Valde

 Valdes sastāvs ievēlēts 2023.gada 24.janvāra kopsapulcē.

  1. Rūta Bumbiere, valdes priekšsēdētāja
  2. Inga Auziņa, valdes priekšsēdētājas vietniece
  3. Sanita Leimane, valdes locekle, mantzine
  4. Daiga Cīrule, valdes locekle
  5. Lauma Žubule, valdes locekle