas par supervīzijām tiešsaistē.

Indra Markova, resertificēta supervizore, Mg.hrm, Mg.iur., Mg.paed. Supervizora izglītība iegūta RSU, papildinot to ar sistēmiskās supervīzijas un organizāciju supervīzijas mācībām. Supervizora praksē jau septīto gadu supervizē dažāda līmeņa vadītājus, pedagogus, individuāli praktizējošus profesionāļus, jaunos supervizorus u.c.

SPS23 laikā piedāvā individuālās supervīzijas par supervīzijām tiešsaistē vai klātienē Rīgā.

Iveta Sietiņsone, resertificēta supervizore, Mg.paed., sociālais darbinieks (specializācija pedagoģijā), mediators. Supervizora prakse no 2016.gada, pieredze supervizējot sociālajā jomā, kā arī izglītības, probācijas un VID darbiniekus.

SPS23 laikā piedāvā individuālās supervīzijas par supervīzijām tiešsaistē.

Sandis Ratnieks, supervizors kopš 2006.gada, Mg.Theol. Supervizora izglītība iegūta Essenes (Vācija) Ģimenes terapijas un supervīzijas institūtā. Supervizora pieredze, supervizējot sociālajā, psiholoģiskās konsultēšanas un psihoterapijas jomā, kā arī organizāciju komandas un topošos supervizorus.

SPS23 laikā piedāvā individuālās supervīzijas par supervīzijām tiešsaistē un klātienē Rīgā, kā arī grupas supervīziju par supervīziju klātienē Rīgā.

PASĀKUMU PIEDĀVĀJUMS

Uzmanību! Pasākumu piedāvājums var tikt precizēts! Seko līdzi izmaiņām! 

15.05.2023. 08.00-21.05.2023. 23.59 Mārketings manā privātpraksē. Koleģiālas sarunas

15.05.2023. 10.00-11.30 Ģeneratīvā koučinga instrumenti supervīzijās

15.05.2023. 12.00-13.00 Ierobežojošo pārliecību definēšana un transformēšana

16.05.2023. 10.00-11.30 Studentu pētījumi supervīzijas jomā

16.05.2023. 18.00-20.00 Supervizoru ētikas kodekss un ētikas dilemmu diskusija

17.05.2023. 14.00-15.30 Improvizācijas metodes supervīziju sesijām

17.05.2023. 17.30-20.30 Grāmatas ilustrācijas vizualizācija mākslā

18.05.2023. 18.00-20.00 Supervīzija par supervīziju: pieredze un nākotnes izaicinājumi

19.05.2023. 11.00-12.00 Pretestība supervīzijā 

19.05.2023. 16.00-19.00 Ķermenis un kustība kā resurss supervīzijā

20.05.2023. 09.00-10.00 Mārketinga aktivitātes privātpraksē datu apstrādes perspektīvā 

20.05.2023. 10.00-12.00 Reflektējošā komanda ētisku dilemmu risināšanā supervīzijā

20.05.2023. 15.30-17.30 Atmiņu vakars. Latvijas supervizoru un supervīzijas aizsākumi un turpinājums  

21.05.2023. 11.00-16.30 Esam kopā! Dārza svētki klātienē LSA biedriem 

PASĀKUMU APRAKSTS

Pirmdiena, 15.05.2023.

08.00- 21.05.2023. 23.59 Mārketings manā privātpraksē. Koleģiālas sarunas

3.4.Supervizora prakses organizēšana (galvenais fokuss supervizora zināšanu un kompetences pilnveidei no supervizora profesijas standarta). 

Daudzi profesionāļi - Latvijas Supervizoru apvienības biedri, kurus vieno supervīzija un esoša vai topoša pieredze ar mārketingu savā supervizora/pārrauga un citu profesionālo jomu privātpraksē. Virtuālais sarunu forums tapis Supervizoru profesijas svētku nedēļas projekta ietvaros. Sarunbiedri - Latvijas Supervizoru apvienības biedri; ideja un realizācija: Indra Markova (Audemio).

Īstas, dzīvas un nerediģētas koleģiālas Zoom sarunas 1:1 par personīgo pieredzi ar mārketingu savā supervizora/pārrauga... un profesiju savienošanas kārtībā arī kouča, psihologa, klātienes un online kursu un semināru veidotāja un vadītāja, psihoterapijas speciālista, mākslas terapeita, konsultanta, mentora, astrologa, mārketinga speciālista, horeogrāfa, pedagoga, HR speciālista, fizioterapeita u.c. profesionālo jomu privātpraksē.

Plaša spektra dažādība - tā varētu raksturot sarunbiedru profesionālo pieredzi. Gan kā supervizoram - no nemaz līdz vairāk par 20 gadiem. Gan attiecībā uz privātprakses darbības ilgumu - no vēlmes tādu sākt veidot līdz aktīvai darbībai vairāk kā 20 gadus. Gan viedokļiem par mārketingu konsultatīvo profesiju privātpraksē kopumā - no nespeciālista līdz mārketinga izglītību ieguvušam un pašlaik mārketinga jomā praktizējošam profesionālim. Gan personīgo pieredzi saistībā ar dažādām mārketinga aktivitātēm - no minimālas un spontānas līdz plašai un regulārai. Noklausoties sarunas klausītājiem būs iespēja iepazīties ar dažādiem viedokļiem un praktisko pieredzi, kas ļaus paplašināt izpratni par iespējamām mārketinga aktivitātēm konsultatīvo profesiju privātpraksē, gan arī vērsīs uzmanību uz lietderību, riskiem, personīgo drošību un citiem aspektiem, ko saistībā ar mārketingu parasti nemaz neiedomājamies.

Piekļuve sarunām Supervizoru profesijas svētku nedēļas laikā ir ikvienam esošam un topošam supervizoram, pārraugam, kā arī citiem profesionāļiem un interesentiem (piemēram, tiem, kurus interesē supervīzijas studijas nākotnē u.c.). Sarunas noklausīties būs iespējams jebkurā klausītājam ērtā laikā.
Vienlaikus, ievērojot to, ka sarunās ir dalīšanās ar personiskiem viedokļiem, pieredzi un citu informāciju, pēc sarunu dalībnieku pieprasījuma attiecīgā saruna var tikt izdzēsta jebkurā laikā.
Tāpat atbilstoši sarunbiedru izteiktajai vēlmei pēc Supervizoru profesijas svētku nedēļas noslēguma (pēc 21.05.2023.) piekļuve sarunām var tikt ierobežota, to turpinot nodrošināt noteiktam skaidri identificējamam personu lokam (piemēram, tikai Latvijas Supervizoru apvienības biedriem, supervīzijas studentiem vai tamlīdzīgi).

Pasākums sev ērtā laikā online platformāDalība bez maksas. 

Pieteikšanās un informācija: ima@audemio.lv, https://swiy.co/SPS23Marksarunas

10.00-11.30 Ģeneratīvā koučinga instrumenti supervīzijās

3.3.Supervīzijas procesa vadīšana 

Edmunds Imbovics, sertificēts supervizors, koučs - mentors, lektors, biznesa treneris. Mg. administr., biznesa psihologs, uzņēmējs. Dalība organizācijās: ECF, ICTA, LSA. Kopš 2011. gada sadarbojas ar klientiem individuāli, grupās, komandās.

Radoša darbnīca ar visu dalībnieku aktīvu iesaisti. Mērķis - radīt vidi, kur apzināt ģeneratīva koučinga idejas un uzdevumus, izveidot personisku pieredzi pieejas instrumentu izmantošanā, kā arī redzējumu, kā tos adaptēt izmantošanai savā supervizora praksē. Pasākums ir pieejams ikvienam esošam un topošam supervizoram un pārraugam, taču praktiskā rakstura dēļ dalībnieku skaits ir ierobežots (max 25). 

Darbnīcas dalībniekiem nav nepieciešama iepriekšēja pieredze minētajā jomā, kā arī nav pieredzes ierobežojumi. :) Aicinājums - parūpēties par iespēju būt klātesošiem ar darboties spējīgiem mikrafoniem un ieslēgtām kamerām, kā arī sev ērtu, drošu darba vidi. LSA biedriem dalība šajā pasākumā tiek pievienota iekšējai uzskaitei ar iespēju to izmantot (re)sertifikācijas procesā. Ņemot vērā darbnīcas specifiku, ieraksts netiks veikts.

Pasākums tiešsaitē online, bez ieraksta. Dalība bez maksas. 

Pasākumu organizē LSA PIN, atbildīgais koordinators Indra Markova. Pieteikšanās: https://swiy.co/SPS23koucinstr

12.00-13.00 Ierobežojošo pārliecību definēšana un transformēšana

3.5.Profesionālās izaugsmes un karjeras pilnveidošana

Natālija Dieviņa, sertificēta supervizore un koučs, Mg.paed. 15 gadu pieredze uzņēmējdarbības vadībā vietējās un starptautiskajās kompānijās.  Supervizoru apvienības (LSA) un Eiropas Nacionālo supervīzijas organizāciju apvienības biedre. Sertificēta LSA supervizore. Beigusi supervīzijas izglītības programmu Tallinas Universitātē sadarbībā ar Vācu institūtu Der Rote Faden un ieguva RSU Maģistra grādu supervīzijā. Bakalaura grads Vadības zinībās RTU. Supervizora pieredze biznesa organizācijās kopš 2007.gada, vada supervīzijas individuāli, komandās un grupās. Starptautiskas intervīzijas grupas dalībniece 2008. – 2012.

Mērķis ir iepazīstināt ar strukturētu instrumentu ierobežojošo pārliecību noteikšanai un to transformācijai. Ieguvums supervizoriem - veikt nākamo soli savā izaugsmē - prast definēt ierobežojumus un gūt viedu kā sev palīdzēt tos mainīt. Instruments ir pielietojams supervizora praksē ar klientiem/supervizējamajiem.

Pasākums ir domāts supervizoriem, kam ir aktīvi klienti jeb kas praktizē tagad. Nav svarīgs pieredzes ilgums, drīkst būt arī studenti, tomēr visiem dalībniekiem obligāts priekšnosacījums ir praktizēšana. Pasākuma dalībniekiem iespēja saņemt dalības apliecinājumu. 

Pasākums tiešsaitē online, bez ieraksta. Dalība par maksu 10EUR.

Pieteikšanās un informācija: Natālija Dieviņa, natalija.dievina@gmail.com, +359-89-4244-613 (Bulgārija). 

Atpakaļ uz pasākumu piedāvājumu

Otrdiena, 16.05.2023.

10.00-11.30 Studentu pētījumi supervīzijas jomā

3.6.Pētnieciskā darba veikšana

Piedalās Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA", Eiropas Kristīgās akadēmijas un Rīgas Stradiņa universitātes supervīzijas programmu absolventi.

Pasākums visiem esošiem un topošiem supervizoriem, supervīzijas programmu studentiem un supervīzijas studiju interesentiem, kurā piedalās vairāki 2021.-2022.gada supervīzijas studiju absolventi no dažādām izglītības iestādēm, daloties ar savu supervīzijas studiju noslēguma darbu kopsavilkumu un būtiskākajām atziņām.

LSA biedriem dalība šajā pasākumā tiek pievienota iekšējai uzskaitei ar iespēju to izmantot (re)sertifikācijas procesā. Pasākums tiks ierakstīts un lietots iekšējām LSA vajadzībām. 

Pasākums tiešsaitē online, vēlāk pieejams ieraksts. Dalība bez maksas. 

Pasākumu organizē LSA PIN, atbildīgais koordinators Līga Zvaigzne. Pieteikšanās: https://swiy.co/SPS23petijumi

18.00-20.00 Supervizoru ētikas kodekss un ētikas dilemmu diskusija

3.7.Profesionālajai darbībai nepieciešamās prasmes, attieksmes, vispārējās zināšanas un kompetences

Eva Bērziņa-Zommere, LSA Ētikas komisijas locekle,  sertificēta supervizore, pieaugušo tālākizglītības progammas - Igaunijas starptautiskā supervīzijas un koučinga institūta (ISCI) programmas absovente.

Interaktīva lekcija par LSA ētikas kodeksu un diskusija par ētikas dilemmām supervizora praksē. Pasākuma laikā tiks sniegta ētikas kodeksa galveno aspektu prezentācija un tiks veidota diskusija par ētikas dilemmām, ņemot vērā dalībnieku aktualitātes un/vai iepriekš sagatavotās ētiskās dilemmas no supervizoru ikdienas. Pasākuma laikā tā dalībnieki varēs stiprināt savas zināšanas par ētikas kodeksu, reflektēt par ētikas jautājumiem un uzlabot prasmes ētikas dilemmu risināšanā.

Pasākums paredzēts visiem LSA biedriem - esošiem un topošiem supervizoriem. LSA biedriem dalība šajā pasākumā tiek pievienota iekšējai uzskaitei ar iespēju to izmantot (re)sertifikācijas procesā. Pasākums tiks ierakstīts un lietots iekšējām LSA vajadzībām.

Pasākums tiešsaitē online, vēlāk pieejams ieraksts. Dalība bez maksas.

Pasākumu organizē LSA Ētikas komisija sadarbībā ar LSA PIN, atbildīgais koordinators Indra Markova. Pieteikšanās: https://swiy.co/SPS23etkod

Atpakaļ uz pasākumu piedāvājumu

Trešdiena, 17.05.2023.

14.00-15.30 Improvizācijas metodes supervīziju sesijām

3.3.Supervīzijas procesa vadīšana

Aija Iesalniece, sertificēta supervizore, Pielietojamās improvizācijas trenere.

Praktiskās darbnīcas mērķis ir iepazīstināt supervizorus ar improvizācijas teātra metodēm un to izmantošanu grupu un individuālajām supervīzijām. Metodes virtuāli papildinās jau esošo supervizoru metožu koferīti, jo to izmantošanai nav nepieciešami papildus rīki. Supervizori iegūs konkrētas metodes, kuras izmantojamas klienta asociāciju aktivizēšanai, spontanitātes veicināšanai un skatu punkta paplašināšanai par konkrēto situāciju.

Darbnīcas dalībniekiem ir iespēja saņemt apliecinājumu par dalību.

Pasākums tiešsaitē online, bez ieraksta. Dalība par maksu 10EUR.

Pieteikšanās un informācija: Aija Iesalniece, aija@runasramis.lv, 22445522.

17.30-20.30 Grāmatas ilustrācijas vizualizācija mākslā

3.6.Pētnieciskā darba veikšana

Ilze Dreifelde, sertificēta supervizore, psiholoģe, mākslas terapeite. Mg.psych., Mg.sc.sal.

Topošās grāmatas par supervizoru pieredzes stāstiem autoru tikšanās. Praktiskā darbnīca - grāmatas ilustrācijas vizualizācija mākslā!

Pasākumā piedalās tikai īpaši uzaicināti topošās grāmatas par supervizoru pieredzes stāstiem autori - LSA supervizori.

Pasākums klātienēDalība bez maksas.

Kontaktinformācija: Ilze Dreifelde, e-pasts: ilze.dreifelde@gmail.com 

Atpakaļ uz pasākumu piedāvājumu

Ceturtdiena, 18.05.2023.

18.00-20.00 Supervīzija par supervīziju: pieredze un nākotnes izaicinājumi

3.5.Profesionālās izaugsmes un karjeras pilnveidošana 

Baiba Pumpiņa, sertificēta supervizore, Mg.paed.; Kristaps Circenis, sertificēts supervizors, RN, BAN, Bc.sc.psych, Mg.sc.ed, Dr.med.

Meistarklase, kuras mērķis ir sniegt īsu teorētisku ieskatu, iespēju ieraudzīt un piedzīvot supervīzijas par supervīziju atšķirības no supervīzijas. Diskutēsim par nākotnes izaicinājumiem supervīzijai par supervīziju (Latvijas kontekstā). Meistarklases sagaidāmais rezultāts- padziļinātāka izpratne par šo formātu.

Meistarklase paredzēta līdz 20 dalībniekiem. 

Pasākums klātienēDalība bez maksas.

Kontaktinformācija un pieteikšanās: Baiba.Pumpina@rsu.lv; 29516227. Pieteikšanās līdz 14.05.2023. Pasākumu organizē Rīgas Stradiņa universitāte, norises vieta J.Asara iela 5, Rīga.

Atpakaļ uz pasākumu piedāvājumu

Piektdiena, 19.05.2023.

11.00-12.00 Pretestība supervīzijā

3.3.Supervīzijas procesa vadīšana

Velga Sudraba, psihodinamiskās pieejas supervizore, Dr.med. Supervizora izglītību ieguvusi Viļņas universitātē, ir RSU docente un Latvijas Ārstu biedrības sertificēta un apmācīttiesīga psihoterapeite un narkoloģe, daudzu zinātnisku publikāciju autore, vairāku monogrāfiju līdzautore un zinātniskā redaktore.

Interaktīva diskusija, lai aktualizētu jautājumu par pretestības lomu supervīzijās. Pretestība vienmēr ir klātesoša, neatkarīgi no tā, vai mēs to gribam, vai nē, vai mēs par to zinām, vai nē. Ja supervizors māk un var domāt par pretestību, izprast, risināt to, tas sekmēs supervīzijas labvēlīgu rezultātu. Pēc pasākuma dalībnieki vairāk spēs atpazīt pretestību supervīzijas sesijās un būs lielāka izpratne, kā rīkoties.

Pasākums ir pieejams ikvienam esošam un topošam supervizoram un pārraugam. Diskusijas laikā būs iespēja gan dzirdēt praktiskus piemērus, gan arī pašiem dalīties ar savām situācijām, tās pārskatot kopā ar pasākuma vadītāju, tādējādi gūstot papildu idejas un atbalstu savas profesionālās izaugsmes un kompetences stiprināšanai!
LSA biedriem dalība šajā pasākumā tiek pievienota iekšējai uzskaitei ar iespēju to izmantot (re)sertifikācijas procesā.
Ņemot vērā interaktīvās diskusijas specifiku, ieraksts netiks veikts.

Pasākums tiešsaitē online, bez ieraksta. Dalība bez maksas. 

Pasākumu organizē LSA PIN, atbildīgais koordinators Indra Markova. Pieteikšanās: https://swiy.co/SPS23pretestiba

16.00-19.00 Ķermenis un kustība kā resurss supervīzijā

3.3.Supervīzijas procesa vadīšana

Kristīne Vende-Kotova, sertificēta supervizore, sertificēta mākslas terapeite deju un kustību terapijas specializācijā, Dr Psych, Mg.art. Kopš supervīzijas profesijas apgūšanas profesionālās pilnveides programmā „Supervīzija profesionālajā darbā” Rīgas Stradiņa Universitātē (2015), pieredze supervizēt palīdzošo profesiju pārstāvjus (mākslu terapeitus, supervizorus, karjeras konsultantus). Simona Orinska, sertificēta supervizore, sertificēta deju un kustību terapeite, Mg. Art., Mg. Sc. Sal. Kopš 2009. gada vada deju un kustību terapijas grupas pieaugušajiem, kā arī strādā individuāli privātpraksē.

Mūsdienās līdztekus verbālām un mākslas metodēm ir iespējams supervīzijās izmantot arī ķermeni un kustību, lai palīdzētu izgaismot apslēptās jūtas, tēmas un palīdzēt supervīzējamam novilkt robežu starp savu un klienta/pacienta pieredzi. Ķermeņa kustība var palīdzēt paraudzīties uz problēmsituāciju no cita aspekta, ieraudzīt neapzināto saturu, kam var būt piekļuve nevis no racionālā un kognitīvā, bet tēlu, simbolu un metaforu aspekta. Meistarklasē gan teorētiski, gan praktiski aplūkosim, kā ķermeni un kustību var izmantot supervīzijas procesā, iekļaujot apzinātības un neverbālās komunikācijas tehnikas. Meistarklasē integrēsim mākslas metodes (krāsas, rekvizīti, zīmējums, kolāža u.c.), kas palīdz ne vien atraisīt radošumu, bet arī piekļūt un padziļināti pētīt supervīzijas jautājumus kā fiziskā, emocionālā, tā simboliskā un kognitīvā līmenī.

Vēlams, lai meistarklases dalībniekiem nav izteiktas pretestības pret ķermeņa un kustības izmantošanu supervīzijas procesā. Meistarklases dalībniekiem pēc pieprasījuma ir iespēja saņemt apliecinājumu par dalību.

Pasākums klātienēDalība par maksu 35EUR.

Pieteikšanās un informācija: Simona Orinska, maatelpa@gmail.com, 29394500. Lūgums pieteikties līdz 16. maijam!
Norises vieta un organizators: “MĀ TELPA”, mākslu terapijas un izglītības centrs, adrese: Miera iela 15, ieeja no pagalma, baltā māja ar sarkanu “m” zīmi, 2.stāvs.

Atpakaļ uz pasākumu piedāvājumu

Sestdiena, 20.05.2023.

09.00-10.00 Mārketinga aktivitātes privātpraksē datu apstrādes perspektīvā

3.4.Supervizora prakses organizēšana

Indra Markova, sertificēta supervizore, koučs, Audemio.lv vadītāja, Mg.hrm, Mg.iur., Mg.paed. Sertificēta datu aizsardzības speciāliste. Supervizora praksē jau septīto gadu atbalsta vadītājus pieņemt pārdomātus lēmumus, tai skaitā pielietojot sistēmisko pieeju un uzņēmumos un organizācijās Latvijā un starptautiski uzkrāto vadītājas un pasniedzējas pieredzi. Sadarbojas ar konsultatīvo profesiju privātprakses īpašniekiem, kam aktuāli stratēģiski un/vai ar tehnoloģijām saistīti risinājumi kontekstā ar juridisko-datu aizsardzības jomu, sniedzot konsultācijas, veidojot klātienes un online kursus, seminārus u.c. pakalpojumus, lai mērķtiecīgāk attīstītu privātpraksi.

Organizēt supervīzijas pakalpojuma popularizēšanu un pārdošanu - tas ir viens no supervizora profesijas standartā ieklautajiem supervizora pienākumiem un uzdevumiem. Taču arī bez tā ikvienam individuāli praktizējošam konsultatīvo profesiju (supervizors, koučs, psihologs, psihoterapijas speciālists u.c.) profesionālim ir aktuāli par savu darbību pastāstīt esošiem un potenciāliem klientiem, tādēļ dažādas mārketinga aktivitātes privātpraksē izmanto ikviens - kurš pavisam maz, kurš vairāk. Attiecībā uz dažām no šīm aktivitātēm fizisko personu datu apstrādes jautājumi nav aktuāli, taču citām aktivitātēm tie ir obligāti. Kursā cita starpā tiks apskatīts kopīgais un atšķirīgais dažādu profesiju nostādnēs attiecībā uz mārketingu vienā privātpraksē; ko var darīt bez bažām par datu apstrādi (GDPR) un kurām noteikta veida mārketinga aktivitātēm privātpraksē papildus jāņem vērā GDPR; veiksmīgie piemēri, biežākās kļūdas un ko darīt to vietā. Pēc kursa apguves dalībniekiem būs izpratne par biežāk sastopamām mārketinga aktivitātēm konsultatīvo profesiju privātpraksē, kā arī izpratne un praktiska pieredze saistībā ar situācijām, kurās nepieciešams nodrošināt atbilstību GDPR.

Sākotnējais online kursa videoieraksts pieejams no 2023.gada 20.maija. 26.05.2023. no 10.00-11.00 tiešsaistes jautājumu-atbilžu sesijā atbildes uz saņemtajiem jautājumiem "dzīvā" Zoom platformas sarunā (ar videoierakstu).
Pēc kursa apguves iespējams saņemt apliecību par dalību kursā. Piekļuve atjaunotai informācijai, papildinātiem materiāliem u.tml. tiek nodrošināta bez papildu samaksas uz kursa mūžu.

Pasākums ar ierakstu un tiešsaistē. Dalība par maksu 33EUR+PVN (39.93EUR, piesakoties līdz Supervizoru profesijas svētku nedēļas noslēgumam).

Pieteikšanās un informācija: ima@audemio.lv, https://swiy.co/MarkDA

10.00-12.00 Reflektējošā komanda ētisku dilemmu risināšanā supervīzijā

3.3.Supervīzijas procesa vadīšana

Aelita Vagale, sertificēta supervizore, sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe, sertificēta psihoterapijas speciāliste psihodrāmā, sociometrijā un grupu terapijā, sertificēta drāmas terapeite, Mg.psych. Beigusi apmācību Zviedrijas Moreno institūtā Latvijā psihodrāmā, TEP līmenis (Trainer Educator, Practitioner). Ieguvusi supervizora izglītību Vācijas Essenes supervizoru apmācības institūtā. Asistente  RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedrā. Šobrīd vada savu privātpraksi, kuras ietvaros veic gan individuālās konsultācijas, gan vada terapijas grupas un  seminārus. 

Meistarklasē tiks praktiski risināta ētiska dilemma-gadījums, izmantojot reflektējošās komandas metodi. Ētiskas dilemmas supervizora darbā sastopamas diezgan bieži. Tikpat bieži no komandas vai grupas var būt gaidas saņemt no supervizora "pareizo" atbildi vai risinājumu. Reflektējošās komandas metode ļauj ētisko dilemmu skatīt plašāk un rosina dalībniekus diskutēt par iespējamajiem risinājumiem. Pasākums paredz aktīvu dalību katram, lai pieredze ļauj šo metodi izmantot savā praksē. Skatītāji nav paredzēti.

Pasākums ir pieejams ikvienam esošam un topošam supervizoram un pārraugam, taču praktiskā rakstura dēļ dalībnieku skaits ir ierobežots (max 25).
LSA biedriem dalība šajā pasākumā tiek pievienota iekšējai uzskaitei ar iespēju to izmantot (re)sertifikācijas procesā.
Ņemot vērā darbnīcas specifiku, ieraksts netiks veikts.

Pasākums tiešsaitē online, bez ieraksta. Dalība bez maksas. 

Pasākumu organizē LSA PIN, atbildīgais koordinators Indra Markova. Pieteikšanās: https://swiy.co/SPS23reflkom

15.30-17.30 Atmiņu vakars. Latvijas supervizoru un supervīzijas aizsākumi un turpinājums

3.5.Profesionālās izaugsmes un karjeras pilnveidošana

Atmiņās dalīsies īpaši aicināti supervizori - paši pieredzējušākie un cienījamākie kolēģi.

Atmiņu vakarā varēsim dzirdēt stāstus no supervizoriem, kuri bijuši klāt gan supervīzijas kā profesijas ienākšanai Latvijā, gan arī aktīvi iestājušies, lai šogad vārdi "supervīzija" un "supervizors" varētu svinēt jau 10.gadadienu, kopš tie ir apstiprināti kā oficiāli latviešu valdodā lietojami termini. Atmiņu vakarā varēsim dzirdēt stāstus no supervizoriem, kuri bijuši klāt supervīzijas virzīšanā konkrētās jomās / iestādēs / profesijās - sociālais darbs, probācijas dienests un ieslodzījumu vietu pārvalde, kapelāni, tieslietas, veselības aprūpe un uzņēmējdarbība.

Pasākums tiks ierakstīts un lietots LSA vajadzībām, tai skaitā būs publiski pieejams LSA koordinētos sociālajos tīklos. Pasākumā klātienē aicināti piedalīties supervizori, kuiri veidojuši supervīzijas un LSA vēsturi.

Pasākums notiks vienlaicīgi klātienē un tiešsaistē online. Dalība bez maksas.

Pasākumu organizē LSA PIN, atbildīgais koordinators Inga Remerte. Interesenti pasākumam varēs sekot tiešsaistē LSA koordinētos sociālajos tīklos.

Atpakaļ uz pasākumu piedāvājumu

Svētdiena, 21.05.2023.

11.00-16.30 Esam kopā! Dārza svētki klātienē LSA biedriem

3.5.Profesionālās izaugsmes un karjeras pilnveidošana

Aicina Latvijas Supervizoru apvienība.

Šis gads ir īpašs visai supervizoru saimei - aprit tieši 10 gadi, kopš vārdi "supervizors" un "supervīzija" ir kļuvuši par oficiāli lietojamiem terminiem latviešu valodā! Ikdienā mēs visi kā Latvijas Supervizoru apvienības biedri vairāk satiekamies ekrānos, taču šoreiz aicinām uz svētku svinībām KLĀTIENĒ! Esam kopā! 21.05.2023. tiekamies dārza svētkos, mīļi aicināti un ļoti gaidīti visi Latvijas Supervizoru apvienības biedri!

Klātienes pasākums LSA biedriem. Dalības maksa - ar Latvijas Supervizoru apvienības laipnu atbalstu dalības līdzmaksājums piesakoties līdz 30.04.2023. - 10 EUR, no 01.05.2023.-15.05.2023. -20 EUR.

Pasākumu sadarbībā ar LSA valdi organizē LSA PIN, atbildīgais koordinators Liene Babure-Šabane. Pieteikšanās un vairāk informācijas: https://swiy.co/SPS23esamkopa

Atpakaļ uz pasākumu piedāvājumu

PASĀKUMU sākuma laiku KALENDĀRS

 Atpakaļ uz pasākumu piedāvājumu

 SAZINĀTIES AR ORGANIZATORIEM