Viedokļi

Par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas piedāvātajām kovīzijām

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTI) mājaslapā 2011.gada novembrī ievērojām informāciju par to, ka inspekcijas inspektori vada kovīzijas ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem.  Tā kā šāds risinājums Latvijas Supervizoru apvienības valdei nešķita pieņemams, tad paudām savu viedokli, nosūtot vēstuli VBTI.