VDA regula

Biedrība Latvijas supervizoru apvienība respektē ikviena indivīda privātumu.

Mums sniegto datu drošumu un aizsardzību uzskatām par prioritāti.

Informējam, ka saskaņā ar 2018.gada 25.maijā spēkā stājušos Eiropas Savienības Vispārīgo Datu aizsardzības regulu, ievācam no biedriem šādus personiskās informācijas datus:

  • Supervizora vārds, uzvārds;
  • supervizora statuss biedrībā;
  • supervizora sertifikāta derīguma termiņš
  • kontaktinformācija (tālruņa nr., e-pasta adrese);
  • personas fotogrāfija.

Datu iegūšanas avoti:

  • Biedrības biedri, asociētie biedri, atbalstītājbiedri, goda biedri.

Biedrība uztur interneta vietni www.supervizija.lv un Facebook kontu (Latvijas supervizoru apvienība). Interneta vietnē tiek atspoguļota supervizora vizītkartē ietvertā informācija (Supervizoru saraksts). Facebook kontā personīgie supervizoru dati netiek atspoguļoti.

Datu ievākšana un uzglabāšana ir saistīta tikai un vienīgi ar biedrības mērķu nodrošināšanu.

Informējam, ka jūsu dati tiek uzglabāti tikai tik ilgi, kamēr esat biedrības biedri.

Kontaktinformācija datu aizsardzības jautājumos, lūdzu, rakstiet: supervizoru.apvieniba@gmail.com

Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regula http://www.dvi.gov.lv/lv/wp-content/uploads/ES_Regula_2016_679.pdf